โถ  แค่สอนให้อ่านภาษาอังกฤษอย่างเดียว  ยังยาก  แล้วจะให้สอนให้เขียนคำกลอนอีก  คงยากน่าดูชม

                 ไม่ใช่อย่างนั้น  ผู้เขียนพบว่า  ศักยภาพของนักเรียนในวัย 8-10 มีอะไรที่อัศจรรย์มาก  น่าพิสูจน์  บางครั้งบางคราวนักเรียนทำงานนั้นได้เกิดคาดเสียด้วยซ้ำ

                 นักเรียนได้เรียนรู้คำกริยาที่บอกความรู้สึก  เช่น  love  hate  like    am afraid of    ครูสอนให้นักเรียนอ่านบทกลอนสั้นๆนี้จนคล่อง  และให้นักเรียนหาคำศัพท์มาแทนที่ที่กำหนด  ให้ทำเป็นการบ้าน(อาจจะให้ผู้ปกครองทำก็ได้)  ตัวอย่าง

                 I love my dog and my dog loves me.

                 I feed my dog under the mango tree.

                 My dog goes Bow-Wow

                 นักเรียนมีการบ้านมาส่ง  มีสัตว์หลากหลายชนิด  บางคนเก่งมาก  หาคำศัพท์มาแทนที่ได้ดี  น่าอ่าน  สิ่งสำคัญที่สุด  นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ  ครูจัดประกวดในห้องเรียน