คนเราแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าการแคร์ความรู้สึกของตนเอง

คนเราแคร์ความรู้ของคนอื่น มากกว่าแคร์ความรู้ของตนเอง คนเรา

แคร์ความรู้ของคนชาติอื่น มากกว่าแคร์ความรู้ของคนในชาติตัวเอง

มาทำให้คนเรามั่นใจ ศรัทธาและแคร์ความรู้สึกของตัวเราที่เป็นเราจริง ๆ กันเถอะครับ