ความเห็น 42042

ละอองความรู้ (6) : ความรู้สึก "ของใคร"

จรัณธร
IP: xxx.97.66.55
เขียนเมื่อ 

ผมเองก็ไม่อยากให้ เราแคร์ความรู้สึกของคนอื่น มากกว่าคนในครอบครัวเดียวกันด้วยน่ะครับ

เพื่อนมีตั้งหลายคน แฟนอาจจะมีได้มากกว่าหนึ่ง ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณมีมากมาย

แต่เรามีพ่อและแม่ได้เพียงคนเดียวเท่านั้น