ความเห็น 78333

การสอนเขียนคำกลอนภาษาอังกฤษอย่างง่าย

เขียนเมื่อ 
  • ดีใจเป็นครั้งที่สิบสาม  ที่เห็นบันทึกของตัวเองเป็นบันทึกสุ่มแสดง
  • การสอนให้นักเรียนเขียนคำกลอนนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลย  ลองทำดู