วันนี้สอนนักเรียนชั้นป.4 ในหน่วยเรื่อง  คำที่ออกเสียง The Cat Vowel  ผู้เขียนนำวิธีการสอนที่ครูสอนมาตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเด็ก  และเข้าใจได้ดี  และยังจำจนมาถึงทุกวันนี้ 

               ไม่ใช้หนังสือเรียนเลยในตอนแรก  ครูเขียนบนกระดานว่า  The Cat Vowel  แน่นอนนักเรียนชอบการท้าทาย  (Challenge) พากันอ่าน  มีหลายคนอ่านได้ถูก  เมื่อนักเรียนอ่านได้ทุกคนแล้ว  ค่อยพามาอ่านออกเสียงตัวอักษรทีละตัว  สัก  3 - 4 คำ  เช้น  bat  rat  mat  fat

                นักเรียนจะรู้สึกว่าไม่ยาก  อันดับต่อไป  ครูเขียน  bath  back  ครูอ่าน  และถามนักเรียนว่า  คำใดอ่านออกเสียงเหมือน The Cat Vowel  ทำแบบนี้  ใช้วิธีนี้  เป็นการเปรียบเทียบ  ต่อไปเริ่มเขียนคำ  bake  back  ถามอีกว่า  คำใดออกเสียงเป็น The Cat Vowel 

               จากนั้น  ครูแบ่งออกคำออกเป็น 3 หมู่คือ  cat  cake  bath  หาคำที่อ่านออกเสียงเหมือนกัน  โดยครูให้โยงเส้นหาพวกคำที่เหมือนกัน  นักเรียนสนุกมาก ท้าทายด้วย

              อย่าลืมว่าครูต้องจำให้แม่นๆนะคะ  อย่าเปิดหนังสือ  นักเรียนเขาจะเบื่อค่ะ