ได้รับเมลล์จากคุณ Josef Essberger แห่ง  EnglishClub.com เป็นเรื่องของคำย่อที่ใช้บ่อยในภาษาพูด เห็นว่ามีประโยชน์และเป็นสิ่งที่ใช้กันจริงๆ เราคนไทยพูดใหม่ๆจะไม่ชิน เพราะเราถนัดแต่พูดแบบถูกหลักไวยากรณ์ คงเหมือนเวลาเราฟังฝรั่งเรียนพูดไทย แล้วพูดแบบชัดมากๆ เพราะฉะนั้น หากใครอยากพูดให้เหมือนภาษาพูดจริงๆกับฝรั่ง จำไว้ใช้ก็ดีค่ะ
 
คำพวกนี้ไม่เรียกว่า slang บางทีเปิดใน dictionary ก็จะไม่มี อาจจะมีให้อ่านบ้างในหนังสือนิยาย เวลาตัวละครเค้าคุยกัน จะไม่ได้เห็นในรูปของการเขียนปกติเลย
 
คุณ Josef ให้ตัวอย่างของการใช้แต่ละตัวไว้ด้วยค่ะ

1. GIMME = give me
       
ตัวอย่าง:
Gimme your money.
                        Don't gimme that rubbish.
                        Can you gimme a hand?
2. GONNA = going to
      ตัวอย่าง:  Nothing's gonna change my love for you.
                       I'm not gonna tell you.
                       What are you gonna do?
3a. GOTTA = (have) got a
       ตัวอย่าง:   I've gotta gun.
                         I gotta gun.
                         She hasn't gotta penny
                         Have you gotta car?
3b. GOTTA = (have) got to
       ตัวอย่าง: 
I've gotta go now.
                         I gotta go now.
                         We haven't gotta do that.
                         Have they gotta work?
  4. INIT = isn't it
      ตัวอย่าง:
That's smart, init?
                       Init strange?
5.
KINDA = kind of
     ตัวอย่าง: 
She's kinda cute.
                       Are you kinda mad at me?
6. LEMME = let me
    ตัวอย่าง:
Lemme go!
                     He didn't lemme see it.
7a. WANNA = want to
      ตัวอย่าง: I wanna go home.
                       I don't wanna go.
                       Do you wanna watch TV?
7b. WANNA = want a
        ตัวอย่าง: I wanna coffee.
                         I don't wanna thing from you.
                         Do you wanna beer?

คำย่อพวกนี้จะไม่ถือว่าเป็นคำที่ถูกต้องสำหรับการเขียน ใช้เมื่อพูดเท่านั้น แต่เท่าที่เห็นตั้งแต่เคยเรียนมาในโรงเรียนเราก็ไม่เคยมีสอนกันว่าให้พูดแบบนี้ได้ ทั้งๆที่เป็นคำพูดที่เราจะได้ยินเป็นของธรรมดาในชีวิตประจำวันจริงๆ