ความเห็น 43522

คำพูดย่อในภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยๆ...มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันค่ะ

เขียนเมื่อ 

มีอีกคำที่ใช้แทนกันได้ค่ะ

doing = going to do

เช่น

What are you going to do?  หรือ

What are you gonna do?     หรือ

What are you doing?