ความเห็น 1111905

การสอนอ่านเสียงสระ The Cat Vowel

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ เกด

ไม่เข้าใจความหมายของคุณ...ดีอีตาย...

อย่างไร ก็ขอให้คุณ มีความสุข ความเจริญ ไปตลอดกาล นะคะ