ความเห็น 65103

การสอนอ่านเสียงสระ The Cat Vowel

เขียนเมื่อ 

ดีใจที่บันทึกของตัวเองขึ้นอยู่ที่บันทึกสุ่ม

ขอเพิ่มเติม  หลังจากที่นักเรียนได้เรียน  The Cat Vowel แล้ว  นักเรียนยังได้เรียน  The Bed Vowel , The Bus , The Bush , The shop , The fish  , The flow  ครบหมดแล้ว  คราวนี้นักเรียนจะสนุกกันใหญ่

ครูเขียนบ้านเป็นหลังๆให้ครบจำนวน Vowel

ครูเขียนคำศัพท์มากมายหลากหลายชนิดที่เป็น vowel ต่างๆ

ให้โอกาสนักเรียนเลือกคำศัพท์  และนำคำศัพท์เหล่านั้นมาใส่บ้านให้ถูกต้อง 

ผลสรุปว่า  นักเรียนแยกวิเคราะห์คำศัพท์ที่มีการออกเสียง ตาม vowel ต่างๆได้ถูกต้อง

สนุก  มีประโยชน์  และมีความหมาย

นักเรียนก็จำได้นาน  นำไปใช้ในการอ่านและเขียนได้