นางสาววนิดา สนิทมาก(48071606)

วนิดา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
keyword..การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอย่างกระฉับกระเฉง

keyword..การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอย่างกระฉับกระเฉง

หรือ Active Learning 

 เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้   สิ่งใหม่  สารสนเทศใหม่  มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นที่การแก้ปัญหา การนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่  กำหนดให้การเรียนรู้ในปัจจุบันมีส่วนสัมพันธ์กับพื้นฐาน ประสบการณ์เดิมของนักศึกษาได้ตั้งคำถาม ตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง

(เกี่ยวกับบทเรียนช่วยสอนนั้นต้องให้ผู้เรียนกระตือรือร้นที่จะหาความรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งตรงข้ามกับการเรียนในห้องเรียนที่มีครูเป็นผู้ป้อนความรู้ให้)

การเรียนแบบกระตือรือร้นจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ช่วยกำหนดให้นักศึกษาได้ทำสิ่งต่าง ๆ  และคิดถึงสิ่งที่เขากำลังทำอยู่  เป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่า  น่าตื่นเต้น  สนุกสนาน  ท้าทายความรู้ความสามารถ  สอดคล้องกับความสนใจของตนเอง  ทำให้   นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความสามารถและทักษะทั้งในเชิงความคิด  มนุษยสัมพันธ์และเทคนิควิธีที่จะใช้ในการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหา  ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงสามารนำไปใช้ในสถานประกอบการและชีวิตได้อย่างแท้จริง

กลวิธีในการสนับสนุนการเรียนแบบกระตือรือร้น

1. ให้นักศึกษาเขียนสรุปเรื่องที่ผู้สอนบรรยายหรือผู้เรียนอภิปรายในชั้น                  

2. ให้นักศึกษาอธิบายเรื่องที่ตนเองพูด                  

3. ให้นักศึกษาผูกโยงปัญหาหรือเนื้อหากับความรู้ ประสบการณ์ของตนเอง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

4. เขียนคำบรรยายของผู้สอนโดยใช้ถ้อยคำหรือสำนวนของตนเอง                  

5. อธิบายทัศนะและมุมมองของตนเองที่มองปัญหานั้นแตกต่างจากคนอื่นในลักษณะมองต่างมุม                  

6. เขียนคำถามที่ตนเองสงสัยและข้องใจอยู่เพื่อต้องการให้ได้คำตอบที่ชัดเจนหรือมีเหตุผล                  

7. ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน  (http://www.eriticalthinking.org/kiz/kizclass/tatics.html.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pookoeความเห็น (1)

ด.ช.ณัฐวิทย์ สนิทมาก
IP: xxx.24.171.119
เขียนเมื่อ 

คุณวนิดา สนิมากขอทราบชื่อพ่อแม่ได้ไหมคร้าบเพราะนามสกุลเหมือนกาน