ความเห็น 1501714

การสอนเขียนคำกลอนภาษาอังกฤษอย่างง่าย

เขียนเมื่อ 

พอส [IP: 58.9.65.224]

  • เน็ตหลุดเลยต้องตอบ 2 ครั้ง
  • น้องวาดรูป ไม่เก่ว แต่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยได้นะคะ  หารูปภาพที่ต้องการ แล้ว ใช้โปรแกรม ACD See Pro ให้เป็นภาพ สเก็ตแล้วระบายสี ตามภาพนั้น
  • คำ  ก็เลือก คำง่ายๆๆที่คล้องจองกัน  เช่น  rice white  ออกเสียงสระเหมือนกัน

ครูอ้อยแนะนำได้นะคะ แต่จะไม่ทำให้นะคะ  ลองพยายามดูนะคะ