เพื่อนจ๋า...

ทุกที.....เธอเคยอยู่อยู่ที่นี่
หลังจากนี้เธอไปยืนอยู่ที่ไหน
ทุกที.....ที่นี่เต็มไปด้วยความเข้าใจ
แต่หลังจากนี้ไป...ความเข้าใจคงเลือนลาง
ต่อแต่นี้...ที่นี่คงเหลือแต่ความอ้างว้าง
คงเหลือเพียงสิ่งนี้ที่ถูกทิ้งขว้าง
คือความอ้างว้าง...บนความทรงจำ......ตลอดไป

 

 

เด็กค่าย 

คิดถึง........ดนตรี.....และเสียงเพลง
ร้องบรรเลงประสานกลางลานค่าย
คิดถึง........อิฐหิน......และดินทราย
คิดถึง........มิคลาย.........มิลืมเลือน