สรุปสถิติการเข้าใช้ใน Blog ไตรภาคีฯ ช่วงเปลี่ยนแปลงระบบ

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดจากการปรับเปลี่ยนระบบเพียงอย่างเดียว มีปัจจัยหลาย ๆ ประการส่งผลให้เกิดขึ้น

     นับตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. – 19 มิ.ย.49 ผมได้ติดระบบสถิติของ Webstat เพื่อตรวจนับสถิติของ Blog ทุก Blog ทั้ง 9 Blog ในบันทึกนี้จะแสดงให้เห็นถึงสถิติของ Blog ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน ซึ่งถือว่ามีผู้เข้ามาใช้มากครั้งที่สุด จำแนกเป็นรายเดือน ดังนี้ครับ

                       เดือน มกราคม 2549      - 2500 ครั้ง (10 – 31 ม.ค. 49)
                       เดือน กุมภาพันธ์ 2549   - 5641 ครั้ง
                       เดือน มีนาคม 2549        - 5789 ครั้ง
                       เดือน เมษายน 2549      - 5664 ครั้ง
                       เดือน พฤษภาคม 2549  - 6127 ครั้ง
                       เดือน มิถุนายน 2549     - 1310 ครั้ง (1 – 19 มิ.ย. 49)

     หากจะพิจารณาเมื่อจำแนกเป็นรายสัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ของปีนี้ ถึงปัจจุบัน และรายวันตั้งแต่ก่อนและหลังการปรับระบบในช่วงปลายเดือนถึงต้นเดือนนี้ (ดังภาพ) ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลง หากแต่ความเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดจากการปรับเปลี่ยนระบบเพียงอย่างเดียว มีปัจจัยหลาย ๆ ประการส่งผลให้เกิดขึ้น ในแต่ละปัจจัยก็ได้บันทึกไว้แล้วทั้งสิ้น เพียงรอวันที่เหมาะสมเพื่อจะนำมาวิเคราะห์ในภาพรวมอีกครั้งเท่านั้น

 

 

     สำหรับการเปรียบเทียบในภาพรวมกับ Blog อื่น ๆ ทั้ง 9 Blogs ก็จะเห็นได้ดังตารางข้างล่างนี้ และบันทึกนี้มุ่งนำเสนอข้อมูลไว้เพื่อรอการวิเคราะห์ในช่วงแห่งห้วงเวลาที่เหมาะสมต่อไปครับ

                    Title Category                                Total   
     1.  ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน                27035  
     2.  ของดีเมืองลุง                                            2454  
     3.  ความรู้ที่ควรจะต้องและควรจะได้รู้                5858  
     4.  ระบบหลักประกันสุขภาพ                           3166  
     5.  สถิติ ระเบียบวิธี และการวิจัย                     6750  
     6.  สังคมที่ไว้วางใจกันและกัน                        5755  
     7.  เกร็ดชีวิตของหมออนามัย                         3521  
     8.  เรื่องเล่าจากพ่อ                                    13295  
     9.  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข                         2381
                                                       รวม        70215  ครั้ง

     อนึ่งใน V.2 ผู้พัฒนาได้ติดระบบการนับสถิติไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ดูที่เมนู “แสดงสถิติของหน้าเพจนี้” ที่ด้านล่างซ้ายมือสุดของทุกหน้า ไม่จำเป็นต้องติด Webstat อีกก็ได้ จริง ๆ แล้วการติดลูกเล่นเข้าไปเยอะ ๆ บางตัวมีผลให้การเปิด Blog ช้าไปด้วยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

นี่คือ...กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นที่สะท้อนให้เห็นถึง...การนำข้อมูลเชิงคุณภาพ..ที่ได้จากพฤติกรรมการใช้ของ Blogger ทั้งหลาย..มาพัฒนาระบบ...

เขียนเมื่อ 
     ข้อมูลนี้เสมือนหนึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงผลลัพธ์ทำนั้น เน้นว่าเป็นตัวเลขครับ หากแต่ในข้อเท็จจริงยังมีอะไรที่มากกว่าตัวเลขที่เห็นซ่อนอยู่อีกมาก และในตอนนี้ยังไม่เต็มอิ่ม (Saturate) พอ ผมเลือกที่จะรอดูสถานการณ์ไปอีกสักระยะนะครับก่อนการวิเคราะห์
     ประเด็นที่จะวิเคราะห์ก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าคำกล่าวของหลาย ๆ ท่านที่บ่น ๆ ว่า "Ratting ตก" เกิดจากการปรับเปลี่ยนระบบนั้น อาจจะไม่เป็นความจริง เราควรมองให้รอบด้านและมองให้ครบทุกองค์ประกอบที่เข้ามามีส่วนให้เกิดปรากฎการณ์ "Ratting ตก" ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้แก่นักพัฒนา ผู้เสียสละในการทำงาน ได้มีแรงใจเพื่อการพัฒนาแก่เรา "ผู้ใช้" ที่ไม่สามารถทำเองได้ครับ
Dr.Ka-Poom
IP: xxx.113.57.132
เขียนเมื่อ 
Rating หาใช่ประเด็นสำคัญ...หากแต่เป็นเป้าหมายแห่งการบันทึกมากกว่านะคะ...ทำอย่างไรถึงจะก่อให้เกิดการกระตุ้นการ ลปรร. กันมากยิ่งขึ้น

น่าสนใจในสถิตินี้มากเลยครับพี่ชายขอบ

สิ่งสำคัญที่สุด ผมชอบรูปพี่ชายขอบ รูปใหม่นี้ แบบเท่ห์ และเข้ม มากเลยครับ

บันทึกทุกบันทึกของพี่ถึงได้เข้มข้น น่าสนใจ...(เกี่ยวกันหรือเปล่า???)

เขียนเมื่อ 
     รูปใหม่เท่ห์และเข้มเหรอครับ มีอย่างหนึ่งที่จะสื่อคือ "ไม่กล้าสบตาใคร ๆ" (ยิ้ม ๆ) ครับ
เขียนเมื่อ 

Dr.Ka-poom

     การบันทึกคือการแชร์ ส่วนการให้ คห.น่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) ทั้ง 2 ส่วนสำคัญได้ ๆ กัน กล่าวคือต้องมีทั้ง 2 ส่วนจึงจะเกิดการหมุนวนเกลียวของความรู้
     กรณีที่เราสนใจคือการ ลปรร.กันของชาวบ้าน (ตัวอย่างในโครงการไตรภาคีฯ) ที่มักจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อ "ไร้รูปแบบ อิสระ และไม่เป็นทางการ" ตรงนี้ครับ ต้องช่วยกันเพื่อให้เกิดการยกระดับ และเกิดการยอมรับของสังคมให้มากขึ้น จาก"ปัญญาของชาบ้าน"