ความก้าวหน้าในการดำเนินงานเกี่ยวกับเบาหวานในโรงพยาบาลนาหว้า หลังจากหายหน้าไปพักใหญ่ เนื่องจากกำลังเขียนเค้าโครง IS ไม่ได้เข้ามาเล่าเรื่องราวเลย แต่ก็เข้ามาดูการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ ล่าสุดประทับใจ Gotoknow อย่างมากที่ทาง Admin ได้พัฒนาหน้าตาใหม่อยู่เสมอ ซึ่งตกใจมากคิดว่า gotoknow หายไป แต่หน้าตาใหม่ก็สะดวกขึ้นทำให้ เห็น veiw ในการค้นหาง่ายขึ้น และขอชมอีกนิด gotoknow เป็นเสมือนเวทีแห่งการเรียนรู้สามารถเข้ามาหาประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งอาจไม่มีใน Text books เป็นประสบการณ์ที่ได้มาจากการปฏิบัติจริงในแต่ละบริบท ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก ที่จะนำมาสร้าง Best Practice ในโรงพยาบาล หลังจากไปอบรมเรื่องการจัดการความรู้ ( KM ) ที่ธาตุพนม ทางโรงพยาบาลนาหว้าได้นำมาค้นหาแนวทางในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานร่วมกันโดยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ก็ได้นำมาปรับปรุงในงานประจำที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันของแต่ละฝ่าย ซึ่งทางโรงพยาบาลนำโดยคุณหมอแสนสวย คุณหมอศศิมาศ รุจิราวงศ์ หรือเรียกกันว่า หมอจอย คุณอำนวย ร่วมกับ ทีมคุณกิจ และคุณลิขิต ในการดำเนินการ บรรยากาศทั่วไปก็ขรุขระบาง เหมือนในวันที่อบรมเลย ที่มาด้วยความสงสัย และพบว่า " คนทุกคนมีศักยภาพ เมื่อมีข้อสงสัยเกิดขึ้น พบว่า ในความสงสัยของคนจะเป็นพลังที่มหาศาลในการค้นหาคำตอบและจะพยายามหาทุกวิธีทาง " แต่ด้วยความพยายามของทั้งคุณกิจและลิขิต ในการเสนอแนวทางร่วมกัน และแล้วสรุปออกมาก็ได้รูปแบบที่ทุกคนต้องการและจะร่วมปฏิบัติร่วมกัน มีแผนงานและโครงสร้างที่ชัดเจนในการปฏิบัติในระดับโรงพยาบาลและขยายไปยัง คปสอ.เป็นรูปแบบเดียวกัน