ความก้าวหน้าเกี่ยวกับเบาหวาน ในโรงพยาบาลนาหว้า

" คนทุกคนมีศักยภาพ เมื่อมีข้อสงสัยเกิดขึ้น พบว่า ในความสงสัยของคนจะเป็นพลังที่มหาศาลในการค้นหาคำตอบและจะพยายามหาทุกวิธีทาง "
ความก้าวหน้าในการดำเนินงานเกี่ยวกับเบาหวานในโรงพยาบาลนาหว้า หลังจากหายหน้าไปพักใหญ่ เนื่องจากกำลังเขียนเค้าโครง IS ไม่ได้เข้ามาเล่าเรื่องราวเลย แต่ก็เข้ามาดูการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ ล่าสุดประทับใจ Gotoknow อย่างมากที่ทาง Admin ได้พัฒนาหน้าตาใหม่อยู่เสมอ ซึ่งตกใจมากคิดว่า gotoknow หายไป แต่หน้าตาใหม่ก็สะดวกขึ้นทำให้ เห็น veiw ในการค้นหาง่ายขึ้น และขอชมอีกนิด gotoknow เป็นเสมือนเวทีแห่งการเรียนรู้สามารถเข้ามาหาประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งอาจไม่มีใน Text books เป็นประสบการณ์ที่ได้มาจากการปฏิบัติจริงในแต่ละบริบท ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก ที่จะนำมาสร้าง Best Practice ในโรงพยาบาล หลังจากไปอบรมเรื่องการจัดการความรู้ ( KM ) ที่ธาตุพนม ทางโรงพยาบาลนาหว้าได้นำมาค้นหาแนวทางในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานร่วมกันโดยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ก็ได้นำมาปรับปรุงในงานประจำที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันของแต่ละฝ่าย ซึ่งทางโรงพยาบาลนำโดยคุณหมอแสนสวย คุณหมอศศิมาศ รุจิราวงศ์ หรือเรียกกันว่า หมอจอย คุณอำนวย ร่วมกับ ทีมคุณกิจ และคุณลิขิต ในการดำเนินการ บรรยากาศทั่วไปก็ขรุขระบาง เหมือนในวันที่อบรมเลย ที่มาด้วยความสงสัย และพบว่า " คนทุกคนมีศักยภาพ เมื่อมีข้อสงสัยเกิดขึ้น พบว่า ในความสงสัยของคนจะเป็นพลังที่มหาศาลในการค้นหาคำตอบและจะพยายามหาทุกวิธีทาง " แต่ด้วยความพยายามของทั้งคุณกิจและลิขิต ในการเสนอแนวทางร่วมกัน และแล้วสรุปออกมาก็ได้รูปแบบที่ทุกคนต้องการและจะร่วมปฏิบัติร่วมกัน มีแผนงานและโครงสร้างที่ชัดเจนในการปฏิบัติในระดับโรงพยาบาลและขยายไปยัง คปสอ.เป็นรูปแบบเดียวกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพื่อนเบาหวานนาหว้าความเห็น (3)

เอนก ทนงหาญ
IP: xxx.157.228.28
เขียนเมื่อ 

มีคำว่า show & share ทีใช้กันเวลาทำกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนรียนรู้ คือนำสิ่งที่อยากเล่า มาเล่า แล้ว ลปรร. กัน

น่าจะสนุกนะครับ  ที่ธาตุพนมกำลังลองอยู่ครับ กลุ่มที่เข้าร่วมไม่ต้องใหญ่ แต่ใช้การพูดคุยที่สนุก บรรยากาศ สบาบๆ  แลมีการจดบันทึกสิ่งที่ได้ เพื่อใช้การปรับเปลี่ยนครับ

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.107.192.248
เขียนเมื่อ 
ดีใจที่ได้ข่าวจากทีมนาหว้า ขอให้กำลังใจในการทำสิ่งใหม่ๆ อย่าลืมเขียนเล่าบ่อยๆ นะคะ เพื่อนๆ จะได้นำไปใช้ต่อบ้าง ฝากถามข่าวคราวเพื่อนๆ ที่อยู่ รพ.ใกล้ๆ กันด้วยค่ะ
ดิวคุง
IP: xxx.8.185.225
เขียนเมื่อ 

มีข่าวสารมาบอกครับ

ได้ข่าวมาว่ามี เว็บที่เกี่ยวกับเบาหวานด้วย

เป็นเว็บที่มีสินค้า ที่เกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเรื่องระดับน้ำตาล ชื่อ www.diabshop.com

ที่สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูล สั่งสินค้า หรือเข้าไปดูกันได้

มีเว็บแบบนี้ก็ดีนะครับ จะได้ดีในการสอบถามข้อมูล

ไปหละครับ เข้าข่าวสารมาบอก ใว้มีอะไรเพิ่มเติมจะได้เอาข้อมูลมาฝากครับ