หายไปนานมาก เป็นเดือนที่ไม่ได้เข้ามาใน blog พร้อมๆกับ รูปโฉมใหม่ ที่แปลกตาไปพอสมควร อาจจะงง แต่ก็รับได้ครับ เพราะความไม่คุ้นเคยต่างหาก มักทำให้เรามักปฏิเสธ อไรๆไว้ก่อน

 

ผมไม่ได้อยู่ทั้งที่โรงพยาบาล ประมาณ 2สัปดาห์ ขอพักร้อนไปทำหน้าที่ลูกหลานที่ดี ที่บ้านเกิด จังหวัดเชียงราย โดยไปทั้งครอบครัวตัวเล็ก ไปถึงก็เตรียมรายการตรวจสุขภาพของคนที่บ้าน  พาพ่อไปพบแพทย์ ที่ รพศ.เชียงราย  พายายไปตรวจ ที่ รพร.เชียงของ ได้ไปโรงพยาบาลในฐานะของผู้รับบริการ ที่ต้องรอคอย ในทุกกระบวนการ  ทำให้ได้ประเด็นหลายอย่างที่น่าจะปรับใช้ใน รพร.ที่เราทำงานอยู่ได้

เอนก  ทนงหาญ