ท่านที่สนใจบทความเกี่ยวกับ equity-oriented health research ดูได้ที่นี่ http://community.searo.who.int/research/index.php/archives/74 

วิจารณ์ พานิช

๑๘ มิย. ๔๙