เวลา (time) มีการวัดและการรายงานผลอย่างแม่นยำและต่อเนื่อง

เทียบเวลามาตรฐานโลกได้ที่นี้

http://www.time.gov/timezone.cgi?Eastern/d/-5/java

 

เมื่อทำการจำลองระบบที่ตัวแปรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องต้องแม่นยำเรื่องเวลา

----------------------

อรรถชัย จินตะเวช, เชียงใหม่