Flash เป็นโปรแกรมกราฟิกที่ใช้สร้างแอนิเมชัน หรือการทำภาพเคลื่อนไหว ใช้ทำงานด้านรูปภาพ สร้างรูปภาพและทำให้มันเคลื่อนไหวได้ ทั้งนี้เราสามารถใส่เสียงประกอบและสร้างให้มีการโต้ตอบสนองกับผู้ใช้งานได้หรือที่เรียกว่า "Interactive"
ในการทำงานกับโปรแกรม Flash นั้น เราจะต้องทำงานเป็นขั้นตอนดังนี้
1. สร้างภาพขึ้นมาหรือจัดการนำภาพเข้ามาวางไว้บน Stage
2. นำภาพต่างๆ เหล่านั้น แปลงมันให้กลายเป็น Symbol ซึ่งเป็นลักษณะที่ Flash สามารถนำไปทำเป็น Animation
3. นำ Symbol เหล่านั้นไปสร้าง Animation ซึ่งในขั้นตอนนี้เราสามารถใส่เสียงประกอบ หรือ Script ให้กับงานแอนิเมชันที่เราสร้างขึ้นมา เพื่อความสมบูรณ์
4. นำงานของเราออกไปใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นบน Website หรือจะเอาไปประกอบกับการทำงานอื่นๆ ก็แล้วแต่ การทำงานออกไปใช้นั้น เราจะเรียกว่า การ Publish หรือ Export งาน