เครื่องมือในการประเมินกิจกรรม BI01

Ping
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประเมินผลโครงการBI01
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะทำงาน ประเมินผลโครงการBI01ร่วมประชุม โดยมีหมอนภา พี่บุญช่วย คุณชนกพรรณ  ทำกรอบแนวทางการประเมินด้านEffectiveness ในส่วนเนื้อหา/คำถามการประเมิน และตัวชี้วัด มาก่อน และให้คณะทำงานฯร่วมให้ข้อคิดเห็นในส่วนวิธีการ /กลุ่มเป้าหมาย/แหล่งอ้างอิงดังนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัชรา ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (2)

mom
IP: xxx.156.31.217
เขียนเมื่อ 
คิดว่าบันทึกยังไม่ครบถ้วนหรือเกิดข้อผิดพลาด Link ไม่ได้ ใช่ไหมคะ ??
เขียนเมื่อ 
แก้ไขแล้วค่ะ