วันที่26มิ.ย49 จะจัดตลาดนัดความรู้เรื่องความสำเร็จในการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้รับบริการที่เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีสมาชิกแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมประมาณ80กว่าคน  โชคดีที่เราได้งบประมาณของตัวชี้วัดที่6 เรื่องการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม  จึงได้มีงานนี้ขึ้น ทั้งที่ตั้งใจไว้โดยเขียนแผนก่อนปีงบ49 (ซึ่งไม่มีงบให้)  ถือว่าได้ผลประโยชน์จากการทำแบบนี้ เรียกว่า2เด้ง คงไม่ผิด

กิจกรรมที่ว่าจะทำครั้งนี้มีรูปแบบคือ จัดให้สมาชิกในกลุ่มที่เคยแลกเปลี่ยนความรู้เป็นกลุ่มย่อย ที่เราได้จัดให้มีอยู่ทุกเดือน (มาได้จะ1ปี) ให้มีโอกาสพบสมาชิกทั้งหมดในวันนั้น โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มๆได้4กลุ่มให้ช่วยกันระดมความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มที่ประสบผลสำเร็จในการดูแลสุขภาพตัวเองว่าทำอย่างไร  พร้อมคัดเลือกหัวหน้าทีม เลขา และผู้จะนำเสนอ โดยมีรางวัลสำหรับกลุ่มที่ได้popular vote มีเกณฑ์การตัดสินจากการชนะใจผู้ฟัง  รางวัลได้เป็นทีม  คาดว่าเราจะได้ปัจจัยที่ทำให้คนประสบความสำเร็จในการดูแลตัวเองเพิ่มขึ้น และมีจำนวนระดับ5ดาวเพิ่มขึ้น  หลังจากกิจกรรมกลุ่มนี้สิ้นสุดลง  ประธานของกลุ่มจะนำสมาชิกไปเดินเพื่อสุขภาพต่อที่ สวนสาธารณรามอินทรา กม.2 ต่ออีก แล้วเราจะนำเรื่องราวพร้อมภาพวันนั้นมาเล่าต่ออีก