คนดีศรีนครินทร์

พี่อุไรวรรณ บัวศรี ได้รับรางวัลยกย่องจาก สภาข้าราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นผู้มีผลงานบริการดีเด่น JJ เดินผ่านมาเห็นเลยขอนำมาเผยแพร่ครับ ท่านเป็นผู้ตรวจการแผนกผู้ป่วยนอก ที่ทำงานมาตั้งแต่ JJ มาทำงานเมื่อเดือน สิงหาคม ปี ๒๕๒๓ จนถึงปัจจุบัน พี่อุไรวรรณณ อารมณ์ดี ให้ความร่วมมือในการทำงานกับภาควิชารังสีวิทยามาตลอด และ ท่านได้ส่งทีมพยาบาลมาช่วยดูแลผู้ป่วยด้านรังสีวินิจฉัยตั้งแต่ช่วยตรวจทางเดินปัสสาวะ ตรวจเส้นเลือดแดง

ดีใจครับที่พี่ท่านได้รับรางวัลแห่งคนทำดี

JJ