มาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัดพิษณุโลก

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

          มาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัดพิษณุโลก ที่หน่วยงานระดับคณะวิชา พึงถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ไฟฟ้า

 1. จัดสำนักงานให้ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ และดับไฟที่ไม่จำเป็น
 2. เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 9.30 - 11.00 น.และเวลา 13.00 - 15.00 น. ปรับอุณหภูมิที่ 25 - 26 องศาเซลเซียส
 3. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน
 4. แต่งตั้งผู้ควบคุมและรับผิดชอบการ ปิด - เปิด ไฟฟ้า
 5. ขึ้นลงชั้นเดียว ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์

น้ำมัน

 1. ตรวจสภาพ บำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ
 2. วางแผนการเดินทางในแต่ละวัน ทางเดียวกันไปด้วยกัน
 3. ขับรถไม่ควรเกิน 90 กม./ ชม.
 4. ลดการใช้รถยนต์ ใช้การสื่อสารในรูปแบบอื่นแทน เช่น โทรศัพท์ โทรสาร e-mail
 5. ให้พนักงานขับรถดับเครื่องยนต์ ขณะรอรับผู้บริหาร

ที่มา  " Click "

ขอขอบคุณ "คุณชรินทร์  ร่วมชาติ" เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสหเวชศาสตร์ ที่เวียน Pdf file แก่บุคลากรในคณะทุกท่านทาง e-mail

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (3)

ขอขอบคุณอาจารย์มาลินี...                                  

 • ขอแสดงความชื่นชมคณะสหเวชศาสตร์ มน.ครับ น่าจะเรียกได้ว่า เป็นคณะที่ Green (ห่วงใยสิ่งแวดล้อม) มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

ว๊าว!! มิกล้า  มิกล้า อาจารย์ชมเกินไปแล้ว แค่พยายามสนองนโยบายหนะค่ะ

ขอขอบคุณอาจารย์มาลินี...                                      

 • เรื่องการเป็นคณะที่ Green นี่เป็นไปได้จริงครับ คณะสหเวชฯ มน. นี่เป็นคณะที่มีสีสันหลายอย่าง...

(1). Green - ใส่ใจสิ่งแวดล้อม... ถ้ามีการปลูกต้นไม้ยืนต้นรอบๆ หรือทำพืชผักสวนครัวรอบๆ ให้มากหน่อย คงจะ green มากกว่านี้

 • มน.เป็นมหาวิทยาลัยที่ "ร้อน (อุณหภูมิสูง)" มาก... เดินไปมาไม่นานก็ระอุแล้ว
 • ดูเหมือนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่า "หลังเขา(ลำปาง)"
 • เรียนเสนอให้ปลูกต้นไม้ต่างระดับให้ได้ทั้งมหาวิทยาลัย...

(2). Red - บริจาคเลือดกันมาก...
(3). Yellow - ปีนี้มีการเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ 60 ปี ดูเหมือนจะมีกิจกรรมดีๆ หลายอย่าง

 • ทราบจากท่านอาจารย์ JJ ว่า ท่านสอนนิสิตนักศึกษารังสีเทคนิคต่อเนื่องเรื่อง km... ให้บันทึกตอบท่านแบบ B2B
 • เรื่องนี้ไม่ทราบว่า นิสิตที่นี่มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง km หรือไม่ ถ้ามีก็จะได้อีกสีหนึ่ง...

(4). White&Blue - สีหน้าจอของ Gotoknow

 • Gotoknow ~ go to no(where) ~ ไปไม่ถึงไหนก็ได้
 • Gotoknow ~ go to know(ledge) ~ แสวงหาความรู้ก็ได้