ความเห็น 40501

มาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัดพิษณุโลก

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์มาลินี...                                  

  • ขอแสดงความชื่นชมคณะสหเวชศาสตร์ มน.ครับ น่าจะเรียกได้ว่า เป็นคณะที่ Green (ห่วงใยสิ่งแวดล้อม) มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย