ความเห็น 40971

มาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัดพิษณุโลก

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์มาลินี...                                      

  • เรื่องการเป็นคณะที่ Green นี่เป็นไปได้จริงครับ คณะสหเวชฯ มน. นี่เป็นคณะที่มีสีสันหลายอย่าง...

(1). Green - ใส่ใจสิ่งแวดล้อม... ถ้ามีการปลูกต้นไม้ยืนต้นรอบๆ หรือทำพืชผักสวนครัวรอบๆ ให้มากหน่อย คงจะ green มากกว่านี้

  • มน.เป็นมหาวิทยาลัยที่ "ร้อน (อุณหภูมิสูง)" มาก... เดินไปมาไม่นานก็ระอุแล้ว
  • ดูเหมือนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่า "หลังเขา(ลำปาง)"
  • เรียนเสนอให้ปลูกต้นไม้ต่างระดับให้ได้ทั้งมหาวิทยาลัย...

(2). Red - บริจาคเลือดกันมาก...
(3). Yellow - ปีนี้มีการเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ 60 ปี ดูเหมือนจะมีกิจกรรมดีๆ หลายอย่าง

  • ทราบจากท่านอาจารย์ JJ ว่า ท่านสอนนิสิตนักศึกษารังสีเทคนิคต่อเนื่องเรื่อง km... ให้บันทึกตอบท่านแบบ B2B
  • เรื่องนี้ไม่ทราบว่า นิสิตที่นี่มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง km หรือไม่ ถ้ามีก็จะได้อีกสีหนึ่ง...

(4). White&Blue - สีหน้าจอของ Gotoknow

  • Gotoknow ~ go to no(where) ~ ไปไม่ถึงไหนก็ได้
  • Gotoknow ~ go to know(ledge) ~ แสวงหาความรู้ก็ได้