หมู่นี้ดิฉันไม่ค่อยได้เขียนblogเพราะเตรียมตัวสอบบอร์ดเวชศาสตร์ป้องกันทางด้านสาธารณสุขเนื่องจากท่านอธิบดีเมตตาให้ทำเรื่องปรับตำแหน่งไปที่ก.พ     ขณะนี้กพ.ยังไม่ปรับให้แต่ดิฉันเตรียมตัวเองโดยมาสมัครสอบเวชศาสตร์ป้องกันเพื่อเตรียมตัวไว้โดยคิดแต่เพียงว่าเราจะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการอ่านหนังสือ       เมื่ออ่านหนังสือจริงๆปรากฏว่าจำได้น้อยมากเพราะอายุไม่เยาว์แล้ว   คงต้องขอความเมตตาจากอาจารย์ธีระและอาจารย์ธวัชผู้ออกข้อสอบ     ความจริงดิฉันพอเพียงกับตำแหน่งที่มีแต่ท่านอธิบดีทำให้เกิดความหวังและเกิดกิเลศที่จะอยากได้อยากมีเป็นเหตุทำให้ต้องมาอ่านหนังสือสอบแข่งกับเด็กๆในวัยใกล้60ด้วยประการฉนี้     อาจใช้ทฤษฏีการเรียนโดยการสอบก็อาจจะเป็นเหตุผลที่พอฟังได้นะคะ