Long Live the King # 4 ประทับท่วมหัวใจ คนไทยทั้งประเทศ

โครงการทุกโครงการที่พระองค์ตั้งขึ้น...
กำนัน...นายอำเภอ...ผู้ว่า...ต้องเข้าร่วม...

ตอนที่คอมมิวนิสต์กำลังรุ่งเรือง...
มีเด็กรุ่นหนุ่มรุ่นสาว...เข้าป่าจริง...
ไปร่วมอุดมการณ์กับคอมมิวนิสต์...

แต่ในหลวง...เข้าไปเยี่ยมพ่อ...เยี่ยมแม่ของเขา...ถึงในหมู่บ้าน...
ไปสร้างอ่างเก็บน้ำให้... ไปสอนให้ทอผ้า...
เข้าไปฝึกอาชีพ...ทรงช่วยเหลือทุกอย่าง...

ลูกอยู่ในป่า...พวกที่หลงผิด...
สำนึก...
ขณะเราอยู่ในป่า...ในหลวงไปเลี้ยงพ่อแม่ให้เรา...
เกิดความจงรักภักดี...เปลี่ยนใจ...มอบตัว...
ขอเข้าร่วมพัฒนาชาติไทย... เมืองไทยจึงสงบ...
แกนของความสำเร็จจริงๆ...อยู่ตรงนี้...

ทุกครั้งที่ในหลวงพูดออกทีวี...
พอพูดเสร็จ...คนทั้งประเทศ...ตะลึง...
คิดไม่ถึง...ในหลวงจะคิดได้ถึงขนาดนี้...
รัฐบาลเอง...ยังช้าเกินไป...
แต่ในหลวง...คิดหมดแล้ว...

คิดกระทั่งว่า...คนหนึ่งใช้น้ำกี่ลิตร...
จำนวนคนเท่านั้น...ใช้น้ำเท่านี้... เขื่อนนี้...ได้น้ำมาเลี้ยงคนเท่าไร...
อดน้ำแก้ยังไง...? น้ำท่วม...แก้ยังไง...?
เศรษฐกิจทรุด...แก้ยังไง...? บ้านเมืองวิกฤติ...แก้ยังไง...?
เพราะอย่างนี้...
จึงท่วมประทับใจ...คนไทยทั้งประเทศ...

ที่ว่า...ลึกกว่ามหาสมุทร...คือ...
ลึกซึ้ง...

จากหนังสือ "หยุดความเลว ที่ไล่ล่าคุณ"
โดย พ.อ.(พิเศษ) ทองคำ ศรีโยธิน, สมคิด ลวางกูร
นำมาร่วมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)