สอนคน หรือ สอนหนังสือ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นักศึกษารังสีเทคนิค รุ่นที่ ๕ เรียนรู้จากงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

เรียนรู้จากสถานที่จริง

 วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน นักศึกษารังสีเทคนิค หลักสูตรต่อเนื่องของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รุ่นที่ ๕ จำนวน ๒๕ ท่านได้เดินทางไปเรียนรู้ วิชาชีพของชาวรังสีเทคนิค ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ซึ่งมีขนาดถึง ๘๐๐ เตียง มีรังสีแพทย์ ๓ ท่าน มีนักรังสีเทคนิค ๔ ท่าน มีทั้งเครื่อง CT เครื่อง Fluoroscopy เครื่อง Ultrasound

ภาพที่ ๑ ผศ.เพชรากร หาญพานิชย์ ผู้ดูแลนักศึกษา ถ่ายภาพรวมก่อนไปเข้าฟังบรรยาย และ เรียนรู้จากโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองทั้ง ISO9002 และ HA

ภาพที่ ๒ Invention ประดิษฐ์กรรม ที่จัดเก็บ Cassette ใส่ฟิลม์ ดูแล้ว อ.เพชรากร ต่อยอดกันเลย "ถ้าเพิ่มว่าแต่ละช่องใส่ได้กี่แผ่นก็ดีซิครับ เข้าหลัก Visual Control เห็นง่าย หายรู้ แถม ดูงามตา"

ภาพที่ ๓ AAR หรือ After Action Review ต่างคนต่างเขียน อะไรที่ได้เห็น หรือ เรียนรู้เกินความคาดหวัง อะไรที่ได้เห็น หรือ เรียนรู้น้อยกว่าความคาดหวัง นำมา ลปรร คือ การ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ในกลุ่ม และ มีการเสริมประสบการณ์จาก JJ สรุป สุดท้ายให้ทุกท่านรายงาน "ผ่าน GotoKnow โดยเพิ่ม Passion Plan จะพัฒนา ตน และ ทีมงานอย่างไรดี" ครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (42)

 • ขอแสดงความเคารพท่านอาจารย์ JJ...            

น่าดีใจมากที่นิสิตนักศึกษารังสีเทคนิคต่อเนื่อง มข. ได้เรียน KM จากคณาจารย์ นับว่า เป็นหลักสูตรการศึกษาที่น่าชื่นชมมาก...

 • ขอแสดงความชื่นชมกับงานรังสีเทคนิค โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีครับ
JJ
IP: xxx.91.152.58
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์หมอวัลลภ

 ขอบพระคุณครับ ไม่ได้บอกนักศึกษาครับว่าเป็น KM แต่แนะว่าเป็น เครื่องมือช่วยการบริหาร โดยการดึง "ความรู้ฝังลึกออกมา ลปรร กัน เพื่อพัฒนาครับ" แถมท้ายให้นักศึกษารู้จัก Gotoknow ว่า Powerfull ขนาดใด น่าจะใช้ได้คล่องกว่า Homepage ได้ลองให้นักศึกษาใช้ครับ แต่ไม่ทราบท่านจะมีเวลากันหรือไม่ครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ เรื่องเวลาผมคิดว่าทุกคนมีแหละครับ แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะมองและหาเวลานั้นได้ หรือไม่? เท่านั้นเองครับ

เขียนเมื่อ 

ถ้าผมสรุป AAR เสร็จแล้วเดียวจะส่งอาจารย์ นะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์  ผมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชารังสีวิทยา ได้ลงทะเบียนและทดสอบการใช้ครับ สำหรับความคาดหวังที่ได้ไปศึกษาดูงาน ที่ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

สิ่งที่ได้พบเห็นคือพบกับบุคลากรที่มีความตั้งใจในการทำงานและเป็นผู้ที่มีน้ำใจต่อสังคมตลอดจนคนใกล้ตัว  เพราะว่าวัตถุเราสามารปรับปรุงได้ หาซื้อแทนได้ และมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าผู้ใช้ไม่ได้พัฒนาตนเอง ทั้งการบริการ วิชาการ ก็คงไม่ได้ทำให้ หน่วยงานดีขึ้นได้ ซึ่งในการไปครั้งนี้ ได้พบกับรังสีแพทย์ ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยรังสีโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ท่านเป็นสุภาพสตรีนอกจากจะอัธยาศัยดี สวย และยังเก่ง และมีความเสียสละความตั้งใจในการพัฒนาคนพัฒนางาน ซึ่งสังเกตุได้จากการทำงานตลอดจนเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและระบบงานที่ได้ปรับปรุงขึ้น และหวังว่าคงได้รับคำชี้แนะจากพี่ๆ และรังสีแพทย์ ทุกท่านในโอกาสต่อไป

เขียนเมื่อ 

ผมขอส่งงานที่กลุ่มได้พูดคุยถึง Expectation ก่อนแล้วกันนะครับ(ในกลุ่มเข้าให้ผมรีบส่ง) ^^

รายชื่อกลุ่ม

1.นายณัฐพนธ์  สินเจริญ       483070281-8
2.นางสาวเดือนเพ็ญ   ตรีศร  483070282-6
3.นางปรางมาศ   แสงโชติ    483070287-6
4.นางสาวสุภัทรา   ทองจิต   483070296-5
5.นางอัซฮานี   อาลี              483070297-3
6.นาสาวชาลินี   พลเสน        483070300-0
7.นางทัศนี   ภูทาเมือง          473070002-7

จากที่ได้พูดคุยกันภายในกลุ่มแล้วก็แบ่ง 3 หัวข้อตาม AAR นะครับคือ

1.Expection 
  ในความคาดหวังที่จะได้รับของการไปดูงานที่ รพ.ศูนย์อุดรธานี นะครับ ส่วนใหญ่จะไปดูขั้นตอนการทำ HA ว่าทำอย่างไรและต้องปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพิ่มเติ่ม อย่างไรบ้างถึงได้ HA มาและใช้เวลาในการปรับปรุงนั้นๆประมาณเท่าไร และดูการจัดการของโรงพยาบาลใหญ่ๆว่าเข้าทำงานอย่างไรถึงให้บริการอย่างพอเพียงต่อคนไข้ที่มีจำนานมาก

2.Over Expection
เห็นได้ว่าสิ่งที่เกินจากความคาดหวังก็คือ
1.  ความใหญ่โตของโรงพยาบาลครับ และจำนานคนไข้ที่มากพอสมควรแต่ยังสามารถ จัดการกับระบบการรับคนไข้ได้อย่างคร่องตัว และที่สำคัญทุกๆสถานที่ที่ ผ่านไปดูมีความสะอาดมากกกก มีการทำ 5 ส เป็นอย่างดี
2.  การจัดเก็บ film ที่ดีและเป็นระบบอีกทั้งยังมีการป้องกัน film หาย หรือ การถ่ายคนไข้ผิดคนอีกด้วยอย่างเป็นระบบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
3.  ระบบ HOMC ที่ทันสมัยและยังสามารถ Link ข้อมูลกันได้ทั้งโรงพยาบาล
4.  การจัดระเบียบของห้องถ่าย x-ray ต่างๆและห้องล่าง film เป็นระเบียบและการว่างอุปกรณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมอีกทั้ง ยังสามรถดัดแปลงห้องต่างๆเพื่อความเหมาะสมของการใช้งานได้อีกด้วย
5.  ความร่วมมือของคนในแผนกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการร่วมมือกันอย่างดีและหัวหน้าแผนกต่างๆมีแนวคิดที่จะพัฒนาโรงพยาบาลร่วมกันจนได้ HA ออกมา

3.under Expection 
1.  เวลาในการดูงานน้อยเกินไปและยังไม่ได้ดูการทำงานจริงๆของทาห้อง x-ray ต่างๆ
2.  ใน HA ของเขาตั้งเป้าไว้ว่าเวลาในการรอ film ของคนไข้ที่ยังไม่รวมเวลาของแพทย์ในการอ่านผลนั้นใช้เวลาถึง 30 นาที่ ซึ่งเป็นเวลาในที่นานเกินไป
3.  Cassette มีจำนวนน้อยเกินกว่าที่คาดไว้

ทางกลุ่มเห็นว่า ในการฝึกงานในโอกาสต่อไป นั้นอยากจะไปฝึกตามโรงพยาบาลที่ผ่าน HA แล้วเพื่อได้ศึกษาระบบและรูปแบบของการทำงานที่ถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต

ขอส่งรายงานผลการไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลอุดรธานี โดยมีความคิดเห็นดังนี้

Expectation

1. การต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

2. เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัย

3. มีมาตรฐานในการทำงานที่ดี

4. เป็นโรงพยาบาลที่มีการจัดระบบอย่างมีแบบแผน

5. ได้ดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

6. ได้รับฟังนโยบายของโรงพยาบาล และการเสนอผลงานของแผนกเอกซเรย์

Over Expectation

1.การIndentification ของโรงพยาบาลดี

2. การบริหารพื้นที่ในหน่วยงาน มีการทำให้เหมาะสมกับทรัพยากรและการใช้งาน

3. ระบบการจัดเก็บซองฟิล์มที่ดีง่ายกับการค้นหา

4. การทำโฟล์เดอร์จัดเก็บฟิล์มที่ดี เวลาเคลื่อนย้ายฟิล์มไม่ทำให้ฟิล์มตกหล่นระหว่างทาง

5. การทำ Triple check และ Double checkทำให้ไม่มีการรับฟิล์มผิดคน และเอกซเรย์ผิดคน

6. มี work in  ย่อยในหน่วยงานช่วยเตือนความจำ

7. การบริหารจัดการบุคลากรในหน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสม

8. มีการประกันเวลาการให้บริการไม่เกิน 30นาที ช่วยให้ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจ

9. มีการจัดเก็บ  Cassette ที่เป็นระเบียบและมีความคิดสร้างสรรค์

10. มีการติดป้ายในระบบป้องกันอัคคีภัย

11. มีการรับฟิล์มคืนด้วยระบบ  Bar coad

12. มีการลงทะเบียนระบบยืมคืนฟิล์มและใบแทรกในช่องเก็บฟิล์ม

13. ห้องเอกซเรย์สะอาด มีความเป็นระเบียบ มีการจัดเก็บเครื่องมือที่ดี

14.  มีระบบ 5 ส. ที่ดีมาก

Under Expectation

1. ระบบป้องกันอัคคีภัยยังไม่ดีพอยังไม่มีสัญญาณตรวจจับควันและระบบพ่นน้ำ

2. ระบบความปลอดภัยของผู้ป่วยยังไม่ดีพอเนื่องจากพนังงานรับส่งผู้ป่วยมีการเข็นผู้ป่วยพร้อมกันมากกว่า 1 คัน

3. การป้องกันอันตรายทางรังสีแก่ญาติผู้รับบริการไม่ดีพอเพราะไม่บอกให้ญาติออกนอกห้องเอกซเรย์ขณะทำการเอกซเรย์ หรือไม่ให้ใส่เสื่อตะกั่วป้องกันรังสี 

4. ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้มารับบริการอยู่ในห้องเอกซเรย์อาจมีความเสี่ยงในการได้รับรังสีถ้าเปิดประตูออกมาในขณะที่มีการเอกซเรย์

5. ระบบ LAN  ยังไม่สมบูรณ์ ห้องตรวจแพทย์ยังไม่เป็น LAN จึงยังต้องใช้ใบ Request

6.  ห้องเก็บฟิล์มกับห้องเอกซเรย์อยู่ไกลกันทำให้ต้องเสียเวลารอคอยการค้นฟิล์ม

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

1. น.ส.เกตุนิภา  วงศ์ดี รหัส 483070277-9

2. น.ส.นันทพร  อุทารส รหัส 483070285-0

3. น.ส.ผกาทิพย์ ทองพันธ์  รหัส 483070288-4

4. น.ส.ชนัญชิดา จิตจง รหัส 483070294-9

5. นายสมศักดิ์ สุภมาตย์ รหัส 483070295-7

6. น.ส.ศิริรัตน์ วงศ์คำ รหัส 483070293-1

7. น.ส.อารีย์ โมฬี รหัส 483070298-1

as
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์JJ หนูขอรายงานตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์อีกค่ะ

หนูดีใจมากค่ะที่ได้ไปดูงานที่โรงพยาบาลศูนย์อุบลธานี เพราะทำให้ตัวเองมีความคิดที่เปิดกว้างมากขึ้นและสามารถนำเอาระบบการจัดการและ ideal ใหม่ๆของโรงพยาบาลศูนย์ไปพัฒนางานที่โรงพยาบาลปัตตานี ซึ่งตอนนี้ยังไม่ผ่านHA เลยค่ะ 

อาจารย์ค่ะรายงานที่อาจารย์มอบหมาย ถ้าส่งเป็นอีเมลล์ถึงอาจารย์จะได้ไม่ค่ะ

 

3.ท่านจะพัฒนาฅน คน ทีมงาน หน่วยงานอย่างไร เพื่อมุ่งสู่หน่วยงานคุณภาพ โดยใช้วิธีการ ลปรรเป็นเครื่องมือ

        I.ต้องเริ่มจากการพัฒนา ฅน ก่อน โดย

 • ต้องเป็นบุคคลที่มีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลา
 • เข้าใจและยอมรับสิ่งเปลี่ยนแปลงต่างๆและสามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์
 • เคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และร่วมมือกับผู้อื่นได้ดี เมื่อมีการทำงานร่วมกัน
 • ใช้ขันติในการแก้ปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เพื่อที่จะพัฒนาองค์กรโดยไม่มีอคติใดๆ
 • มีการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของตัวเองตลอดเวลาพร้อมทั้งนำความสามารถเหล่านั้นมาใช้กับหน่วยงานในทางสร้างสรรค์
 • มีจุดยืนในการตัดสินใจปัญหาต่างๆไม่ไขว้เขวเพราะรายละเอียดเล็กน้อย ประจักษ์ให้แน่ชัดว่าเราเป็นองค์ประกอบหลักที่จะพาหน่วยงานไปสู่หน่วยงานคุณภาพ

   II.พัฒนา คน

 • แจ้งจุดประสงค์หรือเป้าหมายหลักของหน่วยงานให้ทุกคนทราบเพื่อที่จะได้ตระหนักและให้ความร่วมมือ เพื่อที่จะมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ
 • จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ อาจมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ หรือจัดให้มีการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
 • มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการแก้ปัญหา พยายามดึงทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกับการแก้ไขปัญหานั้นๆ
 • มีการให้รางวัลหรือชมเชยเมื่อทำงานสำเร็จและให้กำลังใจเมื่อผิดพลาด เพื่อพนักงานจะได้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งไปสู่ทีมงานและหน่วยงานที่มีคุณภาพ
 • เปิดโอกาสให้ทุกคนเสนอความคิดโดยอิสระ เพราะต่างคนต่างก็มีมุมมองเป็นของตนเอง อาจทำให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆที่สามารถนำมาปรับใช้ประโยชน์ได้

III.พัฒนา ทีมงาน

 • จัดให้มีทีมงานที่ดูแลและรับผิดชอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะเราจะได้ประโยชน์ในแง่ของการทราบข้อมูลที่ละเอียด, ทราบปัญหาที่แท้จริงและสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับจุด และแก้ไขได้ทันทีทันใด เช่น  Teon PCT ศัลย์, PCT MED, PCT สูติศาสตร์
 • จัดให้มีจุประสงค์หรือเป้าหมายที่แน่ชัดในการพัฒนาคุณภาพ เช่น 3 เดือน, 6เดือนและมีตัวชี้วัดว่าตอนนี้ทีมงานสามารถปฏิบัติได้เท่าไหร่ เช่น ทีมงานของ Technician เองตั้งเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพร่วมกันในแผนกว่า ตั้งแต่เดือน ก.ค. 49 เป็นต้นไป อัตราฟิล์มเสียของ รพ.ศรีนครินทร์ ต้องไม่เกิน 0.5% เป็นต้น
 • สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนในหน่วยงานว่า ปัญหาของหน่วยงานก็คือปัญหาของตัวเราด้วย ต้องช่วยกันหาทางแก้ไข โดยที่มิได้ละเลยปัญหานั้นไป
 • มีการกระตุ้นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
 • สร้างความสามัคคีให้แก่ทีมงาน จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานเพื่อนำสิ่งที่ได้ไปพัฒนาองค์กรต่อไป
ซึ่งทั้งหมดจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันในหน่วยงานให้ก้าวไปสู่หน่วยงานที่มีคุณภาพโดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนได้    

4. ท่านต้องการความช่วยเหลืออย่างไรในอนาคต

สิ่งที่ต้องการอยากให้ช่วยเหลือก็คือ เนื่องจากข้าพเจ้าจบใหม่และประสบการณ์ในการทำงานและการแก้ไขปัญหายังมีน้อยอยากให้อาจารย์แนะนำแนวทางมาตรฐาน และการป้องกันความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการทำ H.A. และหากอาจารย์ทราบเทคโนโลยีใหม่ๆ หากมีการจัดสัมมนาหรืออบรม ก็อยากให้อาจารย์แจ้งผ่านทาง web ของอาจารย์ เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองต่อไป

                                                                                                  ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ที่อาจารย์พาพวกเราไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ และพาไปซื้อขนมอร่อยๆที่หนองคายต่อ

                                                                                                                ศิริรัตน์ วงศ์คำ 483070293-1
ขออภัยเป็ยอย่างสูงที่ ตอบยาวเกินไปค่ะ และอยากให้ อาจารย์ จัดไปดูงานที่ต่างประเทศบ้างค่ะ จะได้เห็นพัฒนาการของเขา เพื่อเอามาปรับปรุงบ้ารเรา ค่ะ
อารีย์
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

รู้สึกดีใจและประทับใจมากค่ะที่อาจารย์พาไปดูงานที่รฺพศูนย์อุดรธานี    และคิดว่าจะนำส่วนที่ดีมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเอง  ที่ชอบมากก็จะเป็นการจัดเก็บฟิล์มและบรรยากาศในที่ทำงาน

จริญญา เต็งชัยภูมิ
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 
หนูคิดว่าการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นการพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี...และยังส่งผลถึงการพัฒนาทีมงานอีกด้วย .การพัฒนาตนเอง ควรปฏิบัติดังนี้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด ปฏิบัติงานทางด้านรังสีได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีคุณภาพเชื่อถือได้ ให้การบริการแก่ผู้มารับบริการด้วยความเต็มใจ และสามารถให้ความรู้แก่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง รู้จักนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน การพัฒนาทีมงาน ก็คือ ถ้าหากเรามีการพัฒนาตนเอง และทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในหน่วยงานแล้ว ทุกอย่างที่ดีๆก็จะตามมา คือ นำความรู้มาบอกต่อแก่คนในหน่วยงานเพื่อนำไปพัฒนาในแต่ละเรื่องต่อไป สนับสนุนให้คนในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือความสามารถของตนเอง มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและมีการประเมินงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ทราบถึงข้อผิดพลาดพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขต่อไป การทำงานเป็นทีม และความสามัคคีจะทำให้หน่วยงานมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาตนเองและทีมงาน.....ค่ะ
ชลธิชา
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

ส่งงานกลุ่มค่ะ...........จากกลุ่มที่ไปดูงานที่อุดรฯค่ะ

สมาชิกมีดังนี้ค่ะ

1.น.ส.กอรปกูล   จำปาหอม   483070376-1

2.นายณราศักดิ์   สายทอง    483070280-1

3.นางวรรณวิไล   วรแสน      483070290-7

4.นางวันดี           สร้อยสังหวาน    483070291-5

5.นางงิไลจิตต์    ปิยไพร       483070292-3

6.น.ส.อารีย์         โมฬี           483070298-1

7.น.ส.ชลธิชา      เขียนนิลศิริ         483070301-8

สิ่งที่คาดหวังก่อนจะไป

     ในการไปดูงานครั้งนี้เรามีเป้าหมายว่าจะไปเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ดีๆกลับมาให้ได้ค่ะและบางคนก็คิดว่าจะนำกลับไปใช้พัฒนาแผนกของเค้าด้วยและอีกอย่างก็คือคิดว่าน่าจะได้ไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาด้วยค่ะ

พอหลังจากกลับมาดูงานแล้ว  สรุปคร่าวๆนะคะอาจไม่ได้ยกมาหมด

สิ่งที่คิดว่าเป็น over expose

    -การทำงานที่เป็นระบบ  การจัดให้มีบัตรคิว การใช้ระบบคอมฯ(LAN)ที่ทันสมัยในการถ่ายโอนข้อมูล และการร่วมมือกันในการประสานงานของแต่ละฝ่าย

     -ผู้นำมีความเข้มแข็ง  มีภาวะเป็นผู้นำโดยดูจากการบริหารงานสามารถชักจูงให้ลูกน้องปฏิบัติงานร่วมกันและสร้างผลงานจนได้รับHA

     -มีเครื่อง X-RAYและเครื่องมือต่างๆที่ทันสมัย

     -การแก้ปัญหาห้องมืดโดยจัดแปลนห้องมืดให้เล็กลงแล้วให้ห้องต่างๆ สามารถติดต่อกันได้และการวางcassette ไว้ที่จุดเดียวเพื่อใช้ร่วมกันและกัน cassette หาย และยังมีการดัดแปลงวัสดุอย่างซองใส่ฟิล์มนำมาใส่ฟิล์มเวลาถือเดินเพื่อไม่ให้ฟิล์มหล่น

     -ห้องมืดสะอาด ไม่มีกลิ่นน้ำยา  การออกแบบมีการใช้วัสดุทำให้ดูทันสมัย และมีพัดลมดูดอากาศออกแบบไม่ให้มีแสงเข้าไปได้

     -ห้องเก็บฟิล์มมีการจัดเก็บที่ดีเป็นระเบียบ หาฟิล์มได้ง่ายและการยืม-คืนฟิล์มเช็คด้วยระบบคอมฯ

     -มีการแยก word เป็น OPDและ IPD เพื่อสะดวกต่อการขนย้ายและคนไข้ไม่ปนกัน

     -มีการจัดประชุมทุกเดือนเพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาอะไรบ้างและจัดทำเป็นชาร์ตไว้เพื่อประเมินและวางแนวทางแก้ปัญหานั้นๆ เช่น ปัญหาฟิล์มเสีย

     -การจัดทำ 5 ส ได้ดีมาก

     -การต้อนรับที่ดี เป็นกันเองค่ะ อาหารก็อร่อย และบุคลากรให้ความรู้  คำแนะนำที่ดีค่ะ 

สิ่งที่คิดว่าเป็น under expose

     คิดว่า-สิ่งแวดล้อมภายนอกโรงพยาบาลค่ะ ไม่มีต้นไม้ ไม่มีที่จอดรถที่พอเพียง อาจจะเป็นเพราะโรงพยาบาลมีเนื้อที่ที่จำกัดค่ะ

     -ไม่มีเสียงตามสาย(พูดโดยใช้ลำโพง)เวลาที่จะเรียกชื่อคนไข้ค่ะ

     -ไม่มีฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลค่ะเวลาคนไข้มาก็ไม่ทราบว่าจะไปติดต่อใครดีค่ะ

     -เสื้อตะกั่วเก่ามากค่ะและอีกอย่างก็คือเวลาคนไข้มาx-ray แล้วเจ้าหน้าที่ไม่ได้คิดถึงการป้องกันอันตรายจากรังสีให้แก่ญาติของผู้ป่วยด้วยเท่าที่ควรและประตูขณะ x-ray ก็ไม่ได้มีการปิดล๊อกที่สนิทค่ะ

     -เวลาคนไข้รอฟิล์มอาจจะต้องรอนานตรงบริเวณด้านหน้าห้อง x-ray น่าจะมีโทรทัศน์หรือว่าหนังสือจัดเป็นมุมไว้ให้คนไข้หรือญาติค่ะ

 

นางสาวชนัญชิดา จิตจง
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้ไปดูงานที่ รพ. อุดรฯหนูขอตอบคำถามอาจารย์เลยนะคะ

การพัฒนาตนเอง เราควรที่จะเริ่มจาก                      1   การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดกระตือรือร้นและสนใจในหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย

2  พยายามที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อนำมาปรับปรุงหน่วยงานของตนเองให้มีคุณภาพ

3   สนใจข่าวสารบ้านเมืองและเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะพัฒนาหน่วยงานของตนเอง

4    มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆกับบุคคลรอบข้างและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาหน่วยงานของตนเอง

5     เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับหน่วยงานสามารถที่จะแก้ไขปัญหาโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมงานในหน่วยงานโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา

6     มีความคิดสร้างสรรค์และมีภาวะความเป็นผู้นำเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานตนเองให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ

 การพัฒนาคน ก็เริ่มจากการพัฒนาตนเองก่อนโดยคนทีอยู่ในหน่วยงานควรมีศักยภาพในการทำงานศึกษาหาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานสามารถที่จะแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการที่จะพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณภาพ

การพัฒนาทีมงาน

  การที่จะเป็นทีมงานที่มีคุณภาพก็เริ่มจากการพัฒนาตนเองก่อนทีมงานที่มีคุณภาพสามารถที่จะนำหน่วยงานมุ่งไปสู่คุณภาพได้โดย

1  มีการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน

2   รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทีมงานทุกคนเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานให้มีคุณภาพ

3   ให้บุคคลในทีมงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์

4   ทีมงานที่ดีต้องมีความสามัคคี มีการให้อภัยและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

5    ประสบการณ์ใหม่ๆและความรู้ใหม่ๆเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้หน่วยงานมีคุณภาพ

ในอนาคตความช่วยเหลือที่หนูต้องการ ก็คงเป็น คำแนะนำและความรู้ใหม่ๆที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตต่อไปค่ะ

อื่นๆที่อยากจะบอกอาจารย์ ...  อยากให้อาจารย์พาไปดูงานที่รพ. ในกรุงเทพฯค่ะถ้าเป็นไปได้เป็นรพ. ที่ต่างประเทศก็ได้นะคะ   และขอขอบพระคุณอาจารย์ที่พาพวกเราไปเที่ยวและซื้อขนมอร่อยๆค่ะป็นครั้งแรกทีได้ไปหนองคายค่ะ.... 

                 

 

ชลธิชา
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

ตอบการบ้านนะคะ

ที่ถามว่า1.ท่านจะพัฒนาตน  คน ทีมงาน หน่วยงานอย่างไร ? เพื่อมุ่งสู่หน่วยงานคุณภาพโดยใช้การ "ลปรร"เป็นเครื่องมือ

การพัฒนาตน

     ดิฉันคิดว่าจะพัฒนาตนได้ก็ต้องเริ่มที่ความคิดก่อน คิดที่จะทำ คิดที่วางแผนปฏิบัติงาน ในวันหนึ่งเราจะต้องทำอะไรบ้าง มีหน้าที่อย่างไร แล้วรับผิดชอบให้ได้ มีความรอบคอบเข้าใจ มีความรู้  รวมทั้งมีจิตใจที่ดี รักงานที่ทำ จากนั้นก็รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นให้ได้มีความอดทน และไม่ทำความผิดใดๆที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นค่ะ

การพัฒนาคน

     การพัฒนาคนก็เกิดจากพัฒนาตนเองให้ได้ก่อน เมื่อตัวเรามีความรู้ความสามารถเราก็จะสามารถที่จะให้ความรู้แก่ผู้อื่นได้ แต่ก็อย่างว่า ใช่ว่าคนเราจะรู้ไปหมดซะทุกเรื่อง ดังนั้นหลักการ ลปรร ก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นนั่นเอง 

การพัฒนาทีมงานและหน่วยงาน

    คนเมื่อต้องมาอยู่ร่วมกันก็ต้องอาศัยและพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีการทำงานร่วมกัน การทำงานเป็นทีมงานก็ต้องอาศัย team work ที่ดี ผู้นำที่ดี ซึ่งอาจเกิดจากการแต่งตั้งของคนในกลุ่มหรือมีความโดดเด่น มีภาวะเป็นผู้นำ ซึ่งทุกคนเห็นชอบด้วย ผู้ร่วมงานที่ดี และการมอบหมายงานให้ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ จากนั้นก็มีการทำงาน มีการติดตามผลงาน ประสานงานกัน และประเมินผลงาน จากนั้นก็เกิดเป็นผลงาน ซึ่งเหล่านี้ ก็ได้ใช้ ลปรร เป็นเครื่องมือ

    ในการทำงานเราก็ต้องมีเป้าหมายตั้งไว้ เพื่อคาดหวังสิ่งที่จะเกิดขึ้น  เพื่อปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมายถ้าทำงานกันเป็นทีมก็จะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันงานยิ่งแต่จะสำเร็จได้รวดเร็ว  และผลงานที่เกิดขึ้นนั่นเองเป็นตัวชี้วัดว่าเราแน่แค่ไหน มีความถูกต้องรอบคอบไหม และเป็นที่พอใจแก่หัวหน้าหรือพวกเราเองมากไหม ใช้ระยะเวลาคุ้มค่าไหม ไม่มากหรือน้อยเกินไป  

     เมื่อผลงานเกิดขึ้น ก็ได้ส่งผลให้แก่หน่วยงานได้มีหน้ามีตา มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จัก เกิดความประทับใจแก่บุคคลทั่วไป ทำให้มีความก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ ฉะนั้น ผู้ที่อยู่ในหน่วยงานทุกคนจึงควรร่วมมือกันและหมั่นสร้างสรรค์ผลงานของตน คน ทึมงาน

ให้มากขึ้นจนกว่าจะมีผู้ที่มาตรวจสอบหน่วยงานเราแล้วว่าเราเป็นที่ยอมรับและผ่านมาตรฐานที่เค้ากำหนดไว้ได้ เมื่อนั้นหน่วยงานเราได้เข้าไปสู่ คุณภาพแล้ว           

ข้อ 2.ท่านต้องการ  ความช่วยเหลืออย่างไรในอนาคต?

    ดิฉันคิดว่า เรื่องเงินทุนสำคัญค่ะอยากขอความสนับสนุนจากภาครัฐ ให้มีสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น เพื่อก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานที่เหน็ดเหนื่อยหรือสร้างผลงาน อย่างน้อยมีประกาศเกียรติคุณก็ยังดีค่ะ  นอกจากนั้นก็คือ การติดต่อประสานงานค่ะ อยากให้มีความรวดเร็วและสะดวกมากขึ้นค่ะ

ข้อ3. อื่นๆที่อยากจะบอก

     ก็หลังจากที่ไปดูการทำงานของผู้ที่ปฏิบัติงานมาจริงๆ (ที่รพ.อุดรฯ)ส่วนใหญ่ที่เค้าทำงานนั้นดีมากๆ ก็จะนำไปใช้ปฏิบัติงานจริงๆค่ะ แต่บางอย่างที่ไม่ดีเราก็จะจดจำไว้เผื่อได้นำไปปรับปรุงในหน่วยงานเราได้ค่ะ

     ปล.ดิฉันยังไม่ได้ทำงานเลยค่ะยังขาดประสบการณ์ ถ้าได้ทำงานจริงๆอาจจะให้ข้อมูลได้ละเอียดมากกว่านี้ค่ะ และขอขอบพระคุณท่านอาจารย์จิตรเจริญ และอาจารย์เพชรากร เป็นอย่างมากนะคะที่ได้ให้โอกาสนักศึกษาอย่างพวกเราได้ไปเห็นรพ.ที่เค้าพัฒนาแล้ว และได้ไปเที่ยวด้วย ขอบคุณมากค่ะ

ชลธิชา
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 
น.ส.ชลธิชา เขียนนิลศิริ 483070301-8 นักศึกษารังสีเทคนิคฯชั้นปีที่ 2 รังสีเทคนิครุ่น6ค่ะ
JJ
IP: xxx.28.116.2
เขียนเมื่อ 

 School Uniform เรียนนักศึกษารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ ๒

 ดีมากครับส่ง AAR เรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่ง AAR ในชั่วโมง รศ.ประจักษ์ และ อ.จินตนาด้วยครับ

น.ส เกตุน์นิภา วงศ์ดี เมื่อ26 มิ.ย 49
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

หลักในการพัฒนาตน คือ ต้องเป็นคนที่สนใจเเละเเสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา มีเป้าหมาย มีสติ ช่างสังเกตมีวิสัยทัศน์ที่กว้างเเละสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งเเวดอมได้ ล้เคารพในสิทธิของผู้อื่น

หลักในการพัฒนาคน คือมอบหมายงานให้ตรงกับความถนัด จัดให้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมส่งเสริมภาวะผู้นำ จัดให้มีการเเลกเปลี่ยนความรู้ มีวัฒนธรรมที่เหมาะสมในองค์กร ให้เรียนรู้จากเครือข่าย ยกย่องในสิ่งที่ดีเเละส่งเสริมสิ่งที่ทำได้ดี

สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือในอนาคต คืออยากขอความกรุณาท่านอาจารย์ให้คำเเนะนำและช่วยเหลือในเรื่องการเรียนตลอดจนเเง่การทำงาน

อื่นๆ ขอขอบคุณ อ.มากค่ะที่จัดให้มีกิจกรรมดีๆชอบค่ะ

ชาลินี พลเสน 483070300-0
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

หลักในการพัฒนา ตน คือ

 • กล้าพาตนเองเข้าสู่ภาวะการเป็นผู้นำในทุกๆเรื่อง
 • เรียนรู้ทุกรูปแบบ เปิดกว้างในความคิดเห็นของบุคคลอื่นๆ อยู่เสมอ
 • เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาชีพใด
 • กำหนดเป้าหมายของตนเองได้อย่างชัดเจน เป็นระบบ และสามารถพาตนเองไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยความสำเร็จ
 • มีสติอยู่ตลอดเวลา รู้เสมอว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่
 • คิดเสมอว่าความรู้ที่เรามีหรือประสบการณ์ที่เรามีนั้นยังน้อยนัก ต้องต้องหาเพิ่มเติม
 • การมีมนุษยสัมพันธืที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ

หลักในการพัฒนา  ทีมงาน หน่วยงาน คือ

 • มีการวางระบบการบริหารงานที่ชัดเจน
 • หน่วยงานหรือทีมงานนั้นๆ ควรมีการวางเป้าหมายของหน่วยงานตนเอง และกำหนดระยะเวลาของเป้าหมายนั้นๆได้อย่างชัดเจน
 • มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้พูดคุยอยู่ตลอดเวลาในหน่วยงานของตน
 • สอนให้ทุกคนในหน่วยงานรู้จักภาวะของการเป็นผู้นำ
 • เก็บเอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาแก้ไข และปรับปรุงต่อไป อย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราคิดว่าไม่น่าจะก่อให้เกิดความผิดพลาดไป
 • การมีมนุษยสัมพันธืที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ ในหน่วยงาน
 • การที่หน่วยงานจะได้รับความร่วมมือของบุคคลในหน่วยงานได้ ผู้นำควรสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีได้
 • ยึดหลัก อัตตานัง อุปปะมัง กะเร (การเอาใจเขามาใส่ใจเรา) ก็มีส่วนช่วยพัฒนาองกรณ์ได้เหมือนกัน

สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือในอนาคต คือ

 • อยากเรียนรู้เกี่ยวกับงานเขียนเชิงวิชาการ
 • การเป็นผู้นำที่ดีควรปฏิบัติตนอย่างไร
 • อาจารย์มีหลักการของการพัฒนาจิตมั้ยคะสอนหนูหน่อย
 • ประสบการณ์การเรียนรู้และการปฏิบัติงานของหนูยังน้อย ต่อไปจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ โดยใช่ความรู้ที่อาจารย์สั่งสอนมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ

อื่นๆที่อยากจะบอก

 • ขอขอบพระคุณอ.JJ นะคะ ที่พาไปหาประสบการณ์ดีๆ แบบนี้ ประทับใจ  อ.ค่ะที่เอาใจใส่และดูแลนศ.อย่างดี
 • ชอบย่าม  อ. นะคะ เท่ดี
 • อยากให้อ.พาไปหาประสบการณ์ดีๆแบบนี้อีกค่ะ
 • ขอบพระคุณ อ.ต้อมและ อ.JJที่ อาจารย์เกิดมาเพื่อเป็นอาจารย์ใครที่ได้เป็นศิษย์ของอาจารย์ ถือว่าเกิดมาแล้วคุ้มสุดๆ เลยค่ะ
 • หนูคนหนึ่ง ที่ดีใจเพราะเกิดมาแล้วได้เป็นศิษย์ของอาจารย์ค่ะ
ชาลินี พลเสน 483070300-0
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

AAR อ.ประจักษ์

Expectation

 • แฮๆ ขอสารภาพค่ะอ. ตอนแรกหนูยังไม่ทราบเลยว่าเรียนอะไร แต่สิ่งที่คาดหวังคืออ.ต้องเป็นคนตลกแน่ๆ ใจดี และก็คงจะน่ารัก
 • อาจารย์ต้องมีเอกสารแจกแน่ๆ

Over Expectation

 • โอ้โห้ ! ได้มากกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะ เริ่มแรก ก็ได้ทราบในสิ่งที่ตนเองสนใจพอดี คือ 
 • *หลักของการบริหารองค์กร ได้รับความรู้อย่างเต็มที่เลยค่ะ ดีมากๆ
 • *Leader Ship พวกคุณสมบัติสุดยอดเลยค่ะอ.
 • ได้ฟังเรื่องส่วนตัวของอ.ทำให้รู้จักอ.มากขึ้นค่ะ

Under Expectation

 • อ.ไม่มีเอกสารแจกค่ะ  แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะ หนูสามารถจดได้ แต่ไม่ทันค่ะ ก็เลยไปดูด File เอา
 • ช่วงบ่ายแก่ๆ เริ่มง่วงแล้วค่ะ ก็เลย ไม่ ค่อยมี สมาธิรับในสิ่งที่ อ.สอนเท่าไร
 • อ. สอนดีมากค่ะ แต่ด้วยเวลาที่ไม่ค่อยเหมาะสมจึงทำให้พวกหนูเก็บโกยความรู้ไม่ได้ตามที่ตนเองตั้งไว้
ตอบงานที่ได้รับมอบหมายข้อที่ 3,4,5 ค่ะ อาจจะไม่สมบูรณ์นะค่ะเพราะใช้ความคิดของตัวเองเป็นหลักและเคยได้ร่วมทำกิจกรรม HA มาบ้างพอสมควร การพัฒนาตน 1.ด้านจิตใจ -มีความมั่นใจในการตัดสินใจจากงานที่ได้รับมอบหมาย -มีความจริงใจตั้งใจในงานที่ได้ทำ -มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและการงาน -มีความกระตือรือร้นในการทำงานเพื่อให้สำเร็จลุล่วง -มีความมานะพยายามไม่ยอมแพ้อุปสรรคง่ายๆ -มีความอดทนต่อสถานการณ์ต่างๆได้ดี -มีความคิดสร้างสรรค์ 2.ด้านร่างกาย -หน้าตาสดชื่นแจ่มใส -มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะทำงานเสมอ -แต่งกายดูดีสะอาดตาน่ามองเหมาะกับกาลเทศะ 3.ด้านวาจา -พูดจาไพเราะน่าฟัง -คิดก่อนพูดทุกครั้ง -มีหลักการในการพูดเพื่อส่งผลให้งานสำเร็จ การพัฒนาทีม ให้ครอบคลุมทีมงานในหน่วยงาน,ระหว่างหน่วยงาน ,ระหว่างวิชาชีพ, ระหว่างระบบงานในกลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 1.ให้เปิดใจรับฟังกัน 2.มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ของแต่ละหน่วยงาน 3.มีการปรึกษานอกรอบแบบไม่เป็นทางการเพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหา 4.มีการนำกระบวนการจูงใจมาใช้เพื่อเป็นการกระตุ้นการทำงาน 5.การร่วมกันทำระบบGrand Round 6.การร่วมประชุมของทีมงานอยู่เสมอเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา 7.รู้จักนำข้อขัดแย้งมาใช้เพื่อการสร้างเสริมและสร้างสรรค์ 8.ร่วมประเมินผลงานการทำงานของแต่ละหน่วยงาน 9.สรุปผลความสำเร็จหรือความคืบหน้าของงานร่วมกัน วิธีการทำงานเป็นทีม 1.ทีมต้องมีอุดมการณ์ที่แน่นอนและสมาชิกทุกคนยอมรับ 2.ถือความถูกต้อง ซึ่งไม่จำเป็นต้องถูกใจ 3.ประนีประนอมกัน โดยมีน้ำใจของความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้า หมายร่วมอันเดียวกัน 4.อภัยซึ่งกันและกัน 5.อย่าพยายามเอาเปรียบกัน 6.ถือว่าทุกคนมีความสำคัญเท่ากัน 7.เคารพในสิทธิ์และเสรีภาพส่วนตัวของผู้อื่น 8.อย่าเด่นแต่ผู้เดียว ต้องเด่นทั้งทีม 9.ถือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นของธรรมดา 10.เมื่อมีปัญหาหรือไม่พอใจอะไร อย่าเก็บไว้หรือนำไปพูดลับ หลัง ให้นำปัญหานั้นมาพูดกันให้เข้าใจ 11.รู้จักแบ่งงานและประสานงานกัน 12.มีความเป็นอิสระในการทำงานพอสมควร 13.ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทีมอย่างเคร่งครัด 14.ยอมรับผิดเมื่อทำผิด 15.เมื่อมีการขัดแย้งกันในกลุ่ม ให้ถือว่าเป็นการมองปัญหาคนละด้าน ความต้องการที่อยากได้จากองค์กร 1.เอาใจใส่ต่อกลุ่ม เพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมาชิก 2.รู้จักนำเอากระบวนการจูงใจมาใช้ 3.รู้จักใช้ข้อขัดแย้งเพื่อการสร้างเสริมและสร้างสรรค์ โดยให้ทุกคนเข้าใจว่า ความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นได้เสมอในกลุ่ม และอาจก่อให้เกิดประสิทธิภาพในองค์การได้ ทำให้เกิดเป้าหมายและวิธีการที่ดีกว่าเดิม 4.มีความไว้เนื้อเชื่อใจและยอมรับซึ่งกันและกัน 5.มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีบรรยากาศส่งเสริมซึ่งกันและกัน 6.ถือความถูกต้อง ซึ่งไม่จำเป็นต้องถูกใจ 7.เคารพในสิทธิ์และเสรีภาพส่วนตัวของผู้อื่น 8.มีความเป็นอิสระในการทำงานพอสมควร 9.ยอมรับผิดเมื่อทำผิด 10.เมื่อมีปัญหาหรือไม่พอใจอะไร อย่าเก็บไว้หรือนำไปพูดลับหลัง ให้นำปัญหานั้นมาพูดกันให้เข้าใจ อื่นๆที่อยากจะบอก 1.ปรับปรุงเทคนิคและวิธีปฏิบัติงานให้รัดกุมและทันสมัย 2.กำหนดนโยบายของหน่วยงานให้สอดคล้องและประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 3.เน้นหลักการใช้มนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน 4.คำนึงถึงการบำรุงขวัญของผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี 5.ผู้บริหารและผู้ร่วมงานทุกคนต้องปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้มีจิตใจกว้าง ไม่เอาเปรียบผู้อื่น มีกิริยาวาจาดีต่อคนทั่วไป และรู้จักให้อภัย
ชาลินี พลเสน 483070300-0
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

AAR อ.จินตนา

Expectation

 • อ.น่ารัก สวย อ.ต้องปล่อยทานข้าวเร็วแน่ๆเลย
 • ความรู้ที่ได้เรานำไปใช้ประโยชน์ได้
 • สิทธิที่ผู้ป่วยควรได้รับ

Over Expectation 

 • ได้ทราบสิทธิของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทั้งในทางทฤษฏีและในทางปฏิบัติ
 • สิทธิบางข้อไม่ได้เป็นไปในทางที่เราเข้าใจ  สิทธิของผู้ป่วยบางข้อเราเข้าใจผิดมาตลอด
 • ทราบถึงการประยุกต์สิทธิบางข้อให้นำมาใช้ในการบริการทางรังสีวินิจฉัย
 • อ.น่ารักดีค่ะ มากกว่าที่คิดไว้ค่ะ

Under Expectation

 • บางที เราควรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละคนว่าเคยเจอหรือว่าทราบอะไรเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วยมาบ้าง ทั้งในทางที่ถูกและผิด
 • อ. ปล่อยทานข้าวช้าไปนิดหนึ่งนะคะ ทำให้รู้สึกไม่ค่อยอยากฟังเวลา อ.สอน

เรียนอาจารย์จิตเจริญ หัวข้องานของอาจารย์ประจักษ์ และอาจารย์จินตนายังไม่ได้เลยค่ะ ส่วนงานของดิฉันที่โชว์อยู่นี้ยังไม่ได้จัดแต่งและทำการบันทึกเลยไม่ทราบว่าทำไมถึงได้ไปโชว์ซะแล้ว ต้องขอโทษอาจารย์ด้วยนะค่ะอาจทำให้อาจารย์ตาลายได้นะค่ะ
นางสาวจริญญา เต็งชัยภูมิ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ส่งงานกลุ่ม......จากที่ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลศูนย์ จ.อุดรธานี  มีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ค่ะ

1.นางสาวจริญญา  เต็งชัยภูมิ  รหัส 483070278-7

2.นายธานินทร์  ชินราช            รหัส 483070284-2

3.นายธรรมนูญ  สวัสดี              รหัส 483070283-4

4.นายพนม      คำชาย               รหัส 483070289-2

5.นางอุดมลักษณ์  อาจศิริ         รหัส 483070299-9

   สำหรับความคาดหวังก่อนที่จะไปดูงาน คือ

1.บริเวณรพ.ต้องสวยงามและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ร่มรื่น มีต้นไม้ มีที่จอดรถเป็นระเบียบ

2.มีการต้อนรับที่ดีจากเจ้าหน้าที่ และมีการแต่งกายที่เป็นชุดฟอร์มเฉพาะของรพ.

3.มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั่วทุกบริเวณ

4.มีระบบงานที่ผ่านมาตรฐาน  HA

    สิ่งที่เกินความคาดหวัง(over  epection)

1.ห้อง CT ห้องมีความสะอาดมาก มีความเป็นระเบียบ  เหมือนอยู่ในบ้าน

2.ที่เก็บ cassette  สวยงามเป็นระเบียบ หยิบจับได้ง่าย

3.ที่เก็บ set มีความสะดวกไม่น่ากลัว  ลดความกดดัน ของ ผู้ป่วย มีบรรยากาศน่าอยู่

4.ระบบงาน 5 ส ดีมาก เช่น การเก็บเอกสาร ระบบการรับ-ส่งฟิล์ม  เคาท์เตอร์  รูปแบบการเก็บเอกสารมี pattern เดียวกัน ชัดเจน protocal  ชัดเจน รูปแบบดี.

5.มีการแบ่งหน้าที่ของทีมงานได้ดีมาก  มีระบบ double check film โดยจะ check ผ่าน 2 ทางคือ ทาง technician  และ ทางธุรการ  มีระบบใส่รหัส HN แทน  XNซึ่งสะดวกขึ้น

6.ระบบการป้องกันความเสี่ยงการเอกซเรย์ผิดคนโดยให้ผู้ป่วยเก็บการ์ดชื่อไว้ 1 ใบ และอยู่กับเจ้าหน้าที่ 1 ใบ เพื่อสะดวกในการเช็คว่าตรงกันหรือไม่

7.มีการบันทึกความเสี่ยงของการปฏิบัติงานของแต่ละเวร มีการลงบันทึกแต่ละเหตุการณ์  เวลา มีการสรุปส่งเข้าที่ประชุมเพื่อประเมินผล

8.ทุกคนในทีมงานมีส่วนร่วมในการประเมิรความเสี่ยงเป็นการกระจายหน้าที่ของคนในหน่วยงานเป็นอย่างดี

9.หัวหน้าทีม คือ แพทย์รังสี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน โดยลงมือปฏิบัติจริง จากที่ไปดูงานรู้สึกประทับใจมากท่านให้ความเป็นกันเอง  จนอดที่จะปลื้มท่านไม่ได้เลย

  สิ่งที่ต่ำกว่าความคาดหวัง(under  expection)

1.พนักงานไม่มีการ ป้องกันอันตรายแก่คนไข้ เนื่องจาก  พนักงานเข็นเปลได้นำคนไข้ 2 คน มาที่ตึกที่ละ 2 คน นั่งรถเข็นคันเดียวกันซึ่งอันตรายมาก

2.ไม่มีการป้องกันให้ญาติคนไข้ที่มาเอ็กซเรย์ คือให้อยู่ในบริเวณที่ฉายรังสีโดยไม่มีการ shielding

3.บริเวณรอบๆรพ.ไม่มีความร่มรื่น  ไม่ค่อยมีต้นไม้ไว้พักผ่อนหย่อนใจ

3.พนักงานต้อนรับไม่ปฏิบัติหน้าที่  ขาดความกระตือรือร้น  ไม่มีคนมาแนะนำผู้ป่วย ที่มาทำบัตร ขาดความเอาใจใส่ตรงจุดนี้

4.เครื่องมือไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย เช่น เครื่อง ultrasound  มี 2 เครื่อง แต่คนไข้ ในแต่ละวันเยอะกว่า ทำให้การนัดผู้ป่วยมีการล่าช้า

อย่างไรก็ตามสิ่งที่ได้รับในการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ทำให้ได้รับความประทับใจและประสบการณ์หลายๆอย่าง ซึ่งก็หาไม่ได้ง่ายๆ  สมาชิกในกลุ่มทุกคนขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้โอกาสไปดูงานในครั้งนี้ค่ะ...........................

นายสมศักดิ์ สุภมาตย์
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ผมขอตอบคำถามอาจารย์นะครับ

การพัฒนาตน การจะเป็นคนที่มีคุณภาพได้ควรที่จะมีความรับผิดชอบและศักยภาพในการทำงานมีความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะความเป็นผู้นำด้วยครับ

การพัฒนาคน ควรเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการทำงาน มีความกระตือรือร้นการทำงาน แสวงหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อที่จะนำมาพัฒนางานของเราให้มีคุณภาพรับฟังความคิดเห็นและกล้าแสดงออกด้วยครับ

การพัฒนาทีมงาน ทีมงานที่ ดีเริ่มจากตัวบุคคลแต่ละคนก่อนรวมไปถึงความสามัคคีในการทำงานและประสิทธิภาพของทีมงาน คนในทีมงานควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วยครับ

วรรณวิไล วรแสน
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
      การพัฒนาตนเอง 

1.ต้องรู้จักประเมินตัวเองว่า มีจุดเด่น จุดด้อยอะไรแล้วนำจุดเด่น มาพัฒนางานของเราให้ดีขึ้น ถ้าเรามีจุดด้อย        เราก็ต้องฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้

2.รู้จักวางแผน แล้วนำมาปฏิบัติ

        3.รับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้าง ถ้าดีก็นำมาพัฒนาและปฏิบัติทำให้เป็นมาตรฐานให้ผู้อื่นยอมรับ

        4.ต้องมีเป้าหมายในการทำงาน

        5.ยอมรับความแตกต่างของคน มีความสามารถไม่เท่ากัน

        6.ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง      การพัฒนาทีม และหน่วยงาน

1.สร้างความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่

2.มีเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน

3.สร้างบรรยากาศในการทำงานให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความเต็มใจที่จะทำงานและพัฒนา

4.ระดมสมอง เพื่อสรุปประเด็นที่สำคัญ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขของผู้อื่น เช่น การใช้ซองฟิล์มเก่า มาเป็นFolder ใส่ฟิล์มที่จะให้คนไข้นำไปพบแพทย์

-สร้างแรงจูงใจในการทำงาน เช่น การประกวดคำขวัญนโยบายของหน่วยงาน ผู้ชนะได้รับรางวัล เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน

-ให้ความสำคัญและแสดงให้เห็นถึงความมีคุณค่าโดยมอบหมายงานที่สำคัญ  ที่คิดว่าเขามีความสามารถที่จะทำได้

-มีการจัดทำคู่มือการปฎิบัติร่วมกัน  เพื่อจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

-มีระบบการจัดการ  การทำงานให้ง่ายขึ้น  ไม่ซ้ำซ้อน  ไม่เสียเวลาและไม่เสียโอกาส  เช่น  การจัดการระบบจัดเก็บฟิล์มและการซีมคืนฟิล์ม

-พัฒนาความรู้ให้ทันสมัย  ทันเหตุการณ์  โดยการจัดทำ Case conference

-ให้ทุกคนตระหนักถึงการปฎิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ  โดยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทันเวลาและมีคุณภาพ

-ชี้แจงให้ทุกคนในหน่วยงาน  เข้าใจในการทำงานของหน่วยงานมีเป้าหมายอย่างไร   และมีหน้าที่อะไร

-ให้โอกาสทุกคนได้พูดและแสดงความคิดเห็น

-จัดการสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่  น่าทำงาน  ทำให้บุคลากรมีความรักในหน่วยงาน

-ค้นหาความเสี่ยง   ที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่ได้คุณภาพ  เช่น  การค้นหาอัตราฟิล์มเสีย  บันทึกอัตราฟิล์มเสีย  ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร  แล้วดำเนินการแก้ไขอย่างไร    
นายสมศักดิ์ สุภมาตย์
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

ผมลืมไปครับอยากจะบอกอาจารย์ว่า ขอบคุณมากครับที่อาจารย์พาไปดูงานในครั้งนี้ทำให้ผมได้ประสบการณ์เพื่อที่จะนำไปพัฒนาในหน่วยงานของผมครับ

สุภัทรา ทองจิต
IP: xxx.91.35.200
เขียนเมื่อ 
การพัฒนา (Development) หมายถึง การสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าจนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น องค์ประกอบของการพัฒนาตนเองมี 2 ลักษณะ คือ 1. ด้านพฤติกรรม (ภายใน) หมายถึง การพัฒนาจิตใจ เพื่อให้บุคคลมีความเจริญด้วยศีล สมาธิ และปัญญา จะได้นำปัญญาไปใช้ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ ต่อไป อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม 2. ด้านสิ่งแวดล้อม (ภายนอก) หมายถึง การพัฒนาด้านทักษะความสัมพันธ์กับภายนอก เช่น การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ การประสานงาน การมีมนุษย์สัมพันธ์ แรงจูงใจ เก่งตน (Self Ability) หมายถึง เป็นผู้ที่ชอบศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันโลกทันคน โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเองก่อน พัฒนาตนเองนั้นพัฒนาได้ ๓ ทางคือ -ทางกาย องค์ประกอบที่สำคัญคือ รูปร่าง พัฒนาให้ดีขึ้นโดยใช้การแต่งกายช่วยลดจุดด้อยหรือ เสริมจุดเด่น หน้าตาสดชื่นแจ่มใส สะอาดหมดจด อากัปกิริยา การแสดงออกเข้มแข็งแต่ไม่แข็งกระด้าง อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ การยืน การเดิน การนั่ง ต้องมั่นคง เรียบร้อย การแต่งกายต้องสะอาดเหมาะสมกับกาลเทศะ เหมาะสมกับรูปร่างและผิวพรรณ -ทางวาจา การพูดดีต้องมีองค์ประกอบ ๔ ประการคือ พูดแต่ดี มีประโยชน์ ผู้ฟังชอบ และทุกคนปลอดภัย ก่อนพูดทุกครั้งต้องคิดก่อนพูด คนที่พูดดี มีปิยะวาจา เป็นลมปากที่หวานหูไม่รู้หาย เป็นที่รักใคร่ชอบพอแก่ทุก ๆ ฝ่ายที่ได้ยินได้ฟัง -ทางใจ การพัฒนาทางใจก็มีองค์ประกอบหลายประการ เช่น ความมั่นใจ ถ้ามีความมั่นใจในตนเอง จะทำอะไรก็สำเร็จ ความจริงใจ คือ เป็นคนปากกับใจตรงกัน ความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง แจ่มใส มีชีวิตชีวา ความมานะพยายามไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความซื่อสัตย์สุจริต ความสุขใจ ความอดกลั้น ความมีเหตุผล การมีสมรรถภาพในการจำและมีความคิดสร้างสรรค์ ๒. เก่งคน (Self Ability) หมายถึง มีความสามารถที่จะทำตัวให้เข้าไหนเข้าได้ เป็นที่รักใคร่ชอบพอแก่ทุกฝ่าย มีมนุษย์สัมพันธ์ในครอบครัว พ่อแม่ควรรู้หลักจิตวิทยาในการปกครองลูก ให้ความรัก ความอบอุ่นแก่ลูก ลูกก็ไม่ทำตนให้เป็นปัญหาให้พ่อแม่ และมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน สามารถทำตนให้เข้ากับคนได้กับทุกคน หากมีผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาก็รัก หากมีลูกน้อง ลูกน้องก็รัก เพื่อนร่วมงานก็รัก บุคคลภายนอกหรือลูกค้าก็รัก ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง ๓. เก่งงาน (Task Ability) หมายถึง ผู้ที่รักงาน ขยันทำงาน และรู้วิธีทำงาน มีความขยันหมั่นเพียร มานะ อดทน ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค แนวทางในการพัฒนาบุคลากร 1.ช่วยแนะนำส่งเสริมให้ปฏิบัติงานมีสมรรถภาพยิ่งขึ้น ให้ขวัญและกำลังใจในกาทำงาน 2. มอบหมายงานให้รับผิดชอบ ให้ทุกคนเรียนรู้งานและเข้าใจงาน สามารถปฏิบัติงาน แทนกันได้ในบางกรณี 3. กระตุ้นให้ทุกคนปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าทั้งของตนเองและของหน่วยงาน 4. ช่วยแนะนำส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ สอนงานบุคคลหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 5. ให้บุคลากรรู้จักสร้างชื่อเสียงให้กับองค์การ 6. พัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม ให้เกิดมีความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 7. นำไปศึกษาดูงานยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดี ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาประยุกต์และปรับปรุงงาน ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้แก่บุคลากร 8. สนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สูงขึ้นตามที่ตนเองถนัด 9. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น พิจารณาความดีความชอบ เลื่อนระดับ เลื่อนตำแหน่ง ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ตามความสามารถ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร 10. ปกครองบังคับบัญชาให้ความสำคัญแก่ทุกคนด้วยความยุติธรรมเสมอภาค วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม สอนงาน ดูงาน ศึกษาต่อ มอบอำนาจความรับผิดชอบที่ สูงขึ้นให้ สับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ ให้ทำหน้าที่ผู้ช่วย ให้รักษาการแทน ให้เข้าร่วมประชุมในโอกาสต่าง ๆ จัดให้มีคู่มือ การปฏิบัติงาน สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบุคคลอย่างจริงจัง เช่น ส่งเสริมให้มีบทบาทในองค์การด้วยการเข้าร่วมประชุม หรือสัมมนาทางวิชาการ การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการที่คนเราจะสามารถค้นพบแนวทาง ในการแก้ปัญหาให้ประสบผลสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย ส่วนใหญ่มักจะพบกับความซ้ำซากจำเจ วนเวียนอยู่กับความคุ้นเคย กับแนวทางหรือความคิดเก่า ๆ จนไม่สามารถหาทางออกได้ การระดมสมองจะมีประสิทธิภาพต่อเมื่อมีการใช้ความคิด อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยหลัก คือ 1. มีใจกว้าง เห็นประโยชน์และความต้องการที่จะมีความคิดริเริ่ม 2. รู้จักใช้เทคนิควิธีการคิดแบบสร้างสรรค์ 3. เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 4. หากลองปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลหรือให้ผลช้า ก็ไม่ท้อถอยง่าย ๆ กลับมีใจสู้และอดทน เทคนิควิธีการคิดแบบสร้างสรรค์ 1. กระตุ้นและสำรวจความคิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ 2. หาความแตกต่างและคิดให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เบนความสนใจไปจากแนวทางเดิมที่เคยคิด 3. ใช้ความคิดอย่างเสรี ไม่ต้องคำนึงถึงความถูกผิด 4. คิดหาวิธีการที่ดีกว่าเดิม 5. ใช้ข้อมูลเพื่อหาวิธีการใหม่ ๆ 6. คิดกว้าง ๆ ไม่เป็นขั้นตอน 7. รับความคิดในทุกรูปแบบ 8. ให้ความสำคัญกับเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ หรือเรื่องที่ไม่ชัดเจน คำพูดที่บั่นทอนความคิดสร้างสรรค์ • อย่าซ่าไปหน่อยเลย ไอ้ที่เคยทำนะ ทำให้มันดีเสียก่อนเถอะ • พวกนี้ชอบเป็นตัวปัญหา อยู่ดีไม่ว่าดี • ไม่มีอะไรทำหรือไง ถึงได้ชอบลองอะไรใหม่ ๆ อยู่เรื่อย • ถ้าทำมันได้ก็ดี แต่ฉันว่าไม่มีทางหรอก อย่าเสี่ยงเลย • อย่าคิดนะว่าทำที่อื่นสำเร็จ แล้วจะมาทำที่นี่สำเร็จ ไม่ทันแล้วคุณ เอาแบบเดิมเถอะ การควบคุมงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. ควบคุมวิธีปฏิบัติงาน โดยใช้ตารางการปฏิบัติงาน แผนภูมิแท่ง เป็นเครื่องมือ 2. ควบคุมผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากปริมาณงานที่ผลิตได้ คุณภาพของงาน เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่าย และความพึงพอใจที่ได้รับ มี องค์ประกอบ ดังนี้ 1. ต้องกำหนดเป้าหมายของงานที่ชัดเจนแน่นอน 2. ต้องกำหนดผลงานที่ควรจะทำสำเร็จเป็นระยะ ๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3. ต้องกำหนดขอบเขตอำนาจของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนในการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมาย 4. ต้องวางแผนการปฏิบัติงานที่สมบูรณ์และปฏิบัติได้จริง 5. ต้องมีระบบจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและสมบูรณ์ 6. ต้องมีความยืดหยุ่นตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เทคนิคการควบคุมกำกับงาน 1. ออกไปตรวจสอบ นิเทศงาน 2. รายงานผลเป็นระยะ ๆ 3. ใช้แผนเป็นเครื่องมือ โดยพิจารณาว่าได้ดำเนินการไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด การมอบหมายงาน ทัศนคติ ที่จำเป็นสำหรับการมอบหมายงาน 1.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหรือของผู้ใต้บังคับบัญชา 2. เต็มใจและยินดีให้ผู้อื่นหรือผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในนามของตน 3. ยอมรับและเชื่อในความสามารถของผู้อื่นหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ยึดมั่นหรือมุ่งหวังในผลสำเร็จของงานมากกว่าวิธีการปฏิบัติงาน 5. ยอมและยินดีให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีอิสระในการตัดสินใจบ้าง จะพัฒนาตน คน ทีมงาน หน่วยงาน เพื่อมุ่งสู่หน่วยงานคุณภาพโดย ขั้นแรกต้องพัฒนาตัวเราเองก่อนโดยที่สามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อทั้งผู้ร่วมงานและผู้ที่มารับบริการรวมทั้งบุคคลอื่นๆทั่วไป มีอารมณ์แจ่มใส หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส แต่งตัวสะอาดเรียบร้อยและถูกกาลเทศะพูดจาอ่อนน้อม และศึกษาหาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอ สำหรับกับผู้ร่วมงานต้องมีการคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันเสมอ และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในการทำงานก็ต้องมีการพูดคุยและหาทางออกร่วมกัน และในหน่วยงานมีการจัดให้บุคลากรได้มีโอกาสได้ไปอบรมหาประสบการณ์หมุนเวียนกันอย่างทั่วถึง ให้กำลังใจกับผู้ร่วมงานเสมอ ไม่ใช้คำพูดที่บั่นทอนจิตใจของเพื่อนร่วมงาน รู้จักคิดก่อนพูดเสมอ กำหนดเป้าหมายในการทำงานและของหน่วยงานอย่างชัดเจนและแบ่งงานกันทำอย่างทั่วถึงตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ให้อิสระในการตัดสินใจของหัวหน้างานแต่ละงานไม่ก้าวก่ายกันมีการประชุมและสรุปงานร่วมกันเป็นระยะร่วมมือกันทำงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างพร้อมเพรียงกัน ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรในองค์ ต้องการให้องค์กรเรื่อง ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน อยากให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานเป็นประจำเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่มีระหว่างหน่วยงาน และมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างหน่วยงาน เป็นประจำ อยากให้องค์กรจัดให้มีการไปศึกษาดูงานระหว่างองค์กรอื่นที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับเพื่อให้ได้นำความรู้มาพัฒนาองค์กรต่อไป และอยากให้ผู้บังคับบัญชาได้ให้ความสำคัญกับหน่วยงานมากกว่านี้ อื่นๆที่อยากจะบอกในการไปศึกษาดูงาน รู้สึกประทับใจและดีใจมากเพราะเท่าที่ผ่านมาไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปดูงานในลักษณะนี้ แต่สิ่งที่อยากเสนอคืออยากได้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานในหลายๆที่เพื่อจะได้ดูความแตกต่างและข้อดีข้อเสียของแต่ละองค์กรเพื่อที่จะได้นำความรู้จากการได้ไปศึกษาดูงานไปปรับปรุงตนเองและองค์กรให้พัฒนาให้ดีกว่าเดิม
สุภัทรา ทองจิต
IP: xxx.91.35.200
เขียนเมื่อ 
จะพัฒนาตน คน ทีมงาน หน่วยงาน เพื่อมุ่งสู่หน่วยงานคุณภาพโดย ขั้นแรกต้องพัฒนาตัวเราเองก่อนโดยที่สามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อทั้งผู้ร่วมงานและผู้ที่มารับบริการรวมทั้งบุคคลอื่นๆทั่วไป มีอารมณ์แจ่มใส หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส แต่งตัวสะอาดเรียบร้อยและถูกกาลเทศะพูดจาอ่อนน้อม และศึกษาหาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอ สำหรับกับผู้ร่วมงานต้องมีการคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันเสมอ และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในการทำงานก็ต้องมีการพูดคุยและหาทางออกร่วมกัน และในหน่วยงานมีการจัดให้บุคลากรได้มีโอกาสได้ไปอบรมหาประสบการณ์หมุนเวียนกันอย่างทั่วถึง ให้กำลังใจกับผู้ร่วมงานเสมอ ไม่ใช้คำพูดที่บั่นทอนจิตใจของเพื่อนร่วมงาน รู้จักคิดก่อนพูดเสมอ กำหนดเป้าหมายในการทำงานและของหน่วยงานอย่างชัดเจนและแบ่งงานกันทำอย่างทั่วถึงตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ให้อิสระในการตัดสินใจของหัวหน้างานแต่ละงานไม่ก้าวก่ายกันมีการประชุมและสรุปงานร่วมกันเป็นระยะร่วมมือกันทำงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างพร้อมเพรียงกัน ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรในองค์ ต้องการให้องค์กรเรื่อง ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน อยากให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานเป็นประจำเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่มีระหว่างหน่วยงาน และมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างหน่วยงาน เป็นประจำ อยากให้องค์กรจัดให้มีการไปศึกษาดูงานระหว่างองค์กรอื่นที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับเพื่อให้ได้นำความรู้มาพัฒนาองค์กรต่อไป และอยากให้ผู้บังคับบัญชาได้ให้ความสำคัญกับหน่วยงานมากกว่านี้ อื่นๆที่อยากจะบอกในการไปศึกษาดูงาน รู้สึกประทับใจและดีใจมากเพราะเท่าที่ผ่านมาไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปดูงานในลักษณะนี้ แต่สิ่งที่อยากเสนอคืออยากได้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานในหลายๆที่เพื่อจะได้ดูความแตกต่างและข้อดีข้อเสียของแต่ละองค์กรเพื่อที่จะได้นำความรู้จากการได้ไปศึกษาดูงานไปปรับปรุงตนเองและองค์กรให้พัฒนาให้ดีกว่าเดิม
วันดี
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

การพัฒนาตน  หมั่นฝึกฝนตนเองเสมอทั้งด้านวิชาการ มีความขยันอดทน ตั้งใจจริงในการทำงานรู้จักนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงงานที่ทำให้ดีขึ้น มีคุณภาพ  การพัฒนาคน ก็คงจะหมายถึงคนในหน่วยงาน ส่งไปอบรมดูงานบ่อยๆ กระตุ้นความคิดของเขาให้เขาทำงานในสิ่งที่เขาอยากทำ สิ่งที่ถนัด มอบหมายงานให้ทำและเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นควรที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันเพราะการทำงานร่วมกันเหมือนลงเรือลำเดียวกันจะให้ไปถึงฝั่งได้ต้องช่วยกันแจว และทุกคนก็จะเกิดความภาคภูมิใจกับงานที่ทำ พัฒนาทีมงาน เมื่อพัฒนาตนและคนในที่ทำงานแล้วมันก็ไม่ยากเลยที่จะพัฒนางานที่ทำ การแบ่งงานกันทำ ทุกคนมีส่วนร่วม มีเป้าหมายร่วมกัน มีความสำคัญเท่ากันหมด มีการปรึกษาหารือ พัฒนางานของเราตรงไหนบ้างที่ยังทำได้ไม่ดี ให้ดี ยิ่งขึ้นไปจนถึง มาตรฐาน HA

ในโลกความเป็นจริงคงมีหลายอย่างมากในการทำงานร่วมกันก็ต้องมีปัญหาบ้างแต่เราต้องไม่ท้อถอย

เพราะถ้าเราล้าเมื่อไหร่แล้วเราคงเดินไปถึงเป้าหมายได้ยาก

สิ่งที่อยากจะพูด ดีใจมากที่ได้ไปดูงานที่รพ.ศูนย์อุดรธานี ทุกคนที่นั่นน่ารักและเป็นกันเองมาก คน ระบบงาน  เทคโนโลยีใหม่ๆ หัวหน้างาน  และสวัสดิการดีมากเลยเห็นแล้วเกิดความอยากที่ไปทำงานที่นั่นจัง แต่เจ้าหน้าที่ที่นั่นก็มากแล้วคงไม่รับเราแน่ ถึงทำให้เกิดความคิดที่

จะนำ ระบบงาน หรือหลายๆอย่างที่นั่นที่ดีอยู่แล้วไปพัฒนางานที่โรงพยาบาลเราเอง ให้มันดีขึ้น น่าอยู่ และหวังเป็นอย่างยิ่งในไม่ช้าเราคงเป็นส่วนหนึ่งที่พาให้โรงพยาบาลของเราก้าวสู่ HA

สุดท้ายก็ขอขอบพระคุณอาจารย์มากที่พากบน้อยตัวนี้ออกนอกกะลาเพื่อมองโลกที่กว้างออกไป

อารีย์ โมฬี
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
ขอตอบคำถามอาจารย์นะค่ะ        ท่านจะพัฒนาตน คน ทีม งาน หน่วยงาน อย่างไร เพื่อมุ่งสู่หน่วยงานคุณภาพ โดยการใช้ "ลปรร"  เป็นเครื่องมือ     การพัฒนาคน จะต้องสร้างความตื่นตัวให้ทุกคนพร้อมที่จะเป็นผู้ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เพื่อชีวิตการทำงานที่ดีกว่าและเพื่อคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยที่ดียิ่งขึ้นและให้ทุกคนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกันทำงานเป็นทีม     การสร้างทีม   1. จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายระยะยาวของหน่วยงาน และกระตุ้นให้ทุกคนเสนอแนวคิดต่างๆตามที่ต้องการที่จะทำให้หน่วยงานได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น  แล้วหาจุดร่วมของความคิดนั้นนำมาเป็นกรอบในการทำงานร่วมกัน       2.  ,มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและมีการกำหนดเป้าหมายและทิศทางที่สอดคล้องกัน   นำมาปรับปรุงระบบงานให้ง่ายและกะทัดรัด ลดความซ้ำซ้อน ลดความสูญเปล่า  และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยให้มากที่สุด       3.มีการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ   กิจกรรม 5 ส และตัวชี้วัดภายในแผนก  เช่นการลดอัตราฟิล์มเสีย    ลดระยะเวลารอฟิล์มของผู้ป่วย     ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ        4.    มีการทำ QC  ภายในแผนกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สถานที่ เครื่องมือ   การติดเชื้อ และความปลอดภัย        5.  มีการจัดทำเอกสาร คู่มือปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน   6.  มีการทบทวนแผนดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ  โดยที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมีความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพ   มีการสื่อสารและเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันภายในและระหว่างหน่วยงาน         และหัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพคือต้องยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  มีการพัฒนาตนเองและหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ ถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันก็จะทำให้หน่วยงานและโรงพยาบาลของเราก้าวไปสู่การเป็นโรงพยาบาลคุณภาพได้อย่างแน่นอน    ท่านต้องการความช่วยเหลืออย่างไรในอนาคต   อยากให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม และแนะนำในเรื่องการเรียนค่ะอื่นๆที่อยากจะบอก   ไปดูงานนอกจากจะได้สิ่งดีๆมาประยุกต์ใช้กับงานแล้วยังได้ความสนุกสนานจากการไปเที่ยวและ อยากให้อาจารย์พาไปดูงานที่อื่นอีกค่ะ
นางวิไลจิตต์ ปิยไพร
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์JJ และอาจารย์เพชรากร  ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ได้พานักศึกษารังสีเทคนิคไปดูงานที่รพ.อุดร

-การพัฒนาตน เราก็ควรมาทำSWOT ให้ตัวเองก่อน ดูว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาศพัฒนาและสิ่งคุกคาม เพราะตัวเราเท่านั้นที่รู้ดีกว่าใคร  คนทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวเอง การทำงานควรมีความตั้งใจทำงาน มีความกระตือรือร้น มีความมานะพยายาม  และที่สำคัญต้องมีความซื่อสัตย์และอดทน    การแต่งกายสะอาดเหมาะกับกาลเทศะ พูดจาไพเราะ คิดไตร่ตรองก่อนพูดเพราะเมื่อพูดไปแล้วไม่สามารถเรียกมาเก็บคืนได้ ต้องดูแลสุขภาพตนเองให้ร่างกายแข็งแรง หน้าตาสดชื่น  ควรหาโอกาศทบทวนตนเองอยู่เสมอว่าตนยังไม่ได้ทำอะไรที่เร่งด่วนและสำคัญ  เร่งด่วนไม่สำคัญ  ไม่เร่งด่วนสำคัญ  ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ  มีการวางเป้าหมายในชีวิต  และกำหนดว่าเมื่อใดจะไปถึงเป้าหมาย  และควรมีPDCA สำหรับตัวเอง(plan do check act)

การพัฒนาทีม  มีการพูดคุยกันเปิดใจรับฟัง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในสิ่งที่ผู้อื่นมี  มีการประชุมเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง โดยนำข้อขัดแย้งมาใช้เพื่อเสริมสร้างและสร้างสรรค์  ทุกคนควรมีทัศนคติในทางบวก ไม่ปิดกั้นความคิดผู้อื่นให้โอกาศทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการทำงานรับทั้งผิดและชอบโดยเท่าเทียมกัน มีการทำงานเป็นทีมและมอบหมายงานชัดเจนว่าใคร ทำอะไร และควรสร้างบรรยากาศในการทำงาน และควรมีแรงจูงใจในการทำงานอาจจะเป็นรางวัลหรืออื่น ๆ

ความต้องการที่อยากจะได้จากองค์กร อยากให้หน่วยงานเห็นความสำคัญในเรื่องงบประมาณ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อยากได้เครื่องเอกซเรย์ที่มีคุณภาพ และอุปกรณ์อื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ   

อื่นๆที่อยากจะบอก  อยากให้ทุกคนในหน่วยงานโดยเฉพาะผู้บริหาร เอาใจเขามาใส่ใจเราว่าทุกคนในหน่วยงานมีความสำคัญเท่าเทียมกันจะขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้  ทุก ๆ คนมีความเป็นคนเท่าเทียมกัน

ขอบพระคุณอาจารย์JJ ที่เปิดโอกาศให้เห็นโลกกว้างกว่าที่เคยเห็น เคยทำHAค่ะ ที่โรงพยาบาลปราสาท แต่ทำด้วยความไม่เข้าใจ และไม่รู้ ลองทำดูทำที่เขาสั่ง ไม่ได้ทำจากใจที่เราอยากจะทำ ก็เลยไม่สำเร็จ  กลับไปทำงานจะไปพัฒนางานที่ทำ ให้สำเร็จโดยทำงานประจำและHAให้ไปในทางเดียวกัน เพราะที่ทำงานก็คือบ้านหลังที่สองของเรา (เราได้อยู่ที่ทำงานมากกว่าที่บ้านซะอีก)  ขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งค่ะ

 

นางอุดมลักษณ์ อาจศิริ
IP: xxx.144.140.91
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ...อาจารย์จิตเจริญ

ขอรายงานตัวนะคะ...ดิฉัน อุดมลักษณ์ อาจศิริ 483070299-9 นศ. รังสีเทคนิคปี 2 คะ ขอส่งงานที่อาจารย์ให้ทำนะคะ

ถาม : ท่านจะพัฒนาตน , คน , ทีมงาน , หน่วยงานอย่างไร เพื่อมุ่งสู่หน่วยงานคุณภาพ โดยใช้การ “ ลปรร เป็นเครื่องมือ

ตอบ : จากที่ทำงานดิฉันได้จัดการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่หน่วยงานคุณภาพดังนี้ คะ

พัฒนาตน

 1. ฝึกตนเองให้เป็นมีสติและมีสมาธิอยู่เสมอ โดยพยายามประคับประคองสติของตนให้อยู่กับตัวเอง ไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์เลวร้ายแค่ไหน เราก็ต้องตั้งสติให้ได้ เพราะเมื่อเรามีสติปัญญาก็จะเกิดตามมา สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงที
 2. การที่เรามีจิตใจดี มีเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่น ก็จะทำให้เราสบายใจ คนรอบข้างก็อยากจะเป็นมิตรกับเราด้วย
 3. การมองโลกในแง่ดี ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆอาจจะคลี่คลายลงได้ บางทีสิ่งที่เราคิดว่าร้ายอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ร้ายแรงเกินไป
 4. รู้จักเป็นมิตรกับคนอื่นจะทำให้เรามีเพื่อนเพิ่มขึ้น ถ้าเราอยากมีเพื่อน เราก็ต้องทำความรู้จักหรือทักทายกับคนอื่นก่อน แล้วเขาก็จะทักทายเราตอบ
 5. การปฏิบัติศีลหรือคนเราอย่างน้อยควรมีศีล 5 ประจำตัว ก็นับได้ว่าเราก็เป็นคนดีในสังคมคนหนึ่ง
 6. เมื่อพัฒนาจิตใจไปบ้างแล้ว ควรได้พัฒนาสุขภาพร่างกายควบคู่กันไปด้วย เมื่อเรามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง เราก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

พัฒนาคน

ในการทำงานร่วมกับบุคคลมากมาย มีหลายอย่างที่เราอาจจะช่วยเพื่อนร่วมงานของเราได้ ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำ ให้คำปรึกษา ถือเป็นสิ่งสำคัญของการทำงานเป็นทีม ได้แก่

 1. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา เมื่อเราทำงานร่วมกันเราควรมีความเกรงใจ ไม่เอาแต่ใจตัวเอง หรือยึดแต่ความคิดตัวเองเป็นหลัก มีความเห็นอกเห็นใจกัน ก็จะทำงานได้อย่างสบายใจ
 2. ให้กำลังใจกันและกัน เมื่อเพื่อนเรามีปัญหาในการทำงานหรือเกิดความท้อถอย เราควรเป็นกำลังใจให้เขาได้ต่อสู้กับปัญหาต่อไป เพราะปัญหาทุกอย่างย่อมมีทางออกเสมอ
 3. การแนะนำและการให้คำปรึกษาก็เป็นสิ่งที่ดีที่ควรปฏิบัติ เมื่อใดก็ตามที่เพื่อนเราทำผิดเราควรแนะนำหรือตักเตือนเขาให้ทำในสิ่งที่ดีและถูกต้อง
 4. การจัดประชุมระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน ถือได้ว่าเป็นหัวใจของการทำงาน เพราะงานทุกอย่างที่สำเร็จลงได้เกิดจากการพูดคุย แบ่งงาน มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาร่วมกันที่เกิดจากการที่เราได้ประชุมกันนั่นเอง
 5. การทำงานเป็นทีมจะเป็นพลังสำคัญที่คนภายนอกสามารถเห็นได้ว่า เรามีความสามัคคี ทำงานแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน งานที่ออกมาก็จะสำเร็จ

พัฒนาหน่วยงานหรืองานที่ทำ

1. งานพัฒนางานรังสีวินิจฉัยด้านการจัดบุคลากร : เพื่อให้มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ มีจำนวนบุคลากรเพียงพอและสามารถปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

2. งานพัฒนางานรังสีวินิจฉัยด้านการจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อม : เพื่อให้มีการจัดห้องเอกซเรย์ที่เป็นสัดส่วน เหมาะสมและปลอดภัย และคำนึงถึงความสะอาด

3. งานพัฒนางานรังสีวินิจฉัยด้านการควบคุมคุณภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ : เพื่อให้มีการจัดเตรียม ตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ ให้เพียงพอ สะอาดและเป็นระเบียบ

4. งานพัฒนางานรังสีวินิจฉัยด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีและความปลอดภัย : เพื่อให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้บริการได้อย่างปลอดภัย

5. งานพัฒนางานรังสีวินิจฉัยด้านการปฏิบัติงาน : เพื่อให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการตามวิชาชีพที่ทันสมัย และตาม Job description ในการบริหารจัดการ, ด้านกิจกรรมทางคลินิก และการบริการอย่างมีจริยธรรม , ด้านการบันทึกและจัดทำเอกสาร และความปลอดภัย

6. งานพัฒนางานรังสีวินิจฉัยด้านการรักษาความสะอาดและควบคุมการติดเชื้อ : เพื่อให้จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ให้เพียงพอ สะอาด เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการทำงาน

7. งานพัฒนางานรังสีวินิจฉัยด้านการให้สุขศึกษา : เพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้มารับบริการและบุคลากรในหน่วยงาน

 

นางอุดมลักษณ์ อาจศิริ

483070299-9 นักศึกษารังสีเทคนิค ปี 2

***********************************

ทัศนีย์ ภูนาเมือง
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

หลักในการพัฒนา ตน ก็คล้ายๆกับของหลายๆคนนะคะคือ

 • ตั้งเป้าหมายในการทำงานก่อนอันดับแรก 
 • เรียนรู้ทุกรูปแบบ และสิ่งใหม่เปิดกว้างในความคิดเห็นของบุคคลอื่นๆ อยู่เสมอ  
 • มีสติอยู่ตลอดเวลา รู้เสมอว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่
 • ดำรงตนอยู่อย่างพอเพียง
 • การมีมนุษยสัมพันธืที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ

หลักในการพัฒนา  ทีมงาน หน่วยงาน คือ

 • มีการวางระบบการบริหารงานที่ชัดเจน
 • หน่วยงานหรือทีมงานนั้นๆ ควรมีการวางเป้าหมายของหน่วยงานตนเอง และกำหนดระยะเวลาของเป้าหมายนั้นๆได้อย่างชัดเจน
 • มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้พูดคุยอยู่ตลอดเวลาในหน่วยงานของตน
 • สอนให้ทุกคนในหน่วยงานรู้จักภาวะของการเป็นผู้นำ
 • การมีมนุษยสัมพันธืที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ ในหน่วยงาน
 • การที่หน่วยงานจะได้รับความร่วมมือของบุคคลในหน่วยงานได้ ผู้นำควรสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีได้
 • การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ก็มีส่วนช่วยพัฒนาองกรณ์ได้เหมือนกัน
 • จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีเสมอ เช่น OD  ,5ส

สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือในอนาคต คือ

 • อยากให้มีส่วนกลางรับแลกเปลี่ยนอุปกรณ์เอกซเรย์จากโรงพยาบาลที่อยากบริจาค , ขาดแคลน
 • อัตรากำลังคนไม่พอทำอย่างไรดี
 • อื่นๆที่อยากบอก
 • ขอขอบพระคุณอ.JJ นะคะ ที่พาไปหาประสบการณ์ดีๆ แบบนี้ ประทับใจ  อ.ค่ะที่เอาใจใส่และดูแลนศ.อย่างดี
 • อยากให้อ.พาไปหาประสบการณ์ดีๆแบบนี้อีกค่ะ

                                               ขอบคุณคะ 

น.ส เดือนเพ็ญ ตรีศร
IP: xxx.188.25.43
เขียนเมื่อ 
การพัฒนาตน

1.       เพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง โดยการศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน

2.       พัฒนาบุคลิกภาพให้ดูดี เหมาะสมกับกาลเทศะ

3.       มีการพัฒนาทางด้านจิตใจ ให้เป็นคนมีวิริยะ อุตสาหะ เพียรพยายาม

4.       มีความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง แจ่มใส มีความมานะพยายามไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค

5.       มีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี

6.       สร้างการมีภาวะผู้นำให้กับตนเอง

การพัฒนาคน

1.       พัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ ความชำนาญด้วยการฝึกอบรม ไปดูงานในหน่วยงานต่างๆ

2.       ช่วยแนะนำส่งเสริมให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3.       กระตุ้นให้ทุกคนปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าทั้งของตนเอง และหน่วยงาน

4.       ให้ความสำคัญแก่ทุกคนด้วยความยุติธรรมเสมอภาค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

หน่วยงานและทีมงาน

1.       มีการกำหนดเป้าหมายของงานที่ชัดเจน แน่นอน

2.       มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่สมบูรณ์และปฏิบัติได้จริง

3.       มีการมอบหมายงานให้เหมาะสม และชี้แจงนโยบาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานนั้นๆ

4.       มีการป้องกันและขจัดความขัดแย้งในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

5.       มีการประสานงานกันระหว่างบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้งานบรรลุจุดประสงค์ร่วมกัน

6.       เน้นหลักในการใช้มนุษย์สัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

7.       ปรับปรุงเทคนิคและวิธีปฏิบัติงานให้รัดกุมและทันสมัย

 

เรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือในอนาคต อยากให้ผลักดันการปรับเปลื่ยนตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ เป็นนักรังสีเทคนิค หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ซึ่งตอนนี้จบการศึกษาแล้วยังไม่รู้ว่าจะมีตำแหน่งหรือไม่  เรื่องที่อยากจะบอกต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์และอาจารย์เพชรากรที่พาพวกเราไปดูงานที่อุดรซึ่งได้อะไรมากกว่าที่คิดไว้ซะอีกและหนูได้นำสิ่งที่เห็นมาไปปรับปรุงใช้กับงานที่แผนกของหนูแล้วอย่างเช่น ตู้เก็บ casset te , ที่แขวนเสื้อตะกั่ว,ซองฟิล์มเก่า ct. นำกลับมาใช้ และระบบงานที่ดีอีกหลายอย่างที่คุณหมอคมดาวได้อธิบายให้ฟังและขอฝากอาจารย์บอกกับคุณหมอคมดาวด้วยว่าชื่นชมความตั้งใจจริงในการทำงานของคุณหมอที่ได้ทุ่มเทจนแผนกผ่าน HA  ในครั้งต่อไปอยากได้รับสิ่งทีดีๆอย่างนี้อีกหวังว่าอาจารย์คงมีเวลาให้กับพวกเราอีกนะค่ะ

                                น.ส เดือนเพ็ญ  ตรีศร 483070282-6                 

หลักการพัฒนาคน และตนเอง

 1. ต้องพัฒนาจากแนวคิด โดยต้องคิดในทางที่ดี
 2. ต้องลดอคติของตัวเอง
 3. ต้องมีข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม
 4. เป็นผู้รับฟังที่ดี
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 6. มีความเชื่อมั่นในตัวเอง
 7. มีเป้าหมายในชีวิต
 8. สามารถปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่างๆ
 9. มีความคิดที่จะศึกษาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
 10. ควรเป็นผู้นำหรือผู้ตามที่ดี
 11. มีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 12. หาโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ กับเพื่อนฝูงอยู่เสมอ

หลักการพัฒนาทีมงาน หน่วยงาน

 1. มีวิสัยทัศน์
 2. ในระยะเวลาหนึ่งควรมีการตรวจเช็คระบบต่างๆ
 3. แบ่งสัดส่วนของหน่วยงานให้เป็นระบบ
 4. มีการจัดให้ไปดูระบบงานอื่นๆ ที่ดีกว่า เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการกลับมาพัฒนาในส่วนของหน่วยงานที่สังกัด
 5. หาจุดอ่อนของหน่วยงานเพื่อกำจัดออก หรือนำไปพัฒนาต่อ
 6. มีระบบการสื่อสารที่ทันต่อทุกสถานการณ์
 7. มีการจัดประชุมเพื่อดึงความคิดที่ดีของทีมงานมาพัฒนาหน่วยงานต่อไป

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่พาผมไปรับประสบการณ์ และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวผมเอง ทั้งในเวลานี้ และอนาคตภายภาคหน้า ขอบคุณครับ

นายธานินทร์ ชินราช รังสีฯ 483070284-2
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์จิตเจริญที่เคารพ

เรื่อง ตอบคำถามเรื่องการพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางาน

 

เรื่องการพัฒนาตนได้แก่

1.ฝึกการขวนขวายใฝ่รู้อยู่เสมอเป็นการพัฒนาความรู้ให้แก่ตนเอง2.การเป็นคนตรงต่อเวลาจะทำให้เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจ  3.การทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถถือเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่4.แต่งกายถูกระเบียบ สะอาด ดูแลความสะอาดของร่างกาย เพราะการทำงานต้องให้บริการ ถ้าแต่งกายไม่สะอาดเรียบร้อยแล้วผู้รับบริการก็อาจไม่แน่ใจว่าเป็นผู้มีหน้าที่ให้บริการจริงหรือเปล่า  หรืออาจจะไม่มั่นใจในตัวผู้ให้บริการ5.เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น ทำให้เป็นผู้มีเสน่ห์  น่าคบ 

เรื่องการพัฒนาคน ได้แก่

1.จัดหรือให้บุคลากรได้เข้าร่วมการอบรมทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อการพัฒนาคนให้ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆที่ก้าวหน้าอยู่เรื่อยๆ2.มีการให้รางวัล หรือชมเชยเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานทำงานได้บรรลุ หรือเกินเป้าหมายของหน่วยงาน3.มีสวัสดิการสำหรับบุคลากรที่เหมาะสมและเป็นธรรม  จะทำให้บุคลากรมีกำลังใจและทำงานอย่างมีความสุข  ซึ่งเป็นผลให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพ4.การประชุมภายในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ  และต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาการบริหารองค์กร และการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

เรื่องการพัฒนางาน ได้แก่

1.การประชุมภายในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการพัฒนาระบบบริหารงานขององค์กรและการให้บริการ2.การเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการที่หน่วยงานอื่นๆจัดขึ้น  เป็นการเพิ่มความรู้ และมีแนวทางในการพัฒนาองค์กรหรือการให้บริการ3.มีระบบการควบคุมระบบการทำงานของบุคลากรที่ชัดเจน  และเป็นธรรม เพื่อการทำงานที่ได้มาตรฐานในการให้บริการ4.มีระบบการตรวจสอบการทำงานที่ชัดเจน  ตรวจสอบได้จากบุคคลภายนอก5.มีระบบการป้องกันความเสี่ยงที่ชัดเจน เพื่อการป้องกันสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้น การไปดูงานที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 

ก่อนไป

-        คิดว่าจะได้ไปดูระบบงานและการให้บริการของแผนกเอกซเรย์ที่ผ่านมาตรฐานการให้บริการ (HA) 

ระหว่างที่ดู

1.       พบว่าการเก็บอุปกรณ์เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูสวยงาม

2.   เจ้าหน้าที่มีป้ายชื่อแสดงสถานะแต่ละบุคคล  เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย

3.   ความเป็นมิตรและการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ รู้สึกอบอุ่น

4.  ห้องเอกซเรย์  ดูสะอาด 

                 

หลังจากที่ได้ดูสิ่งที่ได้รับ

1.มีระบบ Dubble check film  คือมีการเช็คฟิล์ม 2 ขั้นตอนโดยใช้ 2 คน

2.ระบบการบริหารความเสี่ยงโดยการบันทึกความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดและรวบรวมความเสี่ยงทำบันทึกถึงฝ่ายบริหารเพื่อการแก้ไข

3.ระบบการป้องกันการเอกซเรย์ผู้ป่วยผิดคน  โดยเช็คผู้ป่วยก่อนการเอกซเรย์  และก่อนรับฟิล์ม  โดยให้ผู้ป่วยเก็บprint ไว้เช็ค

4.ระบบการวิเคราะห์ฟิล์มเสียแต่ละห้องตรวจ  โดยให้ผู้ปฏิบัติงานได้เก็บสถิติและวิเคราะห์สาเหตุ พร้อมหาทางแก้ไข  ซึ่งจะเป็นการให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

 

การได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาระบบงานและการให้บริการของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพถือว่าโชคดีมากๆ และกระผมคิดว่า จะนำตัวอย่างที่ดีหลายๆอย่างที่ได้ข้อคิดจากที่ได้ไปดูงานไปปรับใช้ในหน่วยงานต่อไป  และขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ได้พาน.ศ.ไปเรียนรู้นอกสถานที่เป็นการเรียนรู้ที่ดี มีประโยชน์ และมีคุณค่ายิ่งสำหรับน.ศ.ครับอาจารย์

เขียนเมื่อ 
การพัฒนา (Development) หมายถึง การสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าจนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจะพัฒนาตน คน ทีมงาน หน่วยงาน เพื่อมุ่งสู่หน่วยงานคุณภาพโดย ขั้นแรกต้องพัฒนาตัวเราเองก่อนโดยที่สามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อทั้งผู้ร่วมงานและผู้ที่มารับบริการรวมทั้งบุคคลอื่นๆทั่วไป  มีอารมณ์แจ่มใส หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส แต่งตัวสะอาดเรียบร้อยและถูกกาลเทศะพูดจาอ่อนน้อม และศึกษาหาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอ  สำหรับกับผู้ร่วมงานต้องมีการคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันเสมอ และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในการทำงานก็ต้องมีการพูดคุยและหาทางออกร่วมกัน   และในหน่วยงานมีการจัดให้บุคลากรได้มีโอกาสได้ไปอบรมหาประสบการณ์หมุนเวียนกันอย่างทั่วถึง ให้กำลังใจกับผู้ร่วมงานเสมอ ไม่ใช้คำพูดที่บั่นทอนจิตใจของเพื่อนร่วมงาน รู้จักคิดก่อนพูดเสมอ กำหนดเป้าหมายในการทำงานและของหน่วยงานอย่างชัดเจนและแบ่งงานกันทำอย่างทั่วถึงตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ให้อิสระในการตัดสินใจของหัวหน้างานแต่ละงานไม่ก้าวก่ายกันมีการประชุมและสรุปงานร่วมกันเป็นระยะร่วมมือกันทำงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างพร้อมเพรียงกันตน (Self Ability) หมายถึง เป็นผู้ที่ชอบศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันโลกทันคน โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเองก่อนพัฒนาคน ตรงกับศัพท์ทางพุทธศาสนาว่า "ภาวนา"การพัฒนาตน1.ด้านจิตใจ- มีความมั่นใจในการตัดสินใจจากงานที่ได้รับมอบหมาย- มีความจริงใจตั้งใจในงานที่ได้ทำ- มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและการงาน- มีความกระตือรือร้นในการทำงานเพื่อให้สำเร็จลุล่วง- มีความมานะพยายามไม่ยอมแพ้อุปสรรคง่ายๆ- มีความอดทนต่อสถานการณ์ต่างๆได้ดี- มีความคิดสร้างสรรค์2.ด้านร่างกาย- หน้าตาสดชื่นแจ่มใส- มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะทำงานเสมอ- แต่งกายดูดีสะอาดตาน่ามองเหมาะกับกาลเทศะ3.ด้านวาจา- พูดจาไพเราะน่าฟัง- คิดก่อนพูดทุกครั้ง- มีหลักการในการพูดเพื่อส่งผลให้งานสำเร็จ ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรในองค์       ต้องการให้องค์กรเรื่อง ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน อยากให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานเป็นประจำเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่มีระหว่างหน่วยงาน และมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างหน่วยงาน เป็นประจำ  อยากให้องค์กรจัดให้มีการไปศึกษาดูงานระหว่างองค์กรอื่นที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับเพื่อให้ได้นำความรู้มาพัฒนาองค์กรต่อไป และอยากให้ผู้บังคับบัญชาได้ให้ความสำคัญกับหน่วยงานมากกว่านี้ เทคนิคการทำงานเป็นทีม
เป็นเทคนิคในการทำงานโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการแลกเปลี่ยนแนวความคิดที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย มีการตัดสินใจร่วมกันด้วยหลักประชาธิปไตย มีการยอมรับ เสียสละ ร่วมมือ ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกันเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาทีมให้ครอบคลุมทีมงานในหน่วยงาน,ระหว่างหน่วยงาน ,ระหว่างวิชาชีพ, ระหว่างระบบงานในกลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน1.ให้เปิดใจรับฟังกัน2. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ของแต่ละหน่วยงาน3. มีการปรึกษานอกรอบแบบไม่เป็นทางการเพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหา4. มีการนำกระบวนการจูงใจมาใช้เพื่อเป็นการกระตุ้นการทำงาน5. การร่วมกันทำระบบGrand Round6. การร่วมประชุมของทีมงานอยู่เสมอเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา7. รู้จักนำข้อขัดแย้งมาใช้เพื่อการสร้างเสริมและสร้างสรรค์8. ร่วมประเมินผลงานการทำงานของแต่ละหน่วยงาน9.สรุปผลความสำเร็จหรือความคืบหน้าของงานร่วมกัน
คำพูดที่บั่นทอนความคิดสร้างสรรค์
 • อย่าซ่าไปหน่อยเลย ไอ้ที่เคยทำนะ ทำให้มันดีเสียก่อนเถอะ
 • พวกนี้ชอบเป็นตัวปัญหา อยู่ดีไม่ว่าดี
 • ไม่มีอะไรทำหรือไง ถึงได้ชอบลองอะไรใหม่ ๆ อยู่เรื่อย
 • ถ้าทำมันได้ก็ดี แต่ฉันว่าไม่มีทางหรอก อย่าเสี่ยงเลย
 • อย่าคิดนะว่าทำที่อื่นสำเร็จ แล้วจะมาทำที่นี่สำเร็จ
           ไม่ทันแล้วคุณ เอาแบบเดิมเถอะ อื่นๆที่อยากจะบอกในการไปศึกษาดูงาน        รู้สึกประทับใจและดีใจมากเพราะเท่าที่ผ่านมาไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปดูงานในลักษณะนี้ แต่สิ่งที่อยากเสนอคืออยากได้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานในหลายๆที่เพื่อจะได้ดูความแตกต่างและข้อดีข้อเสียของแต่ละองค์กรเพื่อที่จะได้นำความรู้จากการได้ไปศึกษาดูงานไปปรับปรุงตนเองและองค์กรให้พัฒนาให้ดีกว่าเดิม เช่น·      ปรับปรุงเทคนิคและวิธีปฏิบัติงานให้รัดกุมและทันสมัย·      กำหนดนโยบายของหน่วยงานให้สอดคล้องและประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก·      เน้นหลักการใช้มนุษย์สัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน·      คำนึงถึงการบำรุงขวัญของผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี·      ผู้บริหารและผู้ร่วมงานทุกคนต้องปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้มีจิตใจกว้าง ไม่เอาเปรียบผู้อื่น มีกิริยาวาจาดีต่อคนทั่วไป และรู้จักให้อภัย แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประสานงาน
1. จัดทำโครงการหรือแผนงาน โดยกำหนดกิจกรรม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ไว้ให้ชัดเจน และกำหนดแผนการประสานงานภายในองค์การและระหว่างองค์การไว้ให้ชัดเจนด้วย
2. เน้นหลักการใช้มนุษย์สัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
3. จัดให้มีระบบติดต่อสื่อสารที่ดีในหน่วยงาน
4. กำหนดนโยบายของหน่วยงานให้สอดคล้องและประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
5. จัดให้มีระบบควบคุมกำกับงานและติดตามประเมินผลที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. จัดทำแผนผังหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่การงานไว้ให้ชัดแจ้ง
7. ปรับปรุงเทคนิคและวิธีปฏิบัติงานให้รัดกุมและทันสมัย
8. คำนึงถึงการบำรุงขวัญของผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี
9. ต้องมีการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของหน่วยงานตามความจำเป็น
10. ผู้บริหารและผู้ร่วมงานทุกคนต้องปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้มีจิตใจกว้าง ไม่เอาเปรียบผู้อื่น มีกิริยาวาจาดีต่อคนทั่วไป และรู้จักให้อภัย
11. นำหลักและเทคนิควิธีการประสานงานทุกวิธีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการไม่ประสานงาน
  หมายเหตุ  ต้องการให้ทางหน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการออกแบบแปลนของหน่วยงานเพราะผู้ปฏิบัติจะวางแปลนของตนให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
นายพนม คำชาย
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เรียน  ท่านอาจารย์จิตเจริญ  ที่เคารพ

เรื่อง  ส่งรายงานจากการไปศึกษาดูงานที่ รพ.ศูนย์อุดรธานี ครับ

            1) ส่งงานกลุ่ม  จากที่ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลศูนย์ จ.อุดรธานี  มีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ครับ

1.นางสาวจริญญา  เต็งชัยภูมิ  รหัส 483070278-7

2.นายธานินทร์  ชินราช            รหัส 483070284-2

3.นายธรรมนูญ  สวัสดี              รหัส 483070283-4

4.นายพนม      คำชาย               รหัส 483070289-2

5.นางอุดมลักษณ์  อาจศิริ         รหัส 483070299-9

            สำหรับงานกลุ่มได้ระดมความคิดจากสมาชิกทั้ง 5 ท่าน แล้วให้น้องน้อย(คุณจริญญา  เต็งชัยภูมิ)เป็นคุณลิขิตครับ ทำหน้าที่ไปพิมพ์อย่างสวยงามมาแจกพี่ ๆ ทั้ง 4 ท่าน  ต้องขอโทษท่านอาจารย์ด้วยครับที่กระผมจัดส่งช้ากว่าเพื่อน...เข้าเนื้อหาก่อนดีกว่าครับ

สิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับก่อนดูงาน มีดังนี้ครับ

1.บริเวณรพ.ต้องสวยงามและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ร่มรื่น มีต้นไม้ มีที่จอดรถเป็นระเบียบ

2.มีการต้อนรับที่ดีจากเจ้าหน้าที่ และมีการแต่งกายที่เป็นชุดฟอร์มเฉพาะของรพ.

3.มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั่วทุกบริเวณ

4.มีระบบงานที่ผ่านมาตรฐาน  HA

    สิ่งที่ได้รับเกินความคาดหวัง(over  epection)

1.ห้อง CT ห้องมีความสะอาดมาก มีความเป็นระเบียบ  เหมือนอยู่ในบ้าน

2.ที่เก็บ cassette  สวยงามเป็นระเบียบ หยิบจับได้ง่าย

3.ที่เก็บ set มีความสะดวกไม่น่ากลัว  ลดความกดดัน ของ ผู้ป่วย มีบรรยากาศน่าอยู่

4.ระบบงาน 5 ส ดีมาก เช่น การเก็บเอกสาร ระบบการรับ-ส่งฟิล์ม  เคาท์เตอร์  รูปแบบการเก็บเอกสารมี pattern เดียวกัน ชัดเจน protocal  ชัดเจน รูปแบบดี.

5.มีการแบ่งหน้าที่ของทีมงานได้ดีมาก  มีระบบ double check film โดยจะ check ผ่าน 2 ทางคือ ทาง technician  และ ทางธุรการ  มีระบบใส่รหัส HN แทน  XN ซึ่งสะดวกขึ้น

6.ระบบการป้องกันความเสี่ยงการเอกซเรย์ผิดคนโดยให้ผู้ป่วยเก็บการ์ดชื่อไว้ 1 ใบ และอยู่กับเจ้าหน้าที่ 1 ใบ เพื่อสะดวกในการเช็คว่าตรงกันหรือไม่

7.มีการบันทึกความเสี่ยงของการปฏิบัติงานของแต่ละเวร มีการลงบันทึกแต่ละเหตุการณ์  เวลา มีการสรุปส่งเข้าที่ประชุมเพื่อประเมินผล

8.ทุกคนในทีมงานมีส่วนร่วมในการประเมิรความเสี่ยงเป็นการกระจายหน้าที่ของคนในหน่วยงานเป็นอย่างดี

9.หัวหน้าทีม คือ แพทย์รังสี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน โดยลงมือปฏิบัติจริง จากที่ไปดูงานรู้สึกประทับใจมากท่านให้ความเป็นกันเอง  จนอดที่จะปลื้มท่านไม่ได้เลย

  สิ่งที่ต่ำกว่าความคาดหวัง(under  expection)

1.พนักงานไม่มีการ ป้องกันอันตรายแก่คนไข้ เนื่องจาก  พนักงานเข็นเปลได้นำคนไข้ 2 คน มาที่ตึกที่ละ 2 คน นั่งรถเข็นคันเดียวกันซึ่งอันตรายมาก

2.ไม่มีการป้องกันให้ญาติคนไข้ที่มาเอ็กซเรย์ คือให้อยู่ในบริเวณที่ฉายรังสีโดยไม่มีการ shielding

3.บริเวณรอบๆรพ.ไม่มีความร่มรื่น  ไม่ค่อยมีต้นไม้ไว้พักผ่อนหย่อนใจ

3.พนักงานต้อนรับไม่ปฏิบัติหน้าที่  ขาดความกระตือรือร้น  ไม่มีคนมาแนะนำผู้ป่วย ที่มาทำบัตร ขาดความเอาใจใส่ตรงจุดนี้

4.เครื่องมือไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย เช่น เครื่อง ultrasound  มี 2 เครื่อง แต่คนไข้ ในแต่ละวันเยอะกว่า ทำให้การนัดผู้ป่วยมีการล่าช้า

2)ส่งงานเดี่ยว  จะมีการพัฒนาตน  พัฒนาคน และพัฒนางานได้อย่างไร

การพัฒนาตน  ตนเองหรือตัวเราเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอันดับที่ 1ครับ สำหรับแนวคิดของผม  เพราะว่างานที่ทำ ๆ กันอยู่ ถ้าตนเองไม่รักหรือไม่มีความสนใจที่จะทำ  ยังงัยยังงัยก็ไม่มีวันพัฒนาได้อย่างแน่นอน  การพัฒนาตน ทำได้โดย

          1. ต้องมีความรักในงาน  งานใดก็ตามเมื่อได้ทำต้องให้ความรักกับงานนั้น  อย่าทำแบบเสียไม่ได้เพราะจะทำให้งานเสียหาย  โดยเฉพาะงานประจำ(วิชาชีพของตนเอง)ยิ่งต้องรักอย่างสุดซึ้ง  ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ ต้องแบ่งใจให้รักบ้างแล้วทำ  งานจึงจะออกมาดี

          2. ใฝ่เรียนรู้พัฒนางาน  งานใด ๆ ที่ทำประจำ ซ้ำ ๆ นาน ๆ มันจะเกิดความเคยชิน  ถ้าเคยชินมาก ๆ อาจจะนำไปสู่ความละเลยขาดความระมัดระวัง  หรือมองดูว่าเป็นของตาย ชิวชิว อะไรประมาณนั้น  โปรดจงให้เวลาในการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม  ถึงแม้ว่าบางอย่างจะรู้อยู่แล้ว ถ้าเราเอาสิ่งที่เรารู้ไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นบ้างจะเป็นไรไป  ยิ่งจะได้มองเห็นตัวเองมากขึ้นเปรียบเช่นกระจกเงาสะท้อนตัวเราได้ดีมาก  การเรียนรู้จะทำให้ได้แนวคิดใหม่ ๆ เกิดการพัฒนาครับ

การพัฒนาคน  ก็คงไม่ต่างจากการพัฒนาตนเองครับ  แต่ต้องระมัดระวังเพิ่มตรงที่ว่าไม่ใช่ตัวเราคนเดียวแล้ว  มีคนหลาย ๆ คนแล้ว  จะมีการพัฒนาคนได้อันดับแรกต้องพูดกันรู้เรื่อง ถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วพัฒนาไม่ได้  การพูดหรือสื่อสาร สื่อความหมายกันให้รู้เรื่องผมว่ายากครับผม  เพราะว่าบางที่เราพูดกับเขารู้เรื่อง  แต่สิ่งที่เขาทำออกมากลับตรงกันข้ามเลยก็มี  การพัฒนาคนอันดับแรกต้องได้ใจครับอาจารย์  เพราะว่าเมื่อได้ใจแล้วก็จะได้ตัวครับ  พอได้ตัวแล้วก็ได้งานครับ  ทำอย่างไรจึงจะได้ใจก็คงแล้วแต่ความสามารถและทักษะของแต่ละคนที่มีอยู่ครับ แต่จะขาดไม่ได้คือทักษะของความเป็นผู้นำและหลักการบริหารคนบริหารงาน  การพัฒนาคนอีกประการหนึ่งที่ต้องมีคือส่งเสริมให้เขามีการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมที่เคยเป็นอยู่  เพราะผมเชื่อว่าเมื่อคนเขาเห็นความแตกต่างของการพัฒนาแล้วดีขึ้นกว่าเดิมและกับไม่พัฒนาซึ่งอยู่แบบเดิม ๆ ความแตกต่างนี้ถ้าได้ชี้เน้นให้เห็นเถอะต่อไปเขาจะพัฒนาตัวของเขาเอง

การพัฒนางาน  งานที่ทำผมถือว่าเป็นสิ่งที่มีพระคุณไม่แตกต่างจากพ่อแม่ครูอาจารย์ อย่างที่กล่าวข้างต้นแล้วว่าต้องมีความรักในงานก่อน เมื่อรักแล้วเราจะมีความต้องการพัฒนาเอง  ไม่มีสิ่งที่เรารักสิ่งใหนหรอกครับที่เราไม่อยากให้มันไม่ดี การพัฒนางานทำได้ดังนี้ครับ

          1)ทำงานด้วยความรัก ศรัทธาและสนใจ

          2)สังเกตการเปลี่ยนแปลงหาจุดเด่นจุดด้อย

          3)นำผลที่ได้จากข้อที่สองมาพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

            4)หาความรู้เพิ่มเติมในงานอย่างสม่ำเสมอ

             สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ครับที่ช่วยอ่านงานของผม  คำพูดบางคำอาจไม่เหมาะสมต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ  สำหรับผมแล้วเมื่อจบการศึกษากลับไปคงต้องฝากเนื้อฝากตัวไว้กับอาจารย์สักคนครับ  เพราะว่าต้องมารบกวนอาจารย์ขอคำปรึกษาในเรื่องการพัฒนาตน คน และงานนี้อีกแน่นอนครับ  ขอบคุณครับ

 

ashanee
IP: xxx.114.122.105
เขียนเมื่อ 

ข้าพเจ้าต้องขออภัยอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ส่งรายงานช้าค่ะ....

ในความคิดของข้าพเจ้าในเรื่องการพัฒนาคน&ตนนั้นมีดังเช่นนี้

1. ต้องแสดงความภูมิใจและเชื่อมั่นในความสามารถของเพื่อนร่วมงานและตนเอง

2. สร้างแรงบันดาลใจ  โดยให้โอกาสแก่เพื่อนร่วมงานที่จะพัฒนาตนเอง  เรียนรู้ทักษะใหม่และมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ

3.สนใจ&กระตุ้นภูมิปัญญาของเพื่อนร่วมงานโดยสร้างความไว้ว่างใจร่วมกัน  ดูแล  ให้คำปรึกษาแนะนำแบบ ลปรร

ส่วนในเรื่องการพัฒนากลุ่มงานนั้นดิฉันมีidealว่า

1.จัดให้หน่วยงานมีโครงการสร้างสัมพันธ์กันระหว่างองค์กรและหน่วยงาน

2. จัดทำบอร์ดเสนอความรู้  โดยมอบหน้าที่โดยมอบหน้าที่ให้กับสมาชิกในกลุ่มงานแบบหมุนเวียน

3. จัดระบบสารสนเทศในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  เช่น มี Internet  ในหน่วนงาน และมีระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

4.จัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่สมาชิกที่ยังไม่สามารถใช้ระบบ IT ได้

อื่นๆ

ข้าพเจ้ามีความคิดว่าทางโรงเรียนรังสีเทคนิคมีการจัดนักศึกษาให้ไปดูงานนอกสถานที่บ่อยครั้งเช่นสำนักงานปรมณูเพื่อสันติ  ร.พ. ที่ผ่าน HA เพื่อ ลปรร เพราะจาการดูงานที่อุดรนั้นทำให้ข้าพเจ้าได้รับidealใหม่

 

 

เขียนเมื่อ 

  Boring Lecture  เรียน นักศึกษารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ทุกท่าน

 A+ขอบพระคุณครับที่ส่งแนวคิดหลังไปดูงาน และ ฟังบรรยายทั้งหมดครับ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน JJ

แวะมาเรียนรู้บทเรียนครับ