ความเห็น 41958

สอนคน หรือ สอนหนังสือ

ชลธิชา
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 
น.ส.ชลธิชา เขียนนิลศิริ 483070301-8 นักศึกษารังสีเทคนิคฯชั้นปีที่ 2 รังสีเทคนิครุ่น6ค่ะ