ความเห็น 41957

สอนคน หรือ สอนหนังสือ

ชลธิชา
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

ตอบการบ้านนะคะ

ที่ถามว่า1.ท่านจะพัฒนาตน  คน ทีมงาน หน่วยงานอย่างไร ? เพื่อมุ่งสู่หน่วยงานคุณภาพโดยใช้การ "ลปรร"เป็นเครื่องมือ

การพัฒนาตน

     ดิฉันคิดว่าจะพัฒนาตนได้ก็ต้องเริ่มที่ความคิดก่อน คิดที่จะทำ คิดที่วางแผนปฏิบัติงาน ในวันหนึ่งเราจะต้องทำอะไรบ้าง มีหน้าที่อย่างไร แล้วรับผิดชอบให้ได้ มีความรอบคอบเข้าใจ มีความรู้  รวมทั้งมีจิตใจที่ดี รักงานที่ทำ จากนั้นก็รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นให้ได้มีความอดทน และไม่ทำความผิดใดๆที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นค่ะ

การพัฒนาคน

     การพัฒนาคนก็เกิดจากพัฒนาตนเองให้ได้ก่อน เมื่อตัวเรามีความรู้ความสามารถเราก็จะสามารถที่จะให้ความรู้แก่ผู้อื่นได้ แต่ก็อย่างว่า ใช่ว่าคนเราจะรู้ไปหมดซะทุกเรื่อง ดังนั้นหลักการ ลปรร ก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นนั่นเอง 

การพัฒนาทีมงานและหน่วยงาน

    คนเมื่อต้องมาอยู่ร่วมกันก็ต้องอาศัยและพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีการทำงานร่วมกัน การทำงานเป็นทีมงานก็ต้องอาศัย team work ที่ดี ผู้นำที่ดี ซึ่งอาจเกิดจากการแต่งตั้งของคนในกลุ่มหรือมีความโดดเด่น มีภาวะเป็นผู้นำ ซึ่งทุกคนเห็นชอบด้วย ผู้ร่วมงานที่ดี และการมอบหมายงานให้ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ จากนั้นก็มีการทำงาน มีการติดตามผลงาน ประสานงานกัน และประเมินผลงาน จากนั้นก็เกิดเป็นผลงาน ซึ่งเหล่านี้ ก็ได้ใช้ ลปรร เป็นเครื่องมือ

    ในการทำงานเราก็ต้องมีเป้าหมายตั้งไว้ เพื่อคาดหวังสิ่งที่จะเกิดขึ้น  เพื่อปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมายถ้าทำงานกันเป็นทีมก็จะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันงานยิ่งแต่จะสำเร็จได้รวดเร็ว  และผลงานที่เกิดขึ้นนั่นเองเป็นตัวชี้วัดว่าเราแน่แค่ไหน มีความถูกต้องรอบคอบไหม และเป็นที่พอใจแก่หัวหน้าหรือพวกเราเองมากไหม ใช้ระยะเวลาคุ้มค่าไหม ไม่มากหรือน้อยเกินไป  

     เมื่อผลงานเกิดขึ้น ก็ได้ส่งผลให้แก่หน่วยงานได้มีหน้ามีตา มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จัก เกิดความประทับใจแก่บุคคลทั่วไป ทำให้มีความก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ ฉะนั้น ผู้ที่อยู่ในหน่วยงานทุกคนจึงควรร่วมมือกันและหมั่นสร้างสรรค์ผลงานของตน คน ทึมงาน

ให้มากขึ้นจนกว่าจะมีผู้ที่มาตรวจสอบหน่วยงานเราแล้วว่าเราเป็นที่ยอมรับและผ่านมาตรฐานที่เค้ากำหนดไว้ได้ เมื่อนั้นหน่วยงานเราได้เข้าไปสู่ คุณภาพแล้ว           

ข้อ 2.ท่านต้องการ  ความช่วยเหลืออย่างไรในอนาคต?

    ดิฉันคิดว่า เรื่องเงินทุนสำคัญค่ะอยากขอความสนับสนุนจากภาครัฐ ให้มีสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น เพื่อก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานที่เหน็ดเหนื่อยหรือสร้างผลงาน อย่างน้อยมีประกาศเกียรติคุณก็ยังดีค่ะ  นอกจากนั้นก็คือ การติดต่อประสานงานค่ะ อยากให้มีความรวดเร็วและสะดวกมากขึ้นค่ะ

ข้อ3. อื่นๆที่อยากจะบอก

     ก็หลังจากที่ไปดูการทำงานของผู้ที่ปฏิบัติงานมาจริงๆ (ที่รพ.อุดรฯ)ส่วนใหญ่ที่เค้าทำงานนั้นดีมากๆ ก็จะนำไปใช้ปฏิบัติงานจริงๆค่ะ แต่บางอย่างที่ไม่ดีเราก็จะจดจำไว้เผื่อได้นำไปปรับปรุงในหน่วยงานเราได้ค่ะ

     ปล.ดิฉันยังไม่ได้ทำงานเลยค่ะยังขาดประสบการณ์ ถ้าได้ทำงานจริงๆอาจจะให้ข้อมูลได้ละเอียดมากกว่านี้ค่ะ และขอขอบพระคุณท่านอาจารย์จิตรเจริญ และอาจารย์เพชรากร เป็นอย่างมากนะคะที่ได้ให้โอกาสนักศึกษาอย่างพวกเราได้ไปเห็นรพ.ที่เค้าพัฒนาแล้ว และได้ไปเที่ยวด้วย ขอบคุณมากค่ะ