ความเห็น 41938

สอนคน หรือ สอนหนังสือ

ชลธิชา
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

ส่งงานกลุ่มค่ะ...........จากกลุ่มที่ไปดูงานที่อุดรฯค่ะ

สมาชิกมีดังนี้ค่ะ

1.น.ส.กอรปกูล   จำปาหอม   483070376-1

2.นายณราศักดิ์   สายทอง    483070280-1

3.นางวรรณวิไล   วรแสน      483070290-7

4.นางวันดี           สร้อยสังหวาน    483070291-5

5.นางงิไลจิตต์    ปิยไพร       483070292-3

6.น.ส.อารีย์         โมฬี           483070298-1

7.น.ส.ชลธิชา      เขียนนิลศิริ         483070301-8

สิ่งที่คาดหวังก่อนจะไป

     ในการไปดูงานครั้งนี้เรามีเป้าหมายว่าจะไปเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ดีๆกลับมาให้ได้ค่ะและบางคนก็คิดว่าจะนำกลับไปใช้พัฒนาแผนกของเค้าด้วยและอีกอย่างก็คือคิดว่าน่าจะได้ไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาด้วยค่ะ

พอหลังจากกลับมาดูงานแล้ว  สรุปคร่าวๆนะคะอาจไม่ได้ยกมาหมด

สิ่งที่คิดว่าเป็น over expose

    -การทำงานที่เป็นระบบ  การจัดให้มีบัตรคิว การใช้ระบบคอมฯ(LAN)ที่ทันสมัยในการถ่ายโอนข้อมูล และการร่วมมือกันในการประสานงานของแต่ละฝ่าย

     -ผู้นำมีความเข้มแข็ง  มีภาวะเป็นผู้นำโดยดูจากการบริหารงานสามารถชักจูงให้ลูกน้องปฏิบัติงานร่วมกันและสร้างผลงานจนได้รับHA

     -มีเครื่อง X-RAYและเครื่องมือต่างๆที่ทันสมัย

     -การแก้ปัญหาห้องมืดโดยจัดแปลนห้องมืดให้เล็กลงแล้วให้ห้องต่างๆ สามารถติดต่อกันได้และการวางcassette ไว้ที่จุดเดียวเพื่อใช้ร่วมกันและกัน cassette หาย และยังมีการดัดแปลงวัสดุอย่างซองใส่ฟิล์มนำมาใส่ฟิล์มเวลาถือเดินเพื่อไม่ให้ฟิล์มหล่น

     -ห้องมืดสะอาด ไม่มีกลิ่นน้ำยา  การออกแบบมีการใช้วัสดุทำให้ดูทันสมัย และมีพัดลมดูดอากาศออกแบบไม่ให้มีแสงเข้าไปได้

     -ห้องเก็บฟิล์มมีการจัดเก็บที่ดีเป็นระเบียบ หาฟิล์มได้ง่ายและการยืม-คืนฟิล์มเช็คด้วยระบบคอมฯ

     -มีการแยก word เป็น OPDและ IPD เพื่อสะดวกต่อการขนย้ายและคนไข้ไม่ปนกัน

     -มีการจัดประชุมทุกเดือนเพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาอะไรบ้างและจัดทำเป็นชาร์ตไว้เพื่อประเมินและวางแนวทางแก้ปัญหานั้นๆ เช่น ปัญหาฟิล์มเสีย

     -การจัดทำ 5 ส ได้ดีมาก

     -การต้อนรับที่ดี เป็นกันเองค่ะ อาหารก็อร่อย และบุคลากรให้ความรู้  คำแนะนำที่ดีค่ะ 

สิ่งที่คิดว่าเป็น under expose

     คิดว่า-สิ่งแวดล้อมภายนอกโรงพยาบาลค่ะ ไม่มีต้นไม้ ไม่มีที่จอดรถที่พอเพียง อาจจะเป็นเพราะโรงพยาบาลมีเนื้อที่ที่จำกัดค่ะ

     -ไม่มีเสียงตามสาย(พูดโดยใช้ลำโพง)เวลาที่จะเรียกชื่อคนไข้ค่ะ

     -ไม่มีฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลค่ะเวลาคนไข้มาก็ไม่ทราบว่าจะไปติดต่อใครดีค่ะ

     -เสื้อตะกั่วเก่ามากค่ะและอีกอย่างก็คือเวลาคนไข้มาx-ray แล้วเจ้าหน้าที่ไม่ได้คิดถึงการป้องกันอันตรายจากรังสีให้แก่ญาติของผู้ป่วยด้วยเท่าที่ควรและประตูขณะ x-ray ก็ไม่ได้มีการปิดล๊อกที่สนิทค่ะ

     -เวลาคนไข้รอฟิล์มอาจจะต้องรอนานตรงบริเวณด้านหน้าห้อง x-ray น่าจะมีโทรทัศน์หรือว่าหนังสือจัดเป็นมุมไว้ให้คนไข้หรือญาติค่ะ