การจัดการสอนวิชาชีววิทยาทั่วไป

Panda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ชีววิทยาทั่วไป เทอมนี้ต้องแบ่งเป็น 4 sections การจัดการสอนเทอมนี้ใช้ระบบให้อาจารย์ แต่ละท่านสอนในเนื้อหาที่ตนเองชำนาญ ในทุก ๆ ห้อง นั่นคือ อาจารย์ต้องสอนซ้ำ 4 ครั้งในเรื่องเดียวกัน จึงมีอาจารย์บางท่านเสนอให้ปรับแก้แบ่งให้อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบสอนเนื้อหาทั้งวิชาแต่ละ Section ไปเลย อาจารย์แต่ละท่านจะได้สอนเนื้อหาแต่ละเรื่องครั้งเดียว การจัดการทั้งสองแบบ ต่างก็มีข้อดี ข้อด้อยแตกต่างกัน
  • พรุ่งนี้จะเป็นวันที่จะเริ่มสอนวิชา ชีววิทยาทั่วไป และ วิชาพฤกษศาสตร์ สำหรับนิสิตของ มมส. ซึ่งมีนิสิตที่ลงทะเบียนหลายร้อยคน จึงต้องแบ่งการสอนออกเป็นหลาย section โดยเฉพาะวิชาชีววิทยาทั่วไป เทอมนี้ต้องแบ่งเป็น 4 sections การจัดการสอนเทอมนี้ใช้ระบบให้อาจารย์ แต่ละท่านสอนในเนื้อหาที่ตนเองชำนาญ ในทุก ๆ ห้อง นั่นคือ อาจารย์ต้องสอนซ้ำ 4 ครั้งในเรื่องเดียวกัน จึงมีอาจารย์บางท่านเสนอให้ปรับแก้แบ่งให้อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบสอนเนื้อหาทั้งวิชาแต่ละ Section ไปเลย อาจารย์แต่ละท่านจะได้สอนเนื้อหาแต่ละเรื่องครั้งเดียว การจัดการทั้งสองแบบ ต่างก็มีข้อดี ข้อด้อยแตกต่างกัน
  •  ท่านที่มีประสบการณ์ คิดว่าแบบไหน น่าจะเหมาะสมกว่ากันครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Panda Learningความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
แบบการสอนที่เหมาะสม ก็คือ แบบที่นิสิตได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดคะ...นั่นหมายถึง..อาจารย์ผู้สอนยึดผู้เรียนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด..."ตน"..สบายและสะดวก
เขียนเมื่อ 
ในฐานะผู้เรียนนะครับ สมควรจะให้สอนเนื้อหาเดียวกันทั้ง section ไปเลยครับ เพราะอาจารย์ท่านหนึ่งจะมีรูปแบบและวิธีการสอนที่ต่างกัน แต่ละท่านจะอธิบายและเชื่อมโยงเนื้อหาในส่วนที่ท่านสอนได้อย่างลงตัวครับ น่าจะทำให้นิสิตได้รับประโยชน์สูงสุด และมีความต่อเนื่องของเนื้อหาดีกว่า ซึ่งในประเด็นนี้นายบอนนึกถึงนิสิตที่เรียนช้า เข้าใจเนื้อหาได้ช้าด้วยนะครับ
เขียนเมื่อ 
  • เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทางภาควิชาได้ จัดประชุมปรึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาทั่วไปในเทอมต่อ ๆ ของภาควิชา ผลสรุปว่า  อาจารย์ที่เป็นผู้บรรยายที่ เทอมนี้ มีอาจารย์ 6 คน แต่ละคนสอน 2-3 สัปดาห์ แต่สอนในทุกตอน (เทอมนี้มี  4  ตอน) คือสอนซ้ำ 4 ครั้ง ในเทอมต่อ ๆ ไป จะจัดให้มี อาจารย์สอน เหลือเพียงไม่เกิน 3 คน และ สอนไม่เกิน 2 ตอน (คือสอนซ้ำ 2 ครั้ง) โดยจัดทีมอาจารย์ เป็น 2 ทีม ๆ ละ 3 คน
  • อาจจะเรียกว่าเป็นทางสายกลางก็ได้นะครับ
  • การสอนของแต่ละคนก็ต่างพยายามจะให้เป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางครับ
  • นอกจากนั้นเรายังพยายามทำสื่อเสริม e-learning ให้อีกด้วย