ความเห็น 40483

การจัดการสอนวิชาชีววิทยาทั่วไป

เขียนเมื่อ 
แบบการสอนที่เหมาะสม ก็คือ แบบที่นิสิตได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดคะ...นั่นหมายถึง..อาจารย์ผู้สอนยึดผู้เรียนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด..."ตน"..สบายและสะดวก