R2R : เล่าเรื่อง R2R กลุ่ม CVA (ตอนที่ 4):สะดุด

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เกิดบรรยากาศใหม่เกิดขึ้นที่ไม่มีการแบ่งชนชั้นทางการศึกษา

       วันที่สามกับความระส่ำระส่ายของกลุ่ม CVA สืบเนื่องมาจากการเกิดการหยุดชะงักและสับสนของคุณกิจทั้งหลายในกลุ่ม เกี่ยวกับประเด็นกระบวนการที่กลุ่มต้องศึกษา มีการถกและ ลปรร. กันอย่างเข้มข้น ประเด็นที่ทำให้กลุ่มชะงัก ก็สืบเนื่องมาจากสมาชิกในกลุ่มทั้งหลายเกิดความไม่แน่ใจและกลัวการวิจัยขึ้นมาอย่างกระทันหัน..เพราะกังวลว่าเป็นเรื่องที่ยาก

       จากความหยุดชะงักดังกล่าววิทยากรกระบวนการ "คุณชายขอบ" ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและความถนัดทางด้านการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข..ต้องเข้ามาช่วย Clear-cut อย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความกระจ่าง และกระตุ้นกลุ่มให้พยายามฝึกการคิดที่เป็นแบบทั้ง Process และ Output Oriented แรกๆ ทุกคนก็ดูจะงงกับศัพท์ใหม่ แต่พอได้รับการอธิบายอย่างง่ายๆ ประกอบตัวอย่างที่มองเห็นภาพตามก็ทำให้ทุกคนเข้าใจ...ร่วมกันกับในเรื่องของตนเองได้ (น่าจะเป็นคุณลักษณะของวิทยากรที่ตกผลึกทางความคิดทำให้สามารถเล่าเรื่องยากๆ...ให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆได้)

       อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้สำหรับกลุ่มนี้ ประเด็นเชิงทฤษฎีว่าจะนำทฤษฎีใดมาใช้ในการวิจัย คือ อะไร...เราๆ ทั้งหลายต่างก็พากัน ลปรร. ต่อยอดว่าจะศึกษาได้อย่างไร ที่ไม่นำมาสู่กระบวนการที่ยุ่งยากและเป็นการรบกวนการทำงานของตนเองมากนัก...หลังจาก ลปรร. ทางกลุ่มก็ได้บทสรุปว่า..ให้เอาเนื้องานเป็นที่ตั้งและเอาความถนัดแต่ละคนมาเป็นตัวเดินเรื่องและแบ่งกันศึกษา..และนำมาเล่าสู่กันฟัง (เสมือนเป็นการ review วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) จากนั้นก็ค่อยมาสรุปอีกครั้งว่าจะใช้แนวคิดเชิงทฤษฎีใดเป็นกรอบเดินเรื่องต่อไป

       พอมาถึงช่วงบ่ายคุณชายขอบให้ทุกกลุ่มลองนำเสนอ...ภาพของกลุ่มตนแต่ละกลุ่มให้ ที่ประชุมฟัง...แล้วมาช่วยกันต่อยอดเสริมประเด็นที่ยังไม่กระจ่างให้กระจ่างยิ่งขึ้น สิ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้ทำให้ทราบว่า..เกิดบรรยากาศใหม่เกิดขึ้นที่ไม่มีการแบ่งชนชั้นทางการศึกษา..โดยเอาตัวใบปริญญามาเป็นเส้นแบ่งกั้น ทุกคนต่างพยายามช่วยกันเสนอแนะและต่อยอดของกลุ่มอื่นๆ..อย่างที่เป็นการ ลปรร. กันจริงๆ...

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

     กลุ่มนี้จริง ๆ แล้วคุณอำนวยทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมนะครับ เพียงแต่เผอิญมีสมาชิกกลุ่มคนหนึ่งที่เป็นคนมีประสบการณ์ในการทำ D/C Plan เป็นคน Dominate กลุ่มได้ แล้วชวนกันไป (ไม่หมดทุกคน) เพื่อมุ่งเพียงแต่ Output Oriented อย่างเดิม แต่เนื่องจากโจทย์ที่เป็นหังปลาของเขาเองนิ่งมาก คือต้องการศึกษาตัวกระบวนการที่ได้มาซึ่ง D/C Plan เพื่อนำบทเรียนไปปรับใช้กับการทำ D/C Plan โรคอื่น ๆ อีก
     แท้ที่จริงแล้ว Key Person ของกลุ่มนี้ก็เป็นสมาชิกในกลุ่มนี้เอง ก็คนที่เป็นคน Dominate กลุ่มนั่นเอง เมื่อได้อธิบายให้ท่านเข้าใจ ผลก็เดินหน้าฉลุยเลยไม่ใช่เหรอครับ... (ยิ้ม ๆ กันถ้วนหน้า)

เขียนเมื่อ 

บันทึกโต้ตอบแบบนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้ กระบวนการ   เป็นประโยชน์มากครับ

วิจารณ์

เขียนเมื่อ 
ประสบการณ์ของ Key Person ท่านนี้สามารถช่วยทางกลุ่มได้มากในเรื่องของ งานวิจัยย่อยๆ ที่ซ่อนอยู่เมื่อปรับวิธีการคิดที่เป็นแบบ Process และ Output Oriented ได้...เรื่องก็เดินต่อ...อย่างที่มองเห็นเป้าหมายข้างหน้าชัด..จะว่าไปแล้วคุณกิจท่านอื่นๆ ในกลุ่มเข้าใจเรื่องของตนดี แต่กังวลว่าตนไม่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยจึงทำให้ไม่มั่นใจและลังเล พอแก้ความกังวลใจนี้ได้คุณกิจก็มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำมากขึ้น