ความเห็น 40508

R2R : เล่าเรื่อง R2R กลุ่ม CVA (ตอนที่ 4):สะดุด

เขียนเมื่อ 
ประสบการณ์ของ Key Person ท่านนี้สามารถช่วยทางกลุ่มได้มากในเรื่องของ งานวิจัยย่อยๆ ที่ซ่อนอยู่เมื่อปรับวิธีการคิดที่เป็นแบบ Process และ Output Oriented ได้...เรื่องก็เดินต่อ...อย่างที่มองเห็นเป้าหมายข้างหน้าชัด..จะว่าไปแล้วคุณกิจท่านอื่นๆ ในกลุ่มเข้าใจเรื่องของตนดี แต่กังวลว่าตนไม่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยจึงทำให้ไม่มั่นใจและลังเล พอแก้ความกังวลใจนี้ได้คุณกิจก็มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำมากขึ้น