ความเห็น 40484

R2R : เล่าเรื่อง R2R กลุ่ม CVA (ตอนที่ 4):สะดุด

เขียนเมื่อ 

     กลุ่มนี้จริง ๆ แล้วคุณอำนวยทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมนะครับ เพียงแต่เผอิญมีสมาชิกกลุ่มคนหนึ่งที่เป็นคนมีประสบการณ์ในการทำ D/C Plan เป็นคน Dominate กลุ่มได้ แล้วชวนกันไป (ไม่หมดทุกคน) เพื่อมุ่งเพียงแต่ Output Oriented อย่างเดิม แต่เนื่องจากโจทย์ที่เป็นหังปลาของเขาเองนิ่งมาก คือต้องการศึกษาตัวกระบวนการที่ได้มาซึ่ง D/C Plan เพื่อนำบทเรียนไปปรับใช้กับการทำ D/C Plan โรคอื่น ๆ อีก
     แท้ที่จริงแล้ว Key Person ของกลุ่มนี้ก็เป็นสมาชิกในกลุ่มนี้เอง ก็คนที่เป็นคน Dominate กลุ่มนั่นเอง เมื่อได้อธิบายให้ท่านเข้าใจ ผลก็เดินหน้าฉลุยเลยไม่ใช่เหรอครับ... (ยิ้ม ๆ กันถ้วนหน้า)