ความเห็น 40490

R2R : เล่าเรื่อง R2R กลุ่ม CVA (ตอนที่ 4):สะดุด

เขียนเมื่อ 

บันทึกโต้ตอบแบบนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้ กระบวนการ   เป็นประโยชน์มากครับ

วิจารณ์