อาจารย์โก๋ถามว่า ถามว่า เรตติ้ง หรือ Rating คืออะไรน่ะหรือ ? สำคัญไหม ? ควรเป็นอย่างไร ?

          อาจารย์แหววขอตอบดังนี้ค่ะ          

         ในประการแรก เรตติ้ง หรือ Rating มิใช่คำที่ใช้เพียงในธุรกิจสื่อ แต่เป็นคำที่ใช้มากในธุรกิจโดยทั่วไป โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่นักการตลาดต้องการทราบว่า ความนิยมในสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไร ? และมีจำนวนมากหรือน้อยแค่ไหน ?  เรตติ้ง เป็นกลไกที่สำคัญสำหรับธุรกิจ ถ้านักลงทุนไม่ทราบถึงความนิยมที่ลูกค้ามีต่อสินค้าหรือบริการ ก็จะตัดสินใจไม่ถูกว่า ควรจะผลิตสินค้าหรือบริการอย่างไร ? จำนวนเท่าไหร่ ? ถ้าความนิยมสูง แต่กลับผลิตน้อย ก็จะเสียโอกาสที่จะขาย หรือถ้าความนิยมต่ำ แต่กลับผลิตมาก ก็จะขาดทุน การเรตติ้งหรือการประเมินความนิยมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างขาดไปเสียไม่ได้สำหรับการลงทุน

         ในประการที่สอง เรื่องของ “เรตติ้ง” ตกเป็นตัวร้ายในธุรกิจสื่อโทรทัศน์ เพราะนักลงทุนในพื้นที่สื่อโทรทัศน์ได้ใช้ระบบเรตติ้งโดยวัดความนิยมจากจำนวนคนดูรายการโทรทัศน์ ถ้ารายการใดคนดูมาก รายการนั้นก็จะได้รับการสนับสนุนการโฆษณามาก และสิ่งที่ต้องยอมรับต่อมา ก็คือ รายการที่สนุกมาก คนดูก็จะมาก ซึ่งเรื่องที่สนุกมักจะไม่มีสาระ ในท้ายที่สุดของวงจร ก็คือ รายการโทรทัศน์ที่มีเรตติ้งสูงสุด อาจไม่ใช่รายการที่มีสาระมากที่สุด ในทางตรงข้าม รายการที่คนดูมากที่สุด อาจเป็นรายการที่ให้ทัศนคติที่เลวร้ายที่สุดแก่มนุษย์

        ดังนั้น การแก้ไขปัญหาสำหรับจอโทรทัศน์ซึ่งเป็นสมาชิกของทุกครัวเรือนอย่างขาดไม่ได้ ก็คือ ศิลปินด้านโทรทัศน์จะต้องพยายามผสมผสาน “สาระ” และ “ความสนุก” เข้าด้วยกัน ดังที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า “edufun”  นักเทคโนโลยีทางการศึกษาจะต้องพยายามตอบโจทย์ในเรื่องนี้ให้ได้ ส่วนรัฐ ก็ควรจะต้องลงทุนในการส่งเสริมให้เกิดรายการโทรทัศน์ที่ประเทืองปัญญาแก่คนในสังคมไทยมากๆ เป็นการป้อนวิตามินบำรุงสมองของประชาชน เมื่อติดโทรทัศน์กันนัก ก็ใส่ความรู้ในโทรทัศน์ซะเลย

           แค่มี TV4Kids ไม่เพียงพอ

           เรายังต้องการ TV4People อีกด้วย

           ลดความเป็น TV4Business ลงไปบ้างก็ดีค่ะ