ครบรอบปี GotoKnow

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Future is Now Here not Future is No Where

No Where To Now Here

 หลังจากมีกระบวนการจัดการความรู้ หรือ KM ( Knowledge Management) ที่พวกเรารู้จัก โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ผู้อำนวยการสถาบันจัดการความรู้เพื่อสังคม และ ทีมงานโดยเฉพาะ ท่าน อาจารย์ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด และ ท่านธวัช หมัดเต๊ะ 

 ทำให้เกิดเครือข่ายการจัดการความรู้ เชื่อมประสาน จาก F2F หรือ Face to Face การ "ลปรร" หรือ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ กลายมาสู่การสื่อสาร แบบใหม่ "ใจ ถึง ใจ" ด้วย B2B หรือ Blog to Blog โดย

  "สองคู่สร้าง คู่สม" คือ อาจารย์ ดร.จันทวรรณ และ อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ทำให้ KM และ Blog เป็นหนึ่งเดียวกัน

  "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่องค์กร หรือ สังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นไปได้อย่างกว้างขวาง ทั่วถึงทั้งในและ ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เช่น น้องกับตัน นักเรียน นิสิต นักศึกษา นำมาเป็นเครื่องมือ ในการเรียน การสอน หรือการส่งการบ้าน หรือ ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ประสบการณ์ด้านการบริหาร หรือ ประสบการณ์ด้านการบริการ"

มาบัดนี้ครบรอบ ๑ ปี ของ GotoKnow น่าจะบอกได้อย่างอย่างเต็มปากว่า การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ หรือ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่ เดิมเราอาจมองว่า

 Future is No where ไม่รู้ว่าอนาคต จะเป็นอย่างไร หรือ ไปทิศทางไหน

 บัดนี้ สคส ภายใต้ กูรูสองท่าน คือ อาจารย์หมอวิจารณ์ อาจารย์ ดร.ประพนธ์ และ ทีมงาน รวมทั้งเครือข่ายต่างๆได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า KM LO และ GotoKnow ทำให้เกิด

 FUTURE is NOW HERE อยู่ที่พวกเราทุกคน จะมาร่วมพลัง รวมพลัง นำความรู้ฝังลึกออกมา แลก เปลี่ยน เรียน รู้ สร้างเสริม เพื่อ นำไปต่อยอด พัฒนาประเทศชาติ  "ติดหัวใจ ความคิด สีเหลือง ตลอดกาล" ครับ

JJ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
ใช่ค่ะ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ต้องอาศัยพลังจากทุกฝ่ายช่วยกันค่ะ
JJ
IP: xxx.28.116.2
เขียนเมื่อ 

 Kisses เรียนท่านเลขาใบบุญ

 "ร่วมสร้าง ร่วมเสริม ร่วมเติมพลัง" ด้วยหัวสีเหลือง เรือง Tacit Knowledge

 เขียนเมื่อ 
  • ต้องการเห็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทั่วเมืองไทยครับผม
เขียนเมื่อ 

บันทึกนี้ใช้สีสันสวยงามมากเลยค่ะ

 

JJ
IP: xxx.28.116.238
เขียนเมื่อ 

 Vacation 1 เรียนท่าน อาจารย์ qainovt

 ขอบพระคุณครับ ที่ให้กำลังใจ