คุณคาดหวังและตั้งใจกับการเรียนวิชานี้อย่างไร

1.สร้างสื่อที่มีคุณณภาพ

2.ได้สื่อการสอน

3.ตั้งใจนำไปใช้เพื่อปรับปรุงการสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน janasakjokeความเห็น (0)