เมื่อวานนี้ (16 มิย.49) อาจารย์หมอสมศักดิ์ คุยกับดิฉัน ระหว่างการเยี่ยมชม งาน KM ของศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ... จากการเก็บเกี่ยวประเด็น การนำความรู้ของผู้อื่น ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง ... สงกะสัยว่า อันนี้ก็คงเป็นอุปสรรคอันหนึ่งนะคะ ที่ชาวเรา นักวิชาการ ยังไม่ค่อยคิดจะเผยแพร่ความรู้แก่กันและกัน โดยสาธารณะ

อาจารย์ก็เลยให้ข้อคิดอันหนึ่งว่า งั้นเราคงต้องมีการพูดกันถึง จริยธรรมพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กันละมั๊ง

 

จริยธรรมพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ดิฉันคิดว่าน่าจะนำมาอันดับต้นๆ ก็คือ

  1. การเคารพ และให้เกียรติความคิดของผู้อื่น โดยการอ้างอิง เจ้าของความคิด หรือเอกสารตำรา หรือสิ่งอื่นใด ที่บ่งชี้ความเป็นเจ้าของละค่ะ ... ดิฉันคิดว่า ต่อไปนี้ จะไม่ลืมสิ่งนี้แน่นอน