เรียน ITAR3 ทุกท่าน

อาจารย์ทำการให้คะแนนทุกกิจกรรมแล้ว หลังจากสอบปิดกระบวนวิชาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2549 ต้องอภัยที่ให้รอและลุ้น อย่างไรก็ตาม อาจารย์ได้ลองจัดลำดับขั้นเบื้องต้น ตามขั้นคะแนนดังนี้ ครับ (ปรับลงจากเดิม)

A: มากกว่า 80%

B+: 70-79.9%

B: 60-69.9%

C+: น้อยกว่า 59.9%

 

 และได้ปรับการให้น้ำหนักกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ดังนี้

โครงการ = 45;

Midterm1= 10;

Midterm2=40;

Final=5

 

ต้องขออภัยที่ปรับโดยไม่ได้หารือพวกเรา แต่เชื่อว่าทุกท่านคงเห็นชอบ เบื้องต้นพวกเรา (อักษรในวงเล็บเป็นอักษรแรกของชื่อแต่ละท่านในขั้นนั้น ๆ) จะได้ลำดับขั้นดังนี้ครับ

A = 31 (ไม่ทราบว่ามากเกินไปไหมน่ะ ต้องหารือ รศ.ดร. ณรงค์ มีครั้ง)

B+ = 22 (ก, ฉ, ถ, ธ, ธ, บ, บ, ป, พ, พ, พ, ภ, ม, ล, 8ว)

B = 4 + 1 (ธ, ย, บ, ส, อ)

รวม 58 ท่าน

 

อาจารย์คิดว่าเหมาะสมและมีความสุขมาก ยินดีด้วยกับทุกท่าน ขอให้มีกำลังใจและแรงในการเรียนรู้กระบวนวิชาต่อไป และการทำสารนิพนธ์ ถวายแด่ในหลวงของเราครับ

 -------------------------------------------

อรรถชัย จินตะเวช, เชียงใหม่

๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๙

ปล: หากจัดลำดับขั้นด้วยเกณฑ์คะแนนเดิม จะทำให้ความสุขเปลี่ยนแปลงได้ครับ