การเทียบโอนรายวิชา มน.

การเทียบโอน

     ในปัจจุบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันได้เอื้อประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาต่อในทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า นักศึกษาทั้งใน และนอกมหาวิทยาลัย สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ตามอัธยาศัย

    สำหรับของมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเทียบโอนหน่วยกิต นั้น นิสิตที่เรียนในหลักสูตรเดียวกัน สามารถเทียบโอนรายวิชาที่มีเนื้อหารายวิชาสอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หากนิสิตที่เรียนมาแล้วในสถาบันอื่นก็สามารถนำรายวิชาที่มีเนื้อหารายวิชาสอดคล้องกับรายวิชาที่ขอเทียบกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เช่นเดียวกัน ในบางกรณีหากมีรายวิชาขอเทียบโอนมากกว่า 1 ใน 3 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิต เพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป

     และในกรณีหนึ่ง ที่อยากเล่าให้ฟังซึ่ง บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการเทียบโอนรายวิชาให้กับนิสิตเป็นกรณีพิเศษ กรณีไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามกำหนด  โดยนิสิตที่ศึกษาครบระยะเวลาการศึกษาแล้วแต่ยังเรียนรายวิชาไม่ครบ หรือยังดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่เสร็จ นิสิตสามารถสมัครเข้ามาในปีการศึกษาใหม่ และเทียบโอนรายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมดและดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้นิสิตจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 1 ปีการศึกษา

     ดิฉันคิดว่านี้เป็นหนทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัย ได้ให้โอกาสแก่นิสิตที่จะศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามที่คาดหวังไว้ซึ่งเป็นความคาดหวังของมหาวิทยาลัยเช่นกันที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการเพื่อไปรับใช้สังคมต่อไป  หากใครมีข้อเสนอ ชี้แนะ หรือสงสัยประการใด ก็ลองให้ความคิดเห็นมาได้นะคะ ขอบคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และประสบการณ์ดีๆ มีมาเล่าความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจดีนะคะ  มีประโยขน์สำหรับนักศึกษามากเลยคะ

JR_NUQA
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนะคะว่า ในการเทียบโอนรายวิชาที่เคยได้เรียนมาแล้วนั้นมีกำหนดระยะเวลามั้ยคะว่าจะต้องเรียนในรายวิชานี้มาแล้วมีระยะเวลาไม่เกินกี่ปี จึงจะสามารถเทียบโอนได้

ในการขอเทียบโอนรายวิชานั้น ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร รายวิชาที่ขอเทียบโอนต้องมีระยะเวลาเรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษาค่ะ ปัจจุบันอยู่ระหว่างปีการศึกษา 2549 ฉะนั้น รายวิชาที่ขอเทียบโอน หรือที่เรียนมาแล้วต้องอยู่ระหว่างปีการศึกษา 2545 - 2548 ค่ะ

ครูอ้อยค่ะ
IP: xxx.53.122.61
เขียนเมื่อ 

เรียนปี 2549-2551  และปี 2556  จะเทียบโอนได้ไหมค่ะ  เรียนที่ ม.ราชภัฎ  และมีเพื่อนๆ  อีกเยอะเลยจ๊ะ   รบกวนตอบด่วนน่ะจ๊ะ  กำลังหาที่เทียบโอย  ถ้าไป เอกชนแพงมาก  ไม่มีเงินจ๊ะ

ชลธร ธรรมลี
IP: xxx.230.214.103
เขียนเมื่อ 

ถ้าจะย้ายจาก ม.พะเยา ไป ม.นเรศวร คณะมนุษย์ศาสตร์จะำอย่างไรได้บ้างครับ ผมอยู่ศิลปะศาสตร์ม.พะเยา

MAY
IP: xxx.158.166.159
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าถ้าจบ ปวส.บัญชี แล้วไปต่อสาขาอื่นได้ไหมคะ