พระราชดำรัส

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เครือข่ายจัดการความรู้ ร่วม ฉลองครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

จิตใจ ความคิด ปฎิบัติ สีเหลือง

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลคล ๔ ประการที่พวกเราร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ น่าจะน้อมเกล้ารับไปดำเนินการ ดังนี้ครับ

 ประการแรก คือการที่ทุกคนคิด พูด ทำ ด้วยความเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกายใจต่อกัน

 ประการที่ ๒ คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน์กันให้งานที่ทำสำเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่น แก่ประเทศชาติ

 ประการที่ ๓ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตน สุจริต ในกฏกติกา และ ในระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกัน

 ประการที่ ๔ การที่ต่างคนต่างพยายามทำความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้องเที่ยงตรงและมั่นคงอยู่ในเหตุในผล หากความคิด จิตใจ และ การประพฤติปฎิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ยังมีพร้อมมูลในกาย ในใจคนไทย ก็มั่นใจว่าประเทศชาติไทยจะดำรงความมั่นคงอยู่ไปได้

 จึงขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ทั้งในประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่น และ ถ่ายทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไป อย่าให้ขาดสาย เพื่อประเทศชาติของเราดำรงยืนยงด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งปัจจุบันและภายหน้า

 ชมรมKFC(oP)บ้านผู้หว่าน๒ ขอเชิญชวน คุณ(เอื้อ)อำนวย มาร่วม มารวมพลัง เพื่อช่วยกันผลักดัน  "ให้มีหัวใจสีเหลือง ร่วมสร้าง ร่วมเสริม สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ร่วมกันครับ"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • หัวใจสีเหลือง จงเจริญ