เว็บบอร์ดขวาจัดของผู้จัดการ

มีการเรียกร้องให้นายกลาออก ส่งผลให้นายกตัดสินใจยุบสภา เพราะมีกลุ่มคนหลายกลุ่มออกมาเคลื่อนไหว ไม่พอใจที่นายกขาดคุณธรรม และจริยธรรม
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2549 มีการเรียกร้องให้นายกลาออก ส่งผลให้นายกตัดสินใจยุบสภา เพราะมีกลุ่มคนหลายกลุ่มออกมาเคลื่อนไหว ไม่พอใจที่นายกขาดคุณธรรม และจริยธรรม เพราะประเทศของเราใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตย และเป็นเมืองพุทธ คนไทยทุกคนจึงมีสิทธิแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบของกฎหมาย สำหรับแหล่งข้อมูล หรือการเปิดให้แสดงความคิดเห็นขับไล่นายกทางสื่อไฮเทค ที่ได้รับความนิยม และมีข้อมูลมากที่สุด น่าจะเป็นเว็บไซต์ของ manager.co.th
ลำปางมีเว็บบอร์ด lampang.go.th/webboard ที่เปิดให้เข้าไปแสดงความคิดเห็นก็จริง แต่ประสบการณ์ของกลุ่มผู้ดูแลที่ต้องรับผิดชอบต่อข้อความเชิงลบของผู้ไม่ออกนาม ทำให้ต้องมีการควบคุมการใช้สิทธิอย่างที่เป็นอยู่ ต่างกับเว็บบอร์ดของ manager.co.th ที่ดูเหมือนสนับสนุนกลุ่มของคุณสนธิ ในการให้ข้อมูลอันมีแนวโน้มส่งผลเสียต่อนายก และประเทศในทางอ้อม คำว่านายกก็คือคนที่กำลังบริหารประเทศของเรา ถ้าสถานภาพของนายกสั่นคลอน ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อประเทศเราจะไม่สู้ดีนักเช่นกัน
หลายครั้งที่มีข่าวลือ เช่น ข่าวน้องแหม่ม หาอ่านได้จาก manager.co.th และไม่มีใครบอกได้ว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นจริง หรือถูกกุขึ้นเหมือนนิยาย ชื่อของ ซ้อเจ็ด เคยกระฉ่อนในเว็บบอร์ด ในฐานะคอลัมนิสต์ออนไลน์ แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นใคร ส่วนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนายก และนโยบายของเขา ที่มีคนบางกลุ่มออกมาแสดงความคิดเห็นว่าพบความไม่ถูกต้องมากมาย สรุปได้ว่านายกคิดอะไร ทำอะไร หรือไม่ทำอะไร ผิดพลาดไปเกือบทุกเรื่อง พอคนอ่านเข้าไปอ่านในมุมหนึ่งมุมเดียวนาน ๆ ก็เริ่มคล้อยตาม พอเกิดอารมณ์ร่วมก็ผสมโรงเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อ โดยไม่ต้องสนใจว่าเรื่องที่ตนอ่าน หรือเขียนนั้นมีมูลเพียงใด
ความถูกต้องในการแสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย และพฤติกรรมของนายก เป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันอีกนาน อาจมีคนครึ่งประเทศชื่นชม และให้อภัยต่อความบกพร่องในฐานะมนุษย์ผู้มีกิเลสอยู่บ้าง แต่คนอีกครึ่งอาจต้องการคนที่ดีกว่า จึงทำให้เว็บบอร์ดกลายเป็นสนามรองรับข้อมูลทั้งที่จริง และสมจริง นอกจากเว็บบอร์ดแล้ว ก็ยังมีอีเมลที่นำข้อมูลจากหลายแหล่งมารวมกัน และส่งต่อกันเป็นทอด ๆ เพื่อชี้นำสู่การขับไล่นายก
สิ่งที่ควรเป็นอาจมิใช่สิ่งที่เป็นอยู่ โดยส่วนตัวแล้วผู้เขียนชื่นชมคนที่เป็นสมาชิกอะไรต่อมิอะไร พวกเขาเหล่านั้นทุ่มเทกำลังกาย กำลังทรัพย์ ความรู้ ความสามารถ และ เวลา เพื่อปวงชนโดยไม่หวังผลประโยชน์เกินควร อาสาเข้ามาพัฒนาชุมชน ประเทศ และเป็นตัวเลือกที่พร้อมจะผิดหวัง ให้ประชาชนเข้าคูหาเลือกตั้ง เลือกคนที่ดีที่สุดมาทำหน้าที่แทนเรา
ข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองที่ manager.co.th เป็นเรื่องร้อน อ่านแล้วร้อนรุ่ม ทำให้อยากเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต่างกับเว็บไซต์ watkoh.com ที่เข้าแล้วเย็นอกเย็นใจ แนะนำให้รู้จักทางสายกลาง ความรู้จักพอ การให้ทาน การมีศีล ไม่พูดปลด ไม่โกหก ส่งเสริมให้คนรู้จักควบคุมกิเลศให้น้อยลง ไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่น กินเจแล้วใจก็จะสงบ ดังคำว่าความสุขเหนือความสงบนั้นไม่มี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไอทีในชีวิตประจำวันความเห็น (0)