คุณคาดหวังและตั้งใจกับการเรียนวิชานี้อย่างไร

วิชาออกแบบและพัฒนาCAI

1.ตั้งใจไว้อย่างมากเพราะจะนำไปใช้ทำวิจัย

2. คาดหวังว่าจะได้รับความรู้อย่างมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน tuntikaความเห็น (0)