เมื่อปีก่อน ผมป่วยเป็นโรคหัวใจเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามคำแหง พอความทราบถึงพระกรรณก็โปรดเกล้าฯ ให้ผมย้ายเข้าโรงพยาบาลศิริราช และโปรดเกล้าฯ ให้ทำบอลลูนหรือลูกโป่งขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบเหมือนกับพระองค์ถึง ๒ ครั้ง
        อันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณเหลือจะกล่าว ผมรอดชีวิตมาได้เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน แล้วยังได้รับพระราชทานเหรียญรูปหัวใจตราเท้าเหยียบ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า ได้ผ่านการทำบอลลูนมาแล้ว

ที่มา : ที่สุดของหัวใจ
สำนักพิมพ์ : กันตนา