สวัสดีครับ พี่น้องชาว KM  ทุกท่าน วันนี้ผมขอนำเสนอเป็นครั้งที่ 2 ก็เช่นเคยนะครับ วันนี้ผมได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง KM จาก อาจารย์ Suna Nousala อาจารย์สอนดีมาก และเมื่อวานอาจารย์ถามผมว่า  การจัดการองค์ความรู้ในชุมชนนั้น มีปัญหาอะไรบ้าง ผมก็เลยตอบอาจารย์อย่างนี้ครับ   1. ความไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของผู้นำชุมชน 2. ด้านความเชื่อ ศาสนา ประเพณี  และวัฒนธรรมของชุมชน 3. ด้านเศรษฐกิจของชุมชน 4. ด้านความขัดแย้งของคนในชุมชน   ท่านผู้อ่าน หรือท่านผู้รู้ เห็นเป็นอย่างไรครับ ไม่ทราบว่าผมตอบถูกหรือไม่ หากท่านจะกรุณาในการที่จะเสนอแนะจะเป็นพระคุณยิ่ง   พบกันวันพรุ่งนี้นะครับ ขอบคุณครับ