ประชุมนอกรอบคุณอำนวยตำบล

การเตรียมการล่วงหน้า และการประสานงานที่ดี ทำงานได้คล่องตัว

วันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมามีการประชุมนอกรอบทีมคุณอำนวยตำบลในการเตรียมการประชุุม เสวนาทีมคุณอำนวยตำบลร่วมกับเครือข่าย วันน้ี อาจารย์จำนง  หนูนิล เป็นผู้ทำหน้าที่คุณกระบวนการ อาจารย์เกษม ผลกล่ำ เป็นคุณลิขิต ในส่วนของ กศน. ซึ่งเป็นกองเลขาของโครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร ต้องเตรียมการในการประชุมคุณอำนวยตำบลในการที่จะลงพื้นที่พบกับ 8 แกนนำของแต่ละหมู่บ้าน 30  หมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช วันน้ีมีการกำนดเป้าหมายให้ได้ตัวกิจกรรมในวันประชุมเสวนา ในวันที่  22 มิถนายน  2549  ทุกคนต่างแสดงความคิดเห็น โดยลงเห็นว่า นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชในฐานะคุณเอื้ออำเภอต้องเป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวเสวนา แต่ต้อง ทำการตกลงกันก่อนว่า ในการประชุมเสวนาครั้งน้ีจะไม่ยึดถือความเป็นราชการ (กึ่งราชการ)อาจารย์จำนง เสนอว่า การประชุมเสวนาต้องเป็นแบบกันเองทุกคนมีสิทธิที่จะพูดเล่าประสบการณ์ของตนเองและค่อยหาวิะีการที่

จะบูรณาการความรู้ไปใช้ในพื้นที่ ผมมีแนวคิดว่า หากให้เป็นกันเองต้องมีกิจกรรมก่อนเริ่มกระบวนการ คือทุกคน ต้องถอดหมวกของตัวเอง เรียกว่า กิจกรรมการถอดหมวก  หลังจากเสร็จการประชุมแล้วค่อยคืนหมวก หรือตำแหน่งหน้าที่กลับคืน ทุกคนก็เห็นด้วย  หลังจากนั้นก็แลกเปลี่ยนกันในเรื่องของเนื้อหาที่จะใช้ในการเสวนา อาจารย์จำนง  บอกว่า ให้ทุกคนเล่าประสบการณ์ การทำงานของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่  และแบ่งกลุ่มเพื่อที่จะจัดทำแผนในการลงพื้นที่ในการจัดการความรู้กับ ประชาชน 64 คนของแต่ละหมู่บ้าน โดยการประสานกับ 8 แกนนำ การประชุม ยังได้คุยถึงการประชุม 8 แกนนำ 30 หมู่บ้าน จำนวน 240 คน ที่ประชุมตกลงแบ่งการประชุมเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ  15  หมู่บ้าน 120  คน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกระบวนการจัดการความรู้  อาจารย์เกษม  ยังได้เสนอในเรื่องของการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์  ในการดำเนินงาน  ที่ประชุมได้เสนอให้จัดซื้ออุปกรณ์เท่าที่จำเป็น  เช่น  กระดาษบรู๊ฟ   ปากกาเคมี  กระดาษกาว   กระดาษ  A4   ตั้งแต่เช้า  เริ่มประชุมเลิกเอาเกือบเที่ยง  ผู้ประสานงานในการติดต่อเครือข่าย  ติดต่อสถานที่  คือ  อาจารย์ปรีดา  ศรีสะอาด  คนน้ีรับรองติดต่อใครไม่มีพลาด   ประชุมเสร็จ  ก็ตัวใครตัวมันเลี้ยงตัวเองครับ   โอกาสหน้าจะเขียนมาเล่าบรรยากาศของการประชุมเสวนาคุณอำนวยตำบล

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งเสริมอาชีพโดยกระบวนการจัดการความรู้ความเห็น (2)

ครูนงเมืองคอน
IP: xxx.155.189.111
เขียนเมื่อ 
  • อ.สำราญ เขียนได้น่าอ่าน น่าติดตามจริงๆ ครับ
  • กิจกรรมถอดหมวก(ยศฐาบรรดาศักดิ์)ชั่วคราวในขณะประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ อาจารย์เสนอมันจะเวิร์ค มั๊ยหนอ....แต่ถ้ามันไม่เวร์คอย่างไรเราก็จะได้ถอดบทเรียนเพื่อการปรับใช้ครั้งต่อๆไป จริงไหมครับอาจารย์

 

เขียนเมื่อ 
     เยี่ยมเลยครับ ผมขอเก็บ Blog นี้ไว้อ่านด้วยนะครับ มาขออนุญาต (แต่แอบเก็บก่อนแล้ว)