กลยุทธ์การตลาดกับงานห้องสมุด


การใช้ 4Ps กับงานห้องสมุด

4Ps เป็นกลยุทธ์การตลาดที่ได้ยินกันบ่อย ได้แก่ Product-สินค้าและบริการ  Price-ราคา  Place-ช่องทาง/สถานที่  และ Promotion-การส่งเสริมการตลาด/การส่งเสริมการขาย

เมื่อนำมาใช้กับงานห้องสมุด ควรจะใช้กับงานลักษณะไหนดี งานด้านบริการนั่นเหมาะสมดี อย่างยิ่งด้วยแล้วงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ เพราะ

Promotion  การส่งเสริมการตลาด/การส่งเสริมการขาย เป็นการนำเสนอสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพ ให้กับผู้ใช้ห้องสมุด โดยไม่หวังผลกำไร เน้นให้ผู้ใช้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ ซึ่งจะก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อห้องสมดตามมา

Place ช่องทาง/สถานที่ สำหรับรับข้อมูล/ข่าวสาร หรือรับบริการ ซึ่งช่องทางต้องสะดวกต่อการรับบริการ

Price ราคาของสินค้าและบริการ ซึ่งควรพิจารณาให้เหมาะสมกับคุรภาพของสินค้าและบริการ สินค้าและบริการของห้องสมุดบางประเภทจะไม่มีราคากำหนด เพราะรวมเหมากับค่าบำรุงห้องสมุดอยู่แล้ว โดยเฉพาะบริการพื้นฐาน ยกเว้นบริการพิเศษต่าง ๆเช่น บริการ SDI บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการแสกนเอกสารส่ง เป็นต้น

Products ดังกล่าวแล้วว่าห้องสมุดมีทั้งบริการและสินค้า สินค้าของห้องสมุด คืออะไร อาทิเช่น หนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ  สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน ทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย ให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้ได้ตงตามความต้องการ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก ห้องประชุมกลุ่มย่อย ฐานข้อมูลต่างๆ เป็นต้น สำหรับทรัพยากรสารสนเทศและบริการพื้นฐานนั้นส่วนใหญ่ห้องสมุดมีนโยบายในการพัฒนาและให้บริการอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ควรคำพนึง คือ ความต้องการของผู้ใช้บริการ (User Need)ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ช่วยกำหนดรูปแบบในการดำเนินงานห้องสมุด ในการจัดหาสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในอนาคตได้

เมื่อไร่เรียงสลับไปสลับมาจาก P ทั้ง 4 ตัวจะมองเห็นความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ทางการตลาด ที่จะทำให้ลูกค้าของห้องสมุด คือ ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูล สินค้า และบริการที่เป็นประโยชน์ ในช่องทางที่สะดวก และในราคาที่เหมาะสม ดังนั้น ลูกค้าที่ได้รับการส่งเสริมการข่ยจากห้องสมุด คงยินดีอย่างยิ่งในฐานะที่ตนเองเป็นบุคคลที่ห้องสมุดใหความสำคัญ จึงอาจฝักใฝ่ในการเป็นลูกค้าตลอดชีวิตของห้องสมุดก็ได้

 

  •  สงวนลิขสิทธิ์โดยสิริพร ทิวะสิงห์ ยินดีให้นำไปเผยแพร่โดยอ้างอิงที่มาได้. ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า > 10 สิงหาคม 2552

 

หมายเลขบันทึก: 34239เขียนเมื่อ 15 มิถุนายน 2006 14:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 04:38 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี