สวัสดีครับชาว Blog และคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่รักทุกท่าน
ผมมีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความรู้กับลูกศิษย์กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาเทศบาล รุ่นที่ 16 ในวันนี้ ก็ขอใช้ Blog เป็นสื่อกลางในการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งผู้ที่สนใจที่มีมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาก็ขอให้มาแบ่งปันความรู้กันที่นี่
                                                       จีระ  หงส์ลดารมภ์